Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Lovö kyrkoarkiv


 Serier (71 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderVolymerna 4, 6-7 och 10-18 med ortregister.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieVolymerna 2-5 med ortregister.

Serien avslutad. Se vidare serien A II b.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som omfattar perioden 1977 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Adress- och fastighetsregister, se volymen A II c: 5 i Ekerö kyrkoarkiv.

Serien avslutad.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Se även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV bObefintligregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning över obefintliga 1991-06-30.

Serien avslutad. Se även serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av paviler lagda i bokstavsordning i två sviter: 1967-1977 och 1978-1991.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A XRegister över kyrkotillhöriga fr.o.m. 1991-07-01 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutas 1991-06-30. Se vidare serien D X.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
GAndra befintliga längder
 
H IBilagor till husförhörslängdenSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien avslutad 1991-06-30. 
H IVBilagor till konfirmationsbokenSerien avslutad 1991-06-30. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien avslutad 1991-06-30. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien avslutad 1991-06-30. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01 
JSkrivelser från Kungl. Maj:t med flera
 
K ISockenstämmans och sockennämnds protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingarVolym 7-8 har ej levererats av församlingen. 
K IV a Skolrådets protokoll Skolstyrelse bildades 1935-01-26. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnVolym 4 har ej levererats av församlingen. 
K IV cExamenskataloger, dagböcker och matriklarVolym 1-2 har ej levererats av församlingen. 
K IV dSkolrådshandlingar
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bVerifikationer 
L I cRäkenskaper för kyrka. Fördelningskort 
L I eRäkenskaper för kyrka. Handlingar rörande personal, löner och arvodenSerien har ej levererats av församlingen. 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bVerifikationer för skolräkenskaper 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVKollektböcker
 
L V aFondräkensaper 
L V bRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av Kyrkostämman 
MHanslingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförterckningarVolym 1-2 och 4 är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8.
 
O I aHandlingar angående kyrkanFör kartor och ritningar se även serie O VII a.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenOBS! Serien finns kvar på församlingen.

Gällande kartor- och ritningar se serie OVII b.
 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordFör kartor och ritningar se även serie O VII c.
 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
O VIFotografierVolym 2 förvaras i klimatarkivet och måste beställas minst ett dygn innan framtagning. 
O VII aKartor och ritningar angående kyrkanSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VII bKartor och ritningar angående kyrkogårdenSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VII cKartor och ritningar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VII dÖvriga kartor och ritningarSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
P IÖvriga handlingar Huvudserie, historiska anteckningar och diverse handlingar
 
P IIPålysningsböcker 
P IIIKyrkliga föreningars verksamhet