Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Testamenten och gåvor

Frimurarbarnhuset i Stockholm

 Volymer (5 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Förteckningar över testamenten. Testamenthandlingarna nr 39, 41-46 saknas.
1) Konsul A Dreijer.
2) Grevinnan Hedvig Sack.
3) Bryggaråldermannen O Ström.
4) Fru Susanna Westerling.
5) Generallöjtnant E.Lybecker.
6) Bankosekreterare Herm Ibsonne.
7) Grosshandlare F Otto Bohman.
8) Överståthållare J A von Lantinghausen.
9) Generaldirektör O af Acrel.
10) Hovkällarmästare J Jacob Hartt.
11) Likv.komm. E Hyttring.
12) Källarmästare P H Fuhrman.
13) Fabrikör John Lönnroth.
 
214) Grosshandlare C Marin.
15) Överdirektör G Meijer.
 
316) Konsul Anders Arfwidsson.
17) Hovgravör A Willkommen.
18) Grosshandlare J H Gösche.
19) Kom.rådet J A Ernst.
20) KaptenlöjtnantJonas Staaf.
21) Brukspatron J Hjerpe och Fru Ch Lindeman.
22) Kamrer G Törnequist.
23) Fabrikör Jacob Norin. (Nr 22 och 23 inbundna först i band 214 a).
 
424) Grosshandlare C M Nyström.
25) Superkargör J A Smedberg.
26) Häradshövding E Theet.
27) Gördelmakare J F Berin.
28) Överdirektör A Hardt.
29) Landshövding Sam Sernskjöld.
30) Jacob von Balthazar.
31) Kamrer Jacob Möller.
32) Revisor J E Pfeil.
33) Kammarrådet J Lönnberg.
34) Grosshandlare J M Heideman.
35) Överste B Malmskjöld.
36) Möbelhandlare A F Grewesmühl.
37) A J Grill född Grill.
38) Kom.rådet L Reimers P:son.
39) Slottsfogden Pehr Westerström
saknas (se prot 4/3 1812).
40) Lärftskrämmästare A Lindquist. Handlingarna nr 35-38 och 40 inbundna först i band 215 a.
41) Stadsmäklare J C Bruun 23/2 1815.
42) Överstelöjtnant C Koskull 21/3 1817.
43) Hovapotekare Eric Bylund 10/9 1818.
44) Koffertikapten B W Westerlund se protokoll 12/10 1820.
45) Amiralitetskammarrådet G T Herdman, se prot 15/2 1822.
46) Sidenfabrikör C Hedström 6/6 1822.
 
51) Fru Sofie Alms legat.
2) Hovintendent J C Hoffmans gåva.
3) Friherre och friherrinnan B von Beskows testamente.
4) Grevinnan Louise Meijerfeldts testamente.
5) J Horner och M L Stens testamente.
6) Fabrikör J Söderbergs testamente.
7) Handlare J Törnlunds donation.
8) Byggmästare J Anderssons fond.
9) Fru Emma Wallins testamente.
10) Okänd givare, Livmedikus Westfelt/ donation.
11) Leg.rådet B G H Boelsche donation.
12) Fabrikör J C Hammelmanns testamente.
13) Greve A F H Hamiltons testamente.
14) Överkomm. C J Trolles testamente.
15) Reg.läkaren C A Opphoffs testamente.
16) Kammarherre A Roos af Hjelmsäters testamente.
17) Bat.läkaren G A Lettströms gåva.
18) Fru A Wulffs testamente.
19) Fabrikör L Borns testamente.
20) Överingenjör J Danielssons testamente.
21) Doktor C Hahns testamente.
22) Fabrikör A W Lundins testamente.
23) Reg.rådet L A V Rydins testamente.
24) Doktor C A Haaks testamente.
25) J Billows testamente.