Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Lovö kyrkoarkiv


 Serier (71 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderVolymerna 4, 6-7 och 10-18 med ortregister.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieVolymerna 2-5 med ortregister.

Serien avslutad. Se vidare serien A II b.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som omfattar perioden 1977 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Adress- och fastighetsregister, se volymen A II c: 5 i Ekerö kyrkoarkiv.

Serien avslutad.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Se även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV bObefintligregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning över obefintliga 1991-06-30.

Serien avslutad. Se även serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av paviler lagda i bokstavsordning i två sviter: 1967-1977 och 1978-1991.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A XRegister över kyrkotillhöriga fr.o.m. 1991-07-01 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutas 1991-06-30. Se vidare serien D X.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
GAndra befintliga längder
 
H IBilagor till husförhörslängdenSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien avslutad 1991-06-30. 
H IVBilagor till konfirmationsbokenSerien avslutad 1991-06-30. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien avslutad 1991-06-30. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien avslutad 1991-06-30. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01 
JSkrivelser från Kungl. Maj:t med flera
 
K ISockenstämmans och sockennämnds protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingarVolym 7-8 har ej levererats av församlingen. 
K IV a Skolrådets protokoll Skolstyrelse bildades 1935-01-26. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnVolym 4 har ej levererats av församlingen. 
K IV cExamenskataloger, dagböcker och matriklarVolym 1-2 har ej levererats av församlingen. 
K IV dSkolrådshandlingar
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bVerifikationer 
L I cRäkenskaper för kyrka. Fördelningskort 
L I eRäkenskaper för kyrka. Handlingar rörande personal, löner och arvodenSerien har ej levererats av församlingen. 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bVerifikationer för skolräkenskaper 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVKollektböcker
 
L V aFondräkensaper 
L V bRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av Kyrkostämman 
MHanslingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförterckningarVolym 1-2 och 4 är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8.
 
O I aHandlingar angående kyrkanFör kartor och ritningar se även serie O VII a.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenOBS! Serien finns kvar på församlingen.

Gällande kartor- och ritningar se serie OVII b.
 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordFör kartor och ritningar se även serie O VII c.
 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
O VIFotografierVolym 2 förvaras i klimatarkivet och måste beställas minst ett dygn innan framtagning. 
O VII aKartor och ritningar angående kyrkanSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VII bKartor och ritningar angående kyrkogårdenSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VII cKartor och ritningar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VII dÖvriga kartor och ritningarSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
P IÖvriga handlingar Huvudserie, historiska anteckningar och diverse handlingar
 
P IIPålysningsböcker 
P IIIKyrkliga föreningars verksamhet