Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Ekerö kyrkoarkiv


 Serier (73 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderMed ortregister.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieVolymerna 1-6 och 8-13 med ortregister.

Förteckningar och register, se serien A II c.

Serien avslutad. Se vidare serien A II b.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som omfattar perioden 1975 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Adress- och fastighetsregister, se volym A II c: 5.

Serien avslutad.
 
A II cRegister och förteckningar till församlingsböckerna
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Se även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV bObefintligregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning över obefintliga 1991-06-30.

Serien avslutad. Se även serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-3 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning.

Volymerna 4-9 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-3 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning.

Volymerna 4-10 består av paviler lagda i bokstavsordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30. Se vidare serie C X.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Se även serie C I. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-31. Se vidare serie D X.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01Se även serie D I. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. Se vidare serie E X. 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01Se även serie E II. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30. Se vidare serie F X.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01Se även serie F I. 
G IAndra befintliga längder
 
G IIDiarier (med handlingar) för kyrkobokföringsärenden 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckernaSerien skulle ha varit avslutad 1991-06-30, men volym 2 går till 1996. 
J ISkrivelser, in och utgående handlingar 
J IIAllmänt diarium och brevböckerSerien innehåller förteckningar över inkomna och utgående skrivelser och fakturor till Ekerö församling och pastorat. 
J IIIHandlingar rörande församlingsverksamheten 
K ISockenstämmas och sockennämnds protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll. Ekerö församling 
K III bKyrkorådets handlingar. Ekerö församling 
K III cPastoratskyrkorådets protokoll 
K III dPastoratskyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådsprotokoll och andra handlingar rörande skolväsendet utom räkenskaperVolym 6 har inte levererats från församlingen. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K VÖvriga nämnders och styrelser protokoll och handlingar 
L I aÄldre räkenskaper
 
L I bHuvudböcker och bokslut 
L I cDagböcker och specialräkenskaper 
L I dStater och räkenskapssammandrag för Ekerö pastorat och församlingar 
L I eFördelningskort 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVKollektböcker 
L V aPastoratskassans räkenskaper 
L V bKyrkogårdskassans räkenskaper 
L V cFondräkenskaper 
L V dRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästvalPrästvalen upphörde vid halvårskiftet 1989. 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien innehåller sekretesskyddade uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8.
 
O I aHandlingar angående kyrkanFör ritningar se serie O VI a.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenFör ritningar se serie O VI b.
Volymerna 9-11 har ej levererats av församlingen.
 
O I cGravböcker 
O II aHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordFör ritningar se serie O VI c. 
O II bHandlingar rörande kyrkligt centrumFör ritningar se serie O VI d. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskap och kyrkobetjäningVolym 3 är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 39:1-2 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
O VI aRitningar angående kyrkanSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VI bRitningar angående kyrkogårdenSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VI cRitningar angående kyrkliga fastigheterSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

OBS! i volym 2 finns det kartor och ritningar som ej har levererats av församlingen.
 
O VI dRitningar rörande kyrkligt centrumSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
P IDiverse handlingar 
P IIPålysningsböcker