Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Ahlströmska skolan


1902 grundades Nya elementarskolan för flickor av fil. dr Anna Ahlström. Skolan har även gått under namnet Ahlströmska skolan. Skolan bestod av:
-Kindergarten (slöjdskola) mellan höstterminen 1913 och vårterminen 1922.
-En förberedande avdelning, "småskolan (motsvarande grundskolans låg- och mellanstadium). Även gossar kunde beredas plats i småskolan.
-Flickskola med normalskolekompetens, "elementarskolan" (motsvarande grundskolans högstadium).
Normalskolekompetensen tillerkändes Ahlströmska skolan 1911. I den första klassen fanns en avdelning för gossar som kunde beredas inträde i allmänna läroverkets andra klass.
-Gymnasieskola. Studentexamen har avlagts vid skolan vårterminen 1909 till och med vårterminen 1968.

Från och med höstterminen 1969 har även pojkar undervisats i alla klasser vid skolan.

Skolan löd under privatläroverksstadgan fram till kommunaliseringen den 1 juli 1973. Höstterminen 1983 övergick Ahlströmska skolan till Engelbrekts rektorsområde och samtidigt överfördes gymnasie- verksamheten till Östermalms gymnasium. Mellan höstterminen 1987 och vårterminen 1991 tillhörde Ahlströmska skolan Hedvig Eleonora rektorsområde. Detta ändrades i och med att Ahlströmska skolan blev en egen skolenhet från och med höstterminen 1991.

Anna Ahlström var själv skolans föreståndare 1902-1930. Till sin hjälp hade hon biträdande föreståndare, fil. lic. Ellen Terserus, under åren 1907-1930. De båda satt i skolans styrelse fram till 1943.

Mellan åren 1907 och 1926 var skolan belägen på Kommendörsgatan 29 intill dåvarande Cirkusplan. Denna
Cirkusplan blev platsen för den nya skolbyggnaden som uppfördes och invigdes 1926. Den nya adressen blev Kommendörsgatan 31 och där ligger skolan även idag. Byggnaden ingick inte vid kommunaliseringen, utan ägs av Anna Ahlströms och Ellen Terserus'stiftelse.

Ahlströmska skolans arkiv förtecknades första gången 1977, men leveranser av handlingar 1983 och 1992 har medfört att arkivet har omförtecknats 1994.

Stockholm i stadsarkivet den 30 mars 1994
Petra Dornbusch

 Arkiv (3 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01Ahlströmska skolan 
02Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse 
03Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag1923 – 1995I stort sätt alla handlingar från 1930- och 1940-talen saknas. Troligtvis gallrade. Även handlingar från 1990-talet saknas, förutom gällande försäljningen av skolan.