Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående fonder, donationer och gåvor

Stockholms domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv

Se även serien G II (diarieplansnummer 12).

Fr.o.m. 1998 är alla fondhandlingar kvar i Domkyrkoförsamlingen.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11988 – 1990Guthermuthska Stipendiefonden. Handlingar rörande ägarbyte av fastigheten Harpan 20 1988-1989, protokoll (kopior) från Teologiska fakultetens stipendiekommitté 1989-1990, kuratorernas protokoll 1989, ansökningshandlingar 1989-1990. 
21989 – 1991Klara fonddelegerades protokoll 1989-1990, ansökningshandlingar 1989-1990, övriga handlingar 1990-991.

Ansökningshandlingarna sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen 31:15.
 
31989 – 1994Stiftelserna Storkyrkohemmet och S:t Nikolaihemmet, protokoll med handlingar 1989-1994. Stiftelsen Nikolaigården, protokoll 1989-1994. Storkyrkoförsamlingens hjälpkassa, protokoll 1990. Storkyrkoförsamlingens förening för skollovskolonier, protokoll 1992, diverse handlingar 1990-1993. Permutation av Storkyrkoförsamlingens fonder 1990. Donationsbok för Storkyrkoförsamlingens sociala samfond, övriga fonder 1990. 
41989 – 1997Stiftelsen S:t Jakobs hem för gamla, protokoll (kopior) 1990-1997 med luckor. Jakobs fonddelegerade, protokoll (delvis kopior) 1989-1997 med luckor, myndighetskontakter rörande Jakobs fonder och stiftelser 1991-1997.

Handlingar rörande: Gunnel Nilssons fond 1994, Georg Båvstrand och Gundhild Nermarks dödsbo 1989, Karellska pensionsfonden och Brita Nibells minnesfond 1995 (med äldre handlingar som bilagor).
 
51991 – 1992Guthermuthska Stipendiefonden. Protokoll (kopior) från Uppsala teologiska fakultets stipendiekommitté, ansökningshandlingar. 
61993 – 1994Guthermuthska Stipendiefonden. Protokoll (kopior) från Uppsala teologiska fakultets stipendiekommitté, ansökningshandlingar. 
71995 – 1996Guthermuthska Stipendiefonden. Protokoll (kopior) från Uppsala teologiska fakultets stipendiekommitté, ansökningshandlingar. 
81997Guthermuthska Stipendiefonden. Protokoll (kopior) från Uppsala teologiska fakultets stipendiekommitté, ansökningshandlingar.