bild
Arkiv

Bro kyrkoarkiv


 Serier (59 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderVolymerna 1 och 13-20 med ortregister.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieVolymerna 1-8 med ortregister.

Serien avslutad. Se vidare serien A II b.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladVolymerna 1-12 består av den 1991-06-30 aktuella församlingsboken lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Volymerna 13-59 består av den under perioden 1971 - 1991-06-30 avställda församlingsboksblad lagda i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Serien avslutad.
 
A II cRegister och förteckningar till församlingsböckerna
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Se även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV bObefintligregisterInga personer obefintligförda 1991-06-30.

Serien avslutad. Se även serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeVolym 1 är lagd i personnummerordning årsvis.

Volym 2-3 är lagd i personnummerordning i en svit.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-5 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning.

Volymerna 6-8 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-10 består av paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IStatistik 
G IIDiarium och handlingar för kyrkobokföring 
H IBilagor till husförhörslängderna 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna samt äktenskapsböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aÄldre räkenskaper för kyrka
 
L I bHuvudböcker 
L I cKassaböcker 
L I dVerifikationer 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVKollektböcker 
L VÖvriga räkenskaper 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationshandlingar
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningOBS! Den 1999 aktuella inventarieförteckningen har ej levererats utan finns kvar på församlingen. 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravbok 
O IIÖvriga handlingar angående kyrkliga fastigheter 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löner 
O IVHandlingar angående präster och kyrkobetjäningen 
O VKartor och ritningarSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
P IHistoriska handlingar
 
P IIPålysningsböcker 
P IIIFörsamlingsblad