bild
Arkiv

Stockholms domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv


 Serier (36 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaRegistret som omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
B IInflyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30. 
B IIUtflyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30. 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Dopbok mellan 1998-1999 saknas. 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Uppgifter för Storkyrkan och Jakob saknas. 
D XKonfirmationsbok, ADB-fördFr.o.m. 1991-07-01.

Konfirmationsböcker för 1998-1999 saknas.
 
E IÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01Vigselbok för 1998-1999 saknas. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01Begravningsböcker för 1998-1999 saknas. 
G IStatistik och andra längder 
G IIAllmänt diarium med handlingarHandlingar till diariet fr.o.m. volym 11, sorterade efter diarieplanen. 
H IBilagor till församlingsböckernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIIBilagor till dop- och födelseböckernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H IVBilagor till konfirmationsböckernaserien avslutad 1991-06-30. 
H VBilagor till Äktenskaps- och vigselböckernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien består av ej gallringsbara handlingar. 
JDomprostens korrespondens 
K IIKyrkofullmäktiges protokoll 
K IIIKyrkorådets protokollSerien består även av arbetsutskottets protokoll.

Handlingar till protokollen, se serien G II.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll 
L IKyrkoräkenskaperSerien består av utskrifter från digitalt bokföringssystem.

Luckor i räkenskaperna mellan 1995-1997. Räkenskaper saknas för 1994, 1998-1999.
 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för fonderSe även serien L I. 
NInventarie- och arkivförteckningarSe även serien G II (diarieplansnummer 28). 
O IHandlingar angående kyrkor och övriga fastigheterSe även serien G II (diarieplansnummer 21-23, 30-60, 80)

Volym 5-6 förvaras i klimatarkivet och måste beställas fram minst ett dygn innan framtagning.
 
O IIKartor och ritningarSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Äldre kartor och ritningar, se respektive församlings kyrkoarkiv.
 
O IIIHandlingar angående fonder, donationer och gåvorSe även serien G II (diarieplansnummer 12).

Fr.o.m. 1998 är alla fondhandlingar kvar i Domkyrkoförsamlingen.
 
O IVPersonalSe även serien G II (diarieplansnummer 10). 
PHistoriska anteckningar, programblad och övriga handlingar