Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Gustav Vasa kyrkoarkiv


 Serier (82 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieSerien avslutad.
 
A II bRegister till församlingsböckernaSerien består av ett 1906-05-01 aktuellt register.

Volym 1 består av en registernyckel från gatuadress till uppslag i församlingsboken A II a: 1-2.

Volymerna 2-4 består av registerkort lagda i bokstavsordning över män.

Volymerna 5-6 består av registerkort lagda i bokstavsordning över kvinnor.

Volym 7 består av registerkort över barn utan tilltalsnamn.

Serien avslutad.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av paviler lagda i bokstavsordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaRegistret som omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
B IInflyttningslängderVolymerna 1-107 är alfabetiskt ordnade.

Volymerna 108-123 är kronologiskt ordnade.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
B II aUtflyttningslängder till Stockholm, landsorten och utlandetVolymerna 1-14 och 45-85 består av utflyttningar till hela landet och utlandet.

Volymerna 15-43 består av utflyttningar till församlingar inom Stockholm.

Volym 44 består av utflyttningar till församlingar inom Stockholm 1948-01-01 - 1948-06-30 och utflyttningar till hela landet och utlandet 1948-07-01 - 1949-12-31.

Serien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
B II bUtflyttningslängder till landsorten och utlandetVolym 1 är kronologiskt ordnad.

Volymerna 2-12 är alfabetiskt ordnade.

Serien avslutad 1948-06-30. Se vidare serien B II a.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
C IIRegister till födelse- och dopböckerSerien avslutad. 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30. Se vidare serien D X.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok, ADB-fördFr.o.m. 1991-07-01. 
E I aLysnings- och vigselböckerFör perioden 1906-1921 se även serien E II a.

Serien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E III.
 
E I bRegister till lysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. 
E II aVigselböckerSerien avslutad. Se vidare serien E I a.
 
E II bRegister till vigselböckerSerien avslutad.
 
E IIIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerVolymerna 12-18 med alfabetiska personregister.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
F IIRegister till död- och begravningsböckerSerien avslutad. Se vidare serien F I. 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IFörteckningar över främmande trosbekännareSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad.
 
G IIFörteckningar över utländska undersåtarSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad.
 
G IIIFörteckningar över sinnessjuka och idioterSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad.
 
G IVStraffjournaler 
G VStatistiska tabeller 
G VIFörteckningar över fosterbarnSerien består av förteckningar, över fosterbarn uttingade inom Gustav Vasas församling, som är insända från Stockholms stads Fattigvårdsnämnd enligt föreskrifter i §14 om lagen gällande fosterbarns vård den 6 juni 1902.
 
G VIIFörteckningar över omyndigförklaradeSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad.
 
G VIIIFörteckningar över personer som icke tillhör svenska kyrkanSerien avslutad. 
G IXAllmänt diarium med handlingarSerien i kronologisk sorteringsordning om inte annat anges.

Fr.o.m. volym 4 handlingar till diariet sorterade efter diarienummer.
 
G XDiarier (med handlingar) för kyrkobokföringsärendenHandlingar till diariet är sorterade alfabetiskt efter avsändare.

Bilagorna till diariet, kan innehålla sekretesskyddade uppgifter enligt sekretesslagen 7:15.
 
H I aUtfärdade äktenskapsbetyg och kungörelseböcker för utfärdade äktenskapsbetygSerien avslutad. 
H I bFörteckningar och handlingar över utfärdade äktenskapscertifikatSerien avslutad, se vidare serie H V b. För handlingar före 1936, se serie H V c. 
H I cMantalskontorets meddelandenSerien avslutad. 
H I dFaderskapserkännandenSerien avslutad 1991-06-30. 
H I eHandlingar angående namnärendenSerien avslutad 1991-06-30. 
H I fMedlingar i äktenskapstvister och meddelanden om upplösta äktenskapSerien avslutad 1991-06-30. 
H I gHandlingar om adoptionSerien avslutad 1991-06-30. 
H I hAnmälan om inträde i och uträde ur svenska kyrkanSerien avslutad 1991-06-30. 
H I iÖvriga bilagor till församlingsböckernaSerien avslutad 1991-06-30 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H III aFödelse- och dopattesterSerien avslutad 1991-06-30.

Fr.o.m. 1969 innehåller serien även faderskapserkännanden och adoption.


Volym med nr 16-19 finns både i kartong och inbundna med med olika årsintervall.
Vol. 16 1969-1970
Vol. 17 1971-1972
Vol. 18 1973-1974
Voly. 19 1975-1976
Rubrik på inbundna: Attester till födelse- och dopbok.
Rubrik på kartonger: Bilagor till födelse- och dopbok.
 
H III bFaderskapserkännandeSerien avslutad. Se vidare serie H III a. För 1977-1988 se serie H III c. 
H III cÖvriga handlingar till födelse- och dopbokSerien avslutad. Se vidare H II c. 
H V aHandlingar till lysningsbokenSerien avslutad. Se vidare H V b.

Från och med volym 13-17 endast vart tionde år sparat.
 
H V bHandlingar till äktenskapsbokenSerien är under omförtecknande. 
H V cVigselattesterSerien avslutad. Se vidare serie H V b.

Åren 1919-1924, 1931-1935, 1939-1944, 1947-1955 och 1960-1963 är gallrade.
 
H VI bAttester till död- och begravningsbokenSerien i kartong.
Volym 1-11 gallras, RA-MS 1997:65.
Volym 12-22 även numrerade 1-11.
 
H VIIÖvriga bilagor till kyrkobokföringen t.o.m. 1991-06-30Serien består av handlingar som hittats i kyrkoböcker som skannats. 
JSkrivelser från myndigheter 
K II aKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingarVolym 1-87 med register. Se även serien K II b. 
K II bRegister till kyrkostämma, kyrkofullmäktige och kyrkorådets protokollSerien består av sakregister, alfabetiskt ordnat, till protokollen i K II a.

Serien avslutad.
 
K II cHandlingar till Kyrkofullmäktige och kyrkorådHandlingar finns även inbundna med protokollen, se K II a. Fr.o.m. 1990 se diariet, serie G IX.

Volym 3-9 är sorterade kronologiskt efter protokollsdatum.
 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K V Kommittéer och övriga nämnders protokoll och handlingar 
L I aaKyrkoräkenskaper, huvudböckerFr.o.m. 1981 utskrift från digitalt räkenskapssystem. 
L I abHuvudböcker angående Columbariet och prästerskapets löneregleringsfondSerien avslutad. Se vidare, Columbariets räkenskaper, serien L I aa. 
L I bKyrkoräkenskaper, kassaböckerKassaräkenskaper för 1976-1978 har ingått i kyrkokassans verifikationer och är gallrade.

Serien avslutad. Se vidare serien L I aa.
 
L I cKyrkoräkenskaper, verifikationerVerifikationer för 1921-1929, 1931-1932 saknas, troligen gallrade.

Verifikationer fr.o.m. 1933 är gallrade enligt Riksarkivets föreskrifter.
 
L I dÖvriga kyrkoräkenskaper 
L IIRäkenskaper för skolaSerien består av skolkassans huvudböcker. 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för fonderSe även serien L I aa. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval 
N IÄmbetsberättelser och visitationsprotokoll 
N IIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka och kyrkliga fastigheterSe även serierna G IX, K II a, K II c. 
O I bGravböckerSerien består av handlingar och gravböcker för Columbariet som invigdes 1924-03-22.

Volym 1, 3 och 6 är kvar i församlingen.
 
O II aRitningar angående Gustav Vasa kyrkaSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O II bRitningar angående ColumbarietSerien fövaras i kart- och ritningsarkivet.

För handlingar rörande Columbariet, se O I a:3 och O I b.
 
O II cRitningar angående församlingshus och övriga fastigheterSerien fövaras i kart- och ritningsarkivet. 
O IIIPersonalhandlingarSe även serierna K II a, K II c. 
O IVHandlingar angående fonder, donationer och gåvorBilagor till diariet och protokollen samt ansökningshandlingar till fonder kan innehålla sekretesskyddade uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen 22:1-2.

Protokoll och handlingar till fondstyrelsen före 1992, se serien K II a och K II c.

Serien i kronologisk sorteringsordning om inte annat anges.
 
P IHistoriska anteckningar, fotografier och övrigt angående församlingenVolym nr 1-2, 4, 7, 10, 13-19, 21-23 förvaras i klimatarkivet och måste beställas minst ett dygn innan framtagning.

För innehållsförteckning till levererade fotografier, filmer och diabilder se volym 3, 5.
 
P IIFrivilliga församlingsorgan