bild
Arkiv

Dalarö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1493
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/nhky5QqGsY5ImtM3khDO40
Omfång
9,55 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Dalarö församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 1493










Förteckning

över

Dalarö församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikDALARÖ KYRKOARKIV

Organisation:
Dalarö församling bildades genom utbrytningen av Tyresö församling 1650 och var tidvis kapellförsamling, fr.o.m. 1922 annexförsamling. 1923-05-01 bildades Dalarö pastorat som omfattade Dalarö, Ornö, Utö och Nämndö församlingar, fr.o.m. 1929-05-01 Dalarö, Ornö och Utö. Åren mellan 1963-2001 ingick Dalarö i Österhaninge kyrkliga samfällighet.

I Dalarö församling fanns Kyrkostämma/kyrkofullmäktige, pastoratsstämma samt kyrkoråd. Kyrkoherden var självskriven ledamot av kyrkorådet, arbetsledare, arkivansvarig och ansvarig för ministerialböckerna.

Inom myndigheten har handlagts frågor rörande:
- Folkbokföringen t.o.m. 1991-06-30.
- Kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.
- Kyrkorådets verksamhet.
- Ekonomi
- Begravningsväsendet.
- Inventarieförteckningar.
- Handlingar rörande byggnader och kyrkogård.

Församlingens fastigheter förutom kyrkan är prästgården samt Gammelgården som numera är arbetsplats för församlingens personal.

Historik:
Uppgifter om årtal för Dalarö kyrkas byggnad har växlat då ingen urkund påträffats men 1649 donerade Maria Sophia de la Gardie på Tyresö slott 100 riksdaler specie till ett kapellbygge. Samhället låg på Tyresö slotts domäner. En del av kyrkans äldsta prydnader tyder på att den uppfördes i början av 1650-talet. Ett epitafium strax intill predikstolen har bilden av en ung man, Christian Kakup, son till en tysk skeppare, och inskriften säger att denna begravts i kapellet efter att ha avlidit på faderns skepp 1652-07-25.

Efter en stor testamentsgåva av överstelöjtnant Gyldener på Smådalarö restaurerades kyrkan 1786-1787 och fick sitt nuvarande utséende. Kyrkogolvet höjdes, kyrkan fick ny ingång och nytt tak. Byggmästare var Claes Pousette och invigningen ägde rum 1787-11-25. Klockstapeln som har formen av en basfiol byggdes 1745. Lilaklockan är från kyrkans första tid och gjuten av klockgjutare Jurgen Putensen 1656. Den skänktes av tullnären Christian Bredschneider som även skänkte kyrkans första altartavla. Predikstolen är kyrkans äldsta inventarium, den gjordes 1630 av mäster Melcherdt till Tyresö gamöa kapell men skänktes senare till Dalarö.
Kyrkan renoverades 1936 under ledning av Einar Lundberg. Prästgården kom till runt 1780, boningshuset sattes i stånd 1783, Den revs 1889 och nuvarande prästgård uppfördes på samma tomt.
Kyrkogård fanns runt kyrkan men nya begravningsplats invigdes 1871 vid infarten till samhället.

Beskrivningar av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess):
Viktiga handlingar inom församlingens verksamhet:
- Protokoll (kyrkofullmäktige, kyrkoråd m.m.).
- Församlingsböcker.
- Gravböcker.
- Ministerialböcker (dop-, konfirmation-, vigsel- och begravningsböcker)
- Kartor och ritningar

Avvikelser:
Konfirmand-, vigsel- och begravningsbok ingår i serien C:1, dopbok.
Icke gallringsbar handlingar för tiden 1991-07-01 – 1999-12-31 finns ej, dvs serie HX saknas.
Kollektbok för 1988-1989 samt 1997-1999 saknas.
Ämbetsberättelser ingår i serien NI, visitationshandlingar.

Sökingångar till arkivet:
- Arkivförteckning.

Gallring har skett enligt Riksarkivets direktiv. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

Omarbetad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2021-04-09

Ämnesord

Ämnesord, ort
Dalarö församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-04-09 11:34:31