Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

S:t Mikaels kyrkoarkiv


 Serier (35 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IIFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som omfattar perioden 1989 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Serien avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV bObefintligregisterInga personer obefintligförda 1991-06-30.

Serien avslutad.
 
A IV cEmigrantregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av paviler lagda i bokstavsordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaRegistret som omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30. 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30. 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E IIÄktenskapsböckerSerien med alfabetiska register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IDiarier för kyrkobokföringsärendenHandlingarna till diariet se serien J I.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
G IIDiarier för kyrkobokföringsärenden fr.o.m. 1991-07-01Handlingar till diariet se serien J II. 
G IIIKyrkorådets diarierHuvuddiariet kallas här diariekort och söklistor kallas arkivlistor.
Handlingarna till diariet se serien J III.
 
G IVGudstjänststatistik 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien består av ej gallringsbara handlingar.
 
J IHandlingar till diariet för kyrkobokföringsärendenDiariet se serien G I.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
J IIHandlingar till diariet för kyrkobokföringsärenden fr.o.m. 1991-07-01Diariet se serien G II. 
J IIIHandlingar till kyrkoråds diariumDiariet se serien G III. 
K II aKyrkofullmäktiges protokollSerien avslutad. 
K II bKyrkofullmäktiges handlingarSerien avslutad. 
K III aKyrkorådets protokoll och handlingarSerien med alfabetiska register.

Handlingar till protokoll, se även serierna G III och J III.
 
K III bKyrkorådets handlingarSerien består endast av kallelser till kyrkorådet.

Kyrkorådets diarier och diarieförda handlingar, se serierna G III och J III.
 
K III cKyrkorådets arbetsutskott och ordförandeberedning, protokoll och handlingarKyrkorådets diarier och diarieförda handlingar, se serierna G III och J III. 
K III dKyrkorådets delegationsbeslutOrdförande, kyrkoherde och kollektdelegerade. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IV aKollektböckerVårby gårds kyrka och Segeltorps kyrka.

För åren 1989-1990, se Huddinge kyrkoarkiv.
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarVolymerna 1-4 är belagd med sekretess enligt sekretesslagen 5:2. 
P IÖvriga handlingar