bild
Arkiv

Dalarö kyrkoarkiv


 Serier (66 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien avslutad. Se vidare serien A II a.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieVolymerna 1-3 med fastighetsregister.

Serien avslutad. Se vidare serien A II b.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som omfattar perioden 1970 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn.

Serien avslutad.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Se även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV bObefintligregisterInga personer obefintligförda 1991-06-30.

Serien avslutad. Se även serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av paviler lagda i bokstavsordning i två sviter: 1967-1977 och 1977-1991.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaRegistret som omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
B IInflyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
 
B IIUtflyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30. Se vidare serie C X.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Se även serie D I. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30. Se vidare serie D X.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01Se även serie D I. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. Se vidare serie E X. 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01Se även serie E I och E II. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30. Se vidare serie F X.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01Se även serie F I. 
GStatistik och diarier med handlingarHandlingarna till diariet kan innehålla sekretessskyddade uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen 22:1-2.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien avslutad 1991-06-30. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionslängdenSerien avslutad 1991-06-30. 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsbokenSerien avslutad 1991-06-30. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien avslutad 1991-06-30. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien består av ej gallringsbara bilagor.
Inga ej gallringsbara handlingar finns.
 
JSkrivelser från Kungl. Maj:t med flera 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans/pastoratstämmans protokoll och handlingarDalarö pastorat omfattade Dalarö, Ornö, Utö och Nämndö åren 1923-1929, fr.o.m. 1929-05-01 Dalarö, Ornö och Utö.

Fr.o.m. 1963 se Österhaninge kyrkliga samfällighet.
 
K III aKyrkorådets och pastoratskyrkorådets protokollFr.o.m. 1963 se Österhaninge kyrkliga samfällighet. 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar  
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aPastoratkassans räkenskaperDalarö pastorat omfattade Dalarö, Ornö, Utö och Nämndö åren 1923-1929, fr.o.m. 1929-05-01 Dalarö, Ornö och Utö.

Fr.o.m. 1963 se Österhaninge kyrkliga samfällighet.
 
L I bHuvudräkenskaperFr.o.m. 1963 se Österhaninge kyrkliga samfällighet. 
L I cVerifikationer 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bSkolkassans verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVKollektböcker 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
 
L V bFondräkenskaper 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationshandlingar  
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIArkiv- och inventarieförteckningarVolym 2 är belagd med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8. 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravbok 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästernas löneförmåner 
O IVHandlingar angående kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
O VIRitningarSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
P IHistoriska handlingar 
P IIPålysningsböcker 
P IIIHandlingar angående frivilligt församlingsarbete 
ÖEj aktuellSerien felaktig, skall radderas.