Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Engelbrekts kyrkoarkiv


 Serier (98 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-15 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning.

Volymerna 16-23 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-335 består av egentillverkade registerkort och avtryckskort lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn.

Volymerna 336-351 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning.

Volymen 352 består av en del paviler och mikrofilm lagda i bokstavsordning. De filmade pavilerna är utgallrade. Se serie A VI b.

Volymerna 353-368 består av paviler lagda i bokstavsordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI bAvgångsregister 1967-1977Volymerna 1-13 består av mikrofilmade paviler lagda i bokstavsordning. De filmade pavilerna är utgallrade.

Volym 14 består av en del ej mikrofilmade paviler lagda i bokstavsordning.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaRegistretsom omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
B IInflyttningslängder och förteckning över inkomna personakterVolymerna 1-73 består av inflyttningslängder med register.

Volymerna 74-79 består av alfabetiskt ordnade förteckningar över inkomna personakter.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
B II aUtflyttningslängder till församlingar inom StockholmMed register.

För åren 1906-1915 och fr.o.m. 1948 även utflyttningar till landsorten och utlandet.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
B II bUtflyttningslängder till landsorten och utlandetMed register.

För åren 1906-1915 återfinns utflyttningarna i serien B II a.

Serien avslutad. Se vidare serien B II a.
 
C IFödelse- och dopböckerMed register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
C IIRegister till födelse- och dopböckerSerien avslutad.
 
C IIIDopförrättares anteckningböcker 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D I aLängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30. Se vidare serien D X.
 
D I bKonfirmationslärares anteckningsböcker 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien avslutad. 
D XKonfirmationsbok, ADB-fördFr.o.m. 1991-07-01. 
E ILysningsböckerVolymerna 17-82 med register.

Serien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E III.
 
E IIVigselböckerSerien avslutad. Se vidare serien E I.
 
E IIIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerMed register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
F IIRegister till död- och begravningsböckerSerien avslutad.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G I aStrafflängderSerien avslutad. 
G I bFörteckning över främmande trosbekännare och utländska undersåtarMed register.

Serien avslutad.
 
G I cFörteckning över omyndigaSerien avslutad. 
G I dFörteckning över sinnessjuka och sinnesslöaSerien avslutad. 
G I eFörteckning över sinnesslöaSerien avslutad. 
G I fFörteckning över fallandesjukaSerien avslutad. 
G I gFörteckning över blinda och dövaSerien avslutad. 
G I hFörteckning över oeniga makarSerien avslutad. 
G IIStatistiska tabeller 
G IIIAllmänt diarium med handlingarFr.o.m. volym 14 handlingar till diariet. Handlingar före 1983 finns inbundna med kyrkorådets protokoll, se serien K III a.

Fr.o.m. volym 21, 1987, är handlingarna sorterade efter diarieplanen, i första hand de två sista siffrorna, och därefter i omvänd kronologisk sorteringsordning på sorteringsnumret.

Diarium för 1986 saknas.
 
G IVDiarier (med handlingar) för kyrkobokföringsärendenBilagor från 1973-1981 är gallrade. Bilagor fr.o.m. 1991-07-01 - 1999-12-31 saknas, troligen gallrade.

Bilagor till diariet kan innehålla sekretesskyddade uppgifter enligt sekretesslagen 7:15.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H I a 1Förteckningar över utfärdade hinderslöshets- och äktenskapsbetygSerien inbunden.
Serien avslutad. Se vidare serien H I a 2.


 
H I a 2Kungörelseböcker för äktenskapsbetygSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
H I b 1Kungörelseböcker för äktenskapscertifikat jämte handlingarSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
H I cFörteckningar över personer, vilka överförts till registret över obefintligaSerien avslutad.
Serien i kartong.
 
H I dAviser om komplettering av personaktSerien i kartong fr om volym 15. Volym 3-14 saknas.
Serien avslutad 1991-06-30.

Aviser för 1966-1982 är gallrade.
 
H I d 1Ej gallringsbara handlingarHandlingar för 1968-1973 saknas.
Serien i kartong.
 
H II dMeddelanden angående namnförändringarSerien avslutad 1991-06-30.

1968-1989 finns namnändringar i A IV a, A IV d.
 
H II fMeddelanden angående upplösta äktenskapSerien i kartong. 
H II gAviser om vigslar enligt §49Serien i kartong.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H II hAnmälningar om utträde ur och inträde i Svenska kyrkanSerien avslutad 1991-06-30. 
H III aFödelse- och dopattesterSerien avslutad 1991-06-30.
Volym 1-66 inbunden, volym 91-98 i kartong.
Volym 67-90 saknas (1968-1982).
 
H III a 1Bilagor till födelse- och dopbok, ej gallringsbara handlingarSerien i kartong. 
H III a 2Komplettering av födelse- och dopbokSerien i kartong.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H III a 3Retroaktiv anmälan om faderskapSerien avslutad. 
H III a 4FaderskapserkännandeSerien avslutad 1991-06-30.

Övriga faderskapserkännanden se serien H III a.
 
H III bKunggörelser av barndop 
H IVBilagor till konfirmationsbok 
H V aLysningshandlingarSerien består av lysningshandlingar volym 1-141, hindersprövningshandlingar volym 142-147.

Hindersprövningar 1968-1981 är gallrade.

Serien avslutad 1991-06-30.

Volym 1-145 inbundna och 6 st onumrerade kartonger mellan åren 1983-1991.
 
H V a 1Handlingar utfärdade i utlandetSerien i kartong. 
H V bKungörelseböcker för äktenskapslysningar 
H V d Anteckningsböcker vid vigslar i EngelbrektskyrkanSerien inbunden. 
H V eAnteckningsböcker vid vigslar i vigselrummetSerien inbunden. 
H V fAnteckningsböcker vid vigslar i Engelbrektskyrkans kapell 
H V gAnteckningsböcker vid vigslar i Hjorthagskyrkan 
H V hAttester om vigslar som antecknas i församlingenSerien i kartong.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VI aDödsattester, jordfästningsbevis m.mSerien i kartong.
Serien avslutad 1991-06-01.
 
H VI bTacksägelser över döda 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m 1991-07-01Serien består av ej gallringsbara handlingar. 
JSkrivelser och kursböcker 
K II aKyrkostämma och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingarVolym 1-33 med register. 
K II bKyrkofullmäktiges handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll och handlingarKyrkorådets protokoll 1900-1931 se K II a.

Volym 1-20 med register.
 
K III bKyrkorådets handlingar 
K III cVerkställande utskottets protokoll och handlingarSerien avslutad. 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSerien avslutad. 
K VKommittéer och övriga nämnders protokoll och handlingar 
L I aKyrkoräkenskaper, huvudböckerFr.o.m. volym 12 huvudbokföringskort om inte annat anges.

Räkenskaper fr.o.m. 1984 saknas.
 
L I bKyrkoräkenskaper, kassaböckerRäkenskaper fr.o.m. 1984 saknas. 
L I cKyrkoräkenskaper, verifikationerVerifikationerna fr.o.m 1933 är gallrade enligt Riksarkivets föreskrifter. 
L I dÖvriga kyrkoräkenskaper 
L IIRäkenskaper för skolaSerien består av kassa- och huvudböcker samt verifikationer inbundna tillsammans om inte annat anges. 
L IV aKollektböcker för HjorthagskyrkanFör tiden före Hjorthagskyrkans invigning, 1909-03-25, hölls huvudgudstjänsterna tillsammans med moderförsamlingen i Hedvig Eleonora kyrka. Engelbrekts församling förde därför inga egna kollekträkenskaper.

Fr.o.m Engelbrektkyrkans invigning, 1914-01-25, finns kollekträkenskaperna för Hjorthagskyrkan redovisade även där, se serie L IV b.
 
L IV bKollektböcker för EngelbrektskyrkanKollektböcker före Engelbrektkyrkans invigning 1914-01-25, se serien L IV a.

Serien innehåller även uppgifter om Hjorthagskyrkan, se även serien L IV a.

 
L IV cÖvriga kollekträkenskaper 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
N IÄmbetsberättelser 
N IIInventarie- och arkivförteckningar 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter Volym nr 2 förvaras i klimatarkivet och måste beställas minst ett dygn innan framtagning. 
O III aRitningar angående Engelbrekts kyrkaSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Volym 3a-b, 9a levererades 2019-12-19

Svartvita negativ till volym 34 förvaras i klimatarkivet och måste beställas minst ett dygn innan framtagning.

Många arbetsskisser är osignerade, men är troligen ritade av L. I. Wahlman.
 
O III bRitningar angående Engelbrekts församlingshusSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Många arbetsskisser är osignerade, men är troligen ritade av L. I. Wahlman.
 
O III cRitningar angående Hjorthagens kyrkaSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O III dKartor och ritningar angående övriga fastigheterSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O IVPersonalhandlingarPersonalhandlingar se även serie K II a, K III a, K III b. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
O VIFotografierFotografier förekommer även i andra serier, se notering i kolumnen för allmän anmärkning.

Stora fotografier förvaras i kart- och ritningsarkivet, se NS-nummer i platskolumnen (gäller pappersförteckning).
 
P IHistoriska anteckningar, jubileer och övrigt angående församlingenStörre objekt förvaras i kart- och ritningsarkivet, se NS-nummer i platskolumnen (gäller pappersförteckning). 
P II aFörsamlingsblad 
P II bProgramblad och övriga tryckSerien består av inbundna exemplar av församlingens programblad och övriga tryck.

Serien avslutad.
 
P II cAffischerSerien består av affischer angående den kyrkliga verksamheten i församlingen. 
P IIITidningsurklippSerien består av tidningsurklipp angående församlingen.

Serien avslutad.
 
P IVHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet