Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

S:t Mikaels kyrkoarkiv


 Serier (35 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IIFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som omfattar perioden 1989 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Serien avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV bObefintligregisterInga personer obefintligförda 1991-06-30.

Serien avslutad.
 
A IV cEmigrantregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av paviler lagda i bokstavsordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaRegistret som omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30. 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30. 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E IIÄktenskapsböckerSerien med alfabetiska register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IDiarier för kyrkobokföringsärendenHandlingarna till diariet se serien J I.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
G IIDiarier för kyrkobokföringsärenden fr.o.m. 1991-07-01Handlingar till diariet se serien J II. 
G IIIKyrkorådets diarierHuvuddiariet kallas här diariekort och söklistor kallas arkivlistor.
Handlingarna till diariet se serien J III.
 
G IVGudstjänststatistik 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien består av ej gallringsbara handlingar.
 
J IHandlingar till diariet för kyrkobokföringsärendenDiariet se serien G I.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
J IIHandlingar till diariet för kyrkobokföringsärenden fr.o.m. 1991-07-01Diariet se serien G II. 
J IIIHandlingar till kyrkoråds diariumDiariet se serien G III. 
K II aKyrkofullmäktiges protokollSerien avslutad. 
K II bKyrkofullmäktiges handlingarSerien avslutad. 
K III aKyrkorådets protokoll och handlingarSerien med alfabetiska register.

Handlingar till protokoll, se även serierna G III och J III.
 
K III bKyrkorådets handlingarSerien består endast av kallelser till kyrkorådet.

Kyrkorådets diarier och diarieförda handlingar, se serierna G III och J III.
 
K III cKyrkorådets arbetsutskott och ordförandeberedning, protokoll och handlingarKyrkorådets diarier och diarieförda handlingar, se serierna G III och J III. 
K III dKyrkorådets delegationsbeslutOrdförande, kyrkoherde och kollektdelegerade. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IV aKollektböckerVårby gårds kyrka och Segeltorps kyrka.

För åren 1989-1990, se Huddinge kyrkoarkiv.
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarVolymerna 1-4 är belagd med sekretess enligt sekretesslagen 5:2. 
P IÖvriga handlingar