Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar

Eds kyrkoarkiv

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

 Kartor / ritningar (176 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
NS 86:24Karta över avrösningmarken till Edsbyn1842 
NS 138:1Utdrag af Exproprations Karta öfver Statens Norra Stambana upptagande av jernvägsbyggnaden föranledt egoutbyte emellan Njursta Pastors boställe och Hemman belägne uti Ed Socken Sollentuna Häras och Stockholms Län.1866 
NS 138:2Karta över Eds khb. 3/4 mtl Prästgården n:r 1 och 1 mtl Tärneby n:r 1 i Eds socken, Sollentuna härad av Stockholms län.1935Sex stycken kartblad monterad på väv. 
NS 138:3Eds Prästgård. Ritning till värme- och sanitetsanläggningar. Plan av källaren och vindsvåningen.1925 
NS 138:4Förslag till ombyggnad av Eds Prästgård. Sektion.odatOsignerad. 
NS 138:5Förslag till ombyggnad av Eds Prästgård. Plan av källaren, sektion av arkivet, fasad av utbyggnaden för arkiv m.m.odatOsignerad. 
NS 138:6Förslag till ombyggnad av Eds Prästgård. Fasad mot trädgården.odatOsignerad. 
NS 138:7Eds Prästgård. Skåp i köket. odatOsignerad. 
NS 138:8Prästgården 1:1, Ed s:n. Södra fasaden, sektion, botten- och källarplan.1936-07-27 
NS 138:9Eds prästgård. Ritning till balkong. Ritning nr 1.1937-02-03 
NS 138:10Eds prästgård. Ritning till balkong. Ritning nr 2.1937-02-03 
NS 138:11Eds prästgård. Ritning till balkong [med blyertsnotering]. Ritning nr 2.1937-02-03 
NS 138:12Eds prästgård. Ritning till balkong, detaljer. Ritning nr 3.1937-02-03 
NS 138:13Alt II, III [planritning, oklart vilken fastighet].odatOsignerad. 
NS 138:14Karta öfver egoutbyte emellan Edsby gård och Eds Klockareboställe uti Eds socken, Sollentuna härad och Stockholms län.1889 
NS 138:15Karta över alla ägorna till Eds klockareboställe uti Eds socken av Stockholms län.1924 
NS 138:16Karta över västra skiftet till Eds Klockarboställe uti Eds socken av Stockholms län.1939 
NS 138:17Eds Klockargård. Värme- vatten- och avloppsledningar.1940-01-10 – 1940-02-27 
NS 138:18Eds klockargård. Ritning till restaurering. Ritning nr 1.1939-11-30 
NS 138:19Eds klockargård. El installation o möblering. Ritning nr 2.1939-11-30 
NS 138:20Eds klockargård. Sektioner. Ritning nr 3.1939-12-05 
NS 138:21Eds klockargård. Grundritning o golv. Ritning nr 4.1939-12-05 
NS 138:22Eds klockargård. Gavelfasader. Ritning nr 5.1939-12-08 
NS 138:23Eds klockargård. Långfasader. Ritning nr 6.1939-12-08 
NS 138:24Eds klockargård. Badrum. Ritning nr 11.1940-01-19 
NS 138:25Eds klockargård. Murstock med spis. Ritning nr 12.1940-01-19 
NS 138:26Eds klockargård. Köksinredning. Plan. Ritning nr 14.1940-01-19 
NS 138:27Eds klockargård. Köksinredning. Sektioner. Ritning nr 15.1940 
NS 138:28Eds klockargård. Skåp i sovrum o vard.rum. Ritning nr 19.1939 
NS 138:29Eds klockargård. Trappa: plan m.m. (detaljer: se ritn. 22). Ritning nr 20.odat 
NS 138:30Eds klockargård. Trappa: sektioner (detaljer: se ritn. 22 o 23). Ritning nr 21.odat 
NS 138:31Eds klockargård. Trappa: detaljer (uppställning: se ritn. 20 o 21). Ritning nr 22.odat 
NS 138:32Eds klockargård. Kapphylla. Ritning nr 23.odat 
NS 138:33Eds klockargård. Golv i hall o på veranda. Ritning nr 24.odat 
NS 138:34Eds klockargård. Veranda (detaljer: se ritn. 26). Ritning nr 25.odat 
NS 138:35Eds klockargård. Alternativ placering av kyrkskåpet (OBS! Ändringen inverkar ej å snickeribetällningen). Ritning nr 27.1940-02-28 
NS 138:36Eds klockargård. Gardinuppsättn. Ritning nr 28.1940-09-03 
NS 138:37Njursta [karta]. Norra gärdet.odatOsignerade. 
NS 138:38Njursta [karta]. Södra gärdet.odatOsignerade. 
NS 138:39Karta öfver egoutbyten emellan Edsby gård, Njursta, Runby och Törnby i Eds socken, Sollentuna härad och Stockholms län.1889 
NS 138:40Karta öfver Kungsådrorna genom Tärnsundet och Stäks-sund m.m. uti Näs och Ryds socknar, Bro härad af Upsala län samt Eds socken, Sollentuna härad af Stockholms län.1895 – 1896Kartan lagad och vissa delar saknas. 
NS 138:41Karta över tre områden belägna å fastigheten Edsbyn 1:1 i Eds socken av Stockholms län upprättad vid arealavmätning.1935Dnr. 497. 
NS 138:42Karta över tre områden belägna å fastigheten Edsbyn 1:1 i Eds socken av Stockholms län; upprättad vid avstyckning.1935Dnr . 500. Med avstyckningsbeskrivning. 
NS 138:43Kopia: Karta över fastigheten Prästgården 1:1 och hemägorna till fastigheten Törnby 1:1 i Eds socken av Stockholms län; upprättad genom nymätning vid gränsbestämning.1936Dnr 710 
NS 138:44Utdrag av karta över fastigheten Prästgården 1:1 och hemägorna till fastigheten Törnby 1:1 i Eds socken av Stockholms län; upprättad genom nymätning efter den 27 maj fastställd gränsbetämning.1939 
NS 138:45Karta över ett område å Edsby 1:1 och Klockarbord 1:1 i Eds socken, Stockholms län.1947 
NS 138:46Karta över Eds khb 3/4 Prästgården nr 1 och 1 mtl Törneby nr 1 inom Eds s:n, Sollentuna h:d, Stockholms län.1954Med färgmarkeringar gjord med krita. 
NS 138:47Karta över Eds khb 3/4 Prästgården nr 1 och 1 mtl Törneby nr 1 inom Eds s:n, Sollentuna h:d, Stockholms län.1954Kartan består av 6 st blad monterade på väv. Med färgmarkeringar. 
NS 138:48[Karta över] Fastighetsreglering berörande Edsby 1:1 och 1:5.1980-03-13 
NS 138:49Förslag till ordnande af Eds sockens kyrkogård.1880 
NS 138:50Ulfsax grav vid Eds kyrka. Restaurering. Sektion, gavel, plan av graven (utan tak), plan av kakel.odatOsignerad. 
NS 138:51Ritning till trappor å Eds kyrkogård. Material: råhuggen kalksten.odatOsignerad. Med stenförteckning. 
NS 138:52Trappor till Eds kyrkogård.odatOsignerad. 
NS 138:53Ritning till förändring av Ankarcronska gravkoret å Eds kyrkogård. Fasad, plan.1929Godkänd av Kung. Byggnadsstyrelsen 1930-08-22. 
NS 138:54Ritning till förändring av Ankarcronska gravkoret å Eds kyrkogård. Sektion, taket.1929Godkänd av Kung. Byggnadsstyrelsen 1930-08-22. 
NS 138:55Eds kyrkogård. Förslag till utvidgning.1936 
NS 138:56Eds kyrkogård. Förslag till utvidgning.1936Godkänd av Kung. Byggnadsstyrelsn 1941-01-13. Med blyerts- och tuschnoteringar. 
NS 138:57Eds kyrkogård. Förslag till utvidgning.1936Godkänd av Kung. Byggnadsstyrelsen 1941-01-13. 
NS 138:58Eds kyrkogård. Del av urngård, plan av mittparti. Ritning nr 3.1944-05-13 
NS 138:59Uppmätningsritning till Eds kyrka Uppland. Plan av läktare [plan av kyrkan].1916 
NS 138:60Uppmätningsritning till Eds kyrka Uppland. Längdsektion.1916 
NS 138:61Uppmätningsritning till Eds kyrka Uppland. Sekt A-B, sekt B-C.1916 
NS 138:62Restaureringsförslag till Eds kyrka. Längdsektion, sektion mot altaret, sektion mot orgelläktaren.1916 
NS 138:63Förslag till ändring av bänkar i Eds kyrka. odatAnmäld inför Kung. Öfverintendentsembetet 1917-14-12. 
NS 138:64Eds kyrka. Ritning till sakristieinredning. Ritning nr 4.1917 
NS 138:65Eds kyrka. Ritning till sakristieinredning och läktarbarriär. Ritning nr 5.1917 
NS 138:66Eds kyrka. Ritning till källarlucka. Ritning nr 7.1917 
NS 138:67Eds kyrka. Ritning till fönster (obs! fönsterhålen hava något varierande mått). Ritning nr 8.1917 
NS 138:68Eds kyrka. Ritning till vapenhus och läktare. Ritning nr 9.1917 
NS 138:69Eds kyrka. Ritning till orgelläktare. Ritning nr 10.1917 
NS 138:70Eds kyrka. Snickeriritning till orgelläktaren. Ritning nr 11.1917 
NS 138:71Eds kyrka. Ritning till ändring av dörr mellan vapenhus och kyrka. Ritning nr 12.1917 
NS 138:72Eds kyrka. Ritning till tornfönstret och läktardörren (bredvid orgeln). Ritning nr 13.odatOsignerad. 
NS 138:73Schematisk framställning af motivval till komplettering af målningarne i Eds kyrka.1918Anmäld inför Kungl. Byggnadsstyrelsen 1918-08-14. 
NS 138:74Eds kyrka. Värmeledning. Läktarplan, pannrum, sektion. Ritning nr 24988.1936-08-25 
NS 138:75Eds kyrkogård. Fågelperspektiv.1921Anmäld inför Kung. Byggnadsstyrelsen 1921-06-01. 
NS 138:76Eds kyrkogård. Mittgången sedd mot kyrkan.1921Anmäld inför Kung. Byggnadsstyrelsen 1921-06-01. 
NS 138:77Eds kyrkogård. Uppmätt i januari 1921.1921 
NS 138:78Förslag till ordnande av Eds kyrkogård 1921.1921Med tuschnoteringar. 
NS 138:79Förslag till ordnande av Eds kyrkogård 1921.1921Kungl. Byggnadsstyrelsen 1921-06-01, gillad av Kung. Maj:t 1921-06-22. 
NS 138:80Eds kyrkogård. Profiler.1921 
NS 138:81Eds kyrkogård. Profiler.1921 
NS 138:82Eds kyrkogård. Sektion genom gången från kyrkan till grinden.1921Anmäld inför Kung. Byggnadsstyrelsen 1921-06-01. 
NS 138:83Förslag till ordnande av gravplatser å Eds kyrkogård. 1921 
NS 138:84Eds kyrkogård. Fattigbössa och träkors för ensamgravar.1921 
NS 138:85Förslag till Likbod å Eds kyrkogård 1921. [Sektion, fasad och plan].1921Anmäld inför Kung. Byggnadsstyrelsen 1921-06-01. 
NS 138:86Ritning till likbod å Eds kyrkogård. [Sektion, fasad och plan].odatOsignerad. 
NS 138:87Ritning till likbod å Eds kyrkogård. Sektion I-I, åt väster, åt norr.odatOsignerad. 
NS 138:88Ritning till likbod å Eds kyrkogård. Sektion II-II, takplan, takfot.odatOsignerad. 
NS 138:89Ritning till likbod å Eds kyrkogård. Portar.odatOsignerad. 
NS 138:90Karta över lägenheten Runsa skola avsöndrad från 4 mtl Runsa nr 1 i Eds socken av Stockholms län.1923 
NS 138:91Eds kyrkskola. Ombyggnad. Bottenvåningen.1928Med blyertsnoteringar. 
NS 138:92Eds kyrkskola. Ombyggnad.1928Med blyertsnoteringar. 
NS 138:93Eds kyrkskola. Ombyggnad. Våning 1 tr. upp.1928Med blyertsnoteringar. 
NS 138:94Eds kyrkskola. Vatten- och avloppsledningar. Situationsplan.1929-05-17 
NS 138:95Karta över fastigheten Edsby 1:3 eller Kyrkskolan i Eds socken, Stockholms län.1941 
NS 138:96Eds kyrka, Upplands-Väsby. Tillbyggnad för brudkammaren.odatOsignerad. 
NS 138:97Eds kyrka, Upplands-Väsby. Tillbyggnad för brudkammare m.m. [Plan, fasader]. Ritning nr 1.1955April 1955. 
NS 138:98Eds kyrka, Upplands-Väsby. Tillbyggnad för brudkammare m.m. [Plan, fasader]. Ritning nr 1.1955Juli 1955. 
NS 138:99Eds kyrka, Upplands-Väsby. Tillbyggnad för brudkammare m.m. Plan, sektion A-B, västra sidan, södra sidan. Ritning nr 2.1955April 1955. 
NS 138:100Eds kyrka, Upplands-Väsby. Tillbyggnad för brudkammare m.m. Plan, sektion A-B, längdsektion västra väggen, sektion C-D. Ritning nr 2.1955Juli 1955. 
NS 138:101Eds kyrka, Upplands-Väsby. Tillbyggnad för brudkammare m.m. Längdsektion sedd mot öster, mot väster, östra sidan, sektion C-D. Ritning nr 3.1955April 195. 
NS 138:102Eds kyrka, Upplands-Väsby. Tillbyggnad för brudkammare m.m. Gaveln, västra sidan, längdsektion östra sidan. Ritning nr 3.1955Juli 1955. 
NS 138:103Eds kyrka, Upplands-Väsby. Tillbyggnad för brudkammare m.m. Gaveln, västra sidan, längdsektion östra sidan. Ritning nr 3.odatTillhör Kung. Byggnadsstyrelsens beslut 1955-09-06. 
NS 138:104Eds kyrka. Snickerier (utföres i ek). Ritning nr 4.1955 
NS 138:105Eds kyrka. Dörrsnickerier. Ritning nr 4.1955 
NS 138:106Eds kyrka. Fönster 1 st av furu. Ritning nr 5.1955 
NS 138:107Eds kyrka. Snickerier. Ritning nr 6.1955 
NS 138:108Eds kyrka. Snickerier. Ritning nr 7.1955 
NS 138:109Eds kyrka. Fönsterritning. Ritning nr 8.1955 
NS 138:110Eds kyrka. Förslag till ny orgelfasad. 1962-10-20 
NS 138:111Eds kyrka. Förslag till nytt orgelhus. Plan.1962-10-20 
NS 138:112Eds kyrka. Förslag till uppställning av ny orgel med bibehållande av nuvarande fasad.1963-01-15 
NS 138:113Eds kyrka. Förslag till förändringar på läktaren m.m. Ritning nr 339-1.1964-08-12Tillhör Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut 1964--09-29. 
NS 138:114Eds kyrka. Nytt fönster på läktaren/ i tornets v.mur/ detaljer i full storlek. Ritning nr 339-2.1964-08-12Tillhör Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut 1964--09-29. 
NS 138:115Eds kyrka. Stege av stål från läktaren till torn. Ritning nr 339-3.1964-10-30 
NS 138:116Eds kyrka. Fasadbelysning.1964-12-02Osignerad. 
NS 138:117Eds kyrkogård. Gravkarta. Begravningsplats 2.1965-09-28 
NS 138:118Eds kyrkogård. Gravkarta urngravar. Begravningsplats 2.1965-09-28 
NS 138:119Eds kyrkogård. Gravkarta begravningsplats 2.1965-09-28 
NS 138:120Scen 1. Ritning nr 72-830.1972-04-27 
NS 138:121Scen 2. Ritning nr 72-831.1972-04-27 
NS 138:122Runby församlingshem. Källarplan. Ritning nr 72-1310.1972-05-03 
NS 138:123Klädhylla. Ritning nr 73-847.1973-02-16 
NS 138:124Runby Ö:A 1:81. Skiss tomtplanering. Förslag 1.odatOläslig signatur. 
NS 138:125Runby Ö:A 1:81. Förslag 2.odatOläslig signatur. 
NS 138:126Runby Ö:A 1:81. Församlingshus [tomtplanering].odatOsignerad, gatukontoret Upplands Väsby kommun. 
NS 138:127Runby Ö:A 1:81. Församlingshus [del av trädgård och hus i profil].odatOsignerad, gatukontoret Upplands Väsby kommun. 
NS 138:128Teckenförklaring [till ritning nr NS 138:129].odatOsignerad. 
NS 138:129Skiss till utökning av kyrkogård, Eds kyrka.odat 
NS 138:130Eds kyrka. Ny begravningsplats. Plan. Ritning nr 0011973-09-27 
NS 138:131Eds kyrka. Ny begravningsplats. Sektioner.odatFörhandskopia. 
NS 138:132Projekteringskarta över lel av Edsby 1:1 i Eds församling Upplands Väsby kommun i Stockholms län.1974 
NS 138:133Eds kyrkogård. Gravkarta.odat 
NS 138:134Blad 10. Urngravplatserna nr: kv V 1001 - 1039. Gravplatserna nr: kv V 1040 - 1100.odatOsignerade. 
NS 138:135Blad 11. Gravplatserna nr: kv V 1101 - 1182. Urngravplatserna nr: kv V 1183 - 1290. Vakanta nr: 1291 - 1300.odatOsignerade. 
NS 138:136Blad 12. Gravplatserna nr: kv 1301 - 1461.odatOsignerade. 
NS 138:137Blad 13. Gravplatserna nr: kv VI 1462 - 1605. Vakanta nr: 1606 - 1700.odatOsignerade. 
NS 138:138Blad 14. Gravplatserna nr: kv VI 1701 - 1935.odatOsignerade. 
NS 138:139Blad 15. Gravplatserna nr: kv VI 1936 - 2066. Vakanta nr: 2067 - 2100.odatOsignerade. 
NS 138:140Blad 16. Gravplatserna nr: kv VII 2101 - 2232. Vakanta nr: 2233 - 2300.odatOsignerade. 
NS 138:141Blad 17. Gravplatserna nr: kv VII 2301 - 2436.odatOsignerade. 
NS 138:142Eds kyrkogård. Situationsplan.odat 
NS 138:143Eds kyrkogård. Situationsplan. Ritning nr T 01.1979-05-28 
NS 138:144Eds kyrkogård. Tvärsektioner. Ritning nr T 02:1.1979-05-28Förhandskopia. 
NS 138:145Eds kyrkogård. Markplaneringsplan. Ritning nr T 02.1979-05-28 
NS 138:146Eds kyrkogård. Ledningsplan. Ritning nr T 03.1979-05-28 
NS 138:147Eds kyrkogård. Detalj vatten- och avfallplats. Ritning nr T 04.1979-05-28 
NS 138:148Eds kyrkogård. Järngrind, stenmur, trästaket. Ritning nr T 05. 1979-05-28 
NS 138:149Eds kyrkogård. Detalj - gravfält, sektion. Ritning nr T 06.1979-05-28 
NS 138:150Eds kyrkogård. Perspektiv. Ritning nr T 07.1979-05-28 
NS 138:151Eds kyrkogård. Huvudplan. Ritning nr T 01.1981-08-17 
NS 138:152Eds kyrkogård. Markplaneringsplan. Ritning nr T 02.1981-08-17 
NS 138:153Eds kyrkogård. Tvärsektioner. Ritning nr T 02:1.1981-08-17 
NS 138:154Eds kyrkogård. Ledningsplan. Ritning nr T 03.1981-08-17 
NS 138:155Eds kyrkogård. Måttplan. Ritning nr T 04.1981-08-17 
NS 138:156Eds kyrkogård. Planteringsplan. Ritning nr T 05.1981-08-17Med växtförteckning. 
NS 138:157Eds kyrkogård. Detalj - gravfält, sektion. Ritning nr T 06.1981-08-17 
NS 138:158Eds kyrkogård. Järngrind, stenmur, trästaket. Ritning nr T 07.1981-08-17 
NS 138:159Eds kyrkogård. Detalj vatten- och avfallsplats. Ritning nr T 08.1981-08-17 
NS 138:160Eds kyrkogård. Bevattningsplan. Ritning nr T 09.1981-08-17 
NS 138:161Eds kyrka Upplands Väsby. Sakristia - skåp för mässhakar mm. Ritning nr 14.1989-08-23 
NS 138:162Eds kyrka Upplands Väsby. Pulpet och altare i sakristia. Psalmbokshylla. Ritning nr 15.1989-08-23 
NS 138:163Eds kyrka Upplands Väsby. Pottskåp i sakristia. Ritning nr 20.1989-08-29 
NS 138:164Eds kyrka Upplands Väsby. Detaljer till pottskåp. Rintning nr 21.1989-08-29 
NS 138:165Eds kyrka. Uppmätningsritning. [Planritning kyrkan].1992-09-06 
NS 138:166Eds kyrka. Uppmätningsritning. Sektion A-A, sektion B-B.1992-09-06 
NS 138:167Eds kyrka. Uppmätningsritning. Längdsektion.1992-09-06 
NS 138:168Eds kyrka. Uppmätningsritning. [Fasad] söder.1992-09-06 
NS 138:169Eds kyrka. Uppmätningsritning. [Fasad] öster.1992-09-09 
NS 138:170Eds kyrka. Uppmätningsritning. [Fasad] norr.1992-09-09 
NS 138:222Eds församlingsgård m. pastorsexp. Alt plan och fond.1982 
NS 138:223Eds församlingsgård. [Planritning med möblering].1982Osignerad. 
NS 138:224Eds församlingsgård. [Planritning].1982Osignerad. 
NS 138:225Ed församlingsgård m. pastorsexp. Planer, fasad.1982 
NS 138:227Eds församling. Runby övra 1:81, Upplands Väsby. Församlingsgård m. pastorsexpedition. Fasader, sektioner. Ritning nr A 00:02.1983-05-24Förhandskopia.