Måndag den 20 januari kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Stockholms domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv


 Serier (36 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaRegistret som omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
B IInflyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30. 
B IIUtflyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30. 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Dopbok mellan 1998-1999 saknas. 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Uppgifter för Storkyrkan och Jakob saknas. 
D XKonfirmationsbok, ADB-fördFr.o.m. 1991-07-01.

Konfirmationsböcker för 1998-1999 saknas.
 
E IÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01Vigselbok för 1998-1999 saknas. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01Begravningsböcker för 1998-1999 saknas. 
G IStatistik och andra längder 
G IIAllmänt diarium med handlingarHandlingar till diariet fr.o.m. volym 11, sorterade efter diarieplanen. 
H IBilagor till församlingsböckernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIIBilagor till dop- och födelseböckernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H IVBilagor till konfirmationsböckernaserien avslutad 1991-06-30. 
H VBilagor till Äktenskaps- och vigselböckernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien består av ej gallringsbara handlingar. 
JDomprostens korrespondens 
K IIKyrkofullmäktiges protokoll 
K IIIKyrkorådets protokollSerien består även av arbetsutskottets protokoll.

Handlingar till protokollen, se serien G II.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll 
L IKyrkoräkenskaperSerien består av utskrifter från digitalt bokföringssystem.

Luckor i räkenskaperna mellan 1995-1997. Räkenskaper saknas för 1994, 1998-1999.
 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för fonderSe även serien L I. 
NInventarie- och arkivförteckningarSe även serien G II (diarieplansnummer 28). 
O IHandlingar angående kyrkor och övriga fastigheterSe även serien G II (diarieplansnummer 21-23, 30-60, 80)

Volym 5-6 förvaras i klimatarkivet och måste beställas fram minst ett dygn innan framtagning.
 
O IIKartor och ritningarSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Äldre kartor och ritningar, se respektive församlings kyrkoarkiv.
 
O IIIHandlingar angående fonder, donationer och gåvorSe även serien G II (diarieplansnummer 12).

Fr.o.m. 1998 är alla fondhandlingar kvar i Domkyrkoförsamlingen.
 
O IVPersonalSe även serien G II (diarieplansnummer 10). 
PHistoriska anteckningar, programblad och övriga handlingar