bild
Serie

Räkenskaper för kyrka

Altuna kyrkoarkiv

 Volymer (28 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11604 – 1679Innehåller även kyrkoinventarier 1604, (1617) 1622, 1641, sockenstämmans protokoll 1656. 
21679 – 1736Innehåller även kyrkoinventarium 1691- (1744). 
31736 – 1777Innehåller även kyrkoinventarium 1746- (1754), protokoll vid ekonomisk visitation 1751, anteckningar rörande öppnandet av Nils Gyllenstiernas och Gunilla Bielkes grav i Altuna kyrka 1753 19/8. 
41744 – 1797Specialräkning. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1/5 1744-30/4 1789. 
51777 – 1790Inkomstkladd. Innehåller även fattigkassans inkomstkladd 1/5 1777 - 30/4 1790. 
61777 – 1801Huvudräkning 1777-1801. Skuldbok för kyrkokassan 1801-1817. Innehåller även skuldbok för fattigkassan 1801-1817, huvudräkning för fattigkassan 1777-1801, protokoll vid ekonomiska visitationer 1782-1833, protokoll vid prostvisitationer 1786 och 1807, kyrkoinventarium 1833 och 1839, kyrkoinventarium för Simtuna 1833 och 1839. 
Se: SE/ULA/10011/C/31797 – 1802Kyrkokassans specialräkning. 
71801 – 1870Kyrkokassans special. 
81801 – 1902Kyrkokassans huvudräkning. Innehåller även fattigkassans huvudräkning 1801-1848. 
91817 – 1834Kyrkokassans skuldbok. Innehåller även fattigkassans skuldbok 1817-1834. 
101827 – 1841Kyrkokassans special (kladd). Innehåller även fattigkassans special (kladd) 1827-1841 och lasarettsmedelskladd 1827-1841. 
111833 – 1852Kyrkvärdarnas kladd. 
121834 – 1836Kyrkokassans skuldbok. Innehåller även fattigkassans skuldbok 1834-1836, skolstyrelsens protokoll 1847-1862, skolrådsprotokoll 1863-1886, skolrådets, samt gemensamma kyrko- och skolrådets protokoll 1894-1910, avskrift 1904 av Creutz testamente (1679), inventeringsprotokoll 1840, 1847 och kyrkoinventarium 1858. 
131836 – 1877Kyrkokassans skuldbok. Innehåller även fattigkassans skuldbok 1836-1848 och gravkassans skuldbok 1878-1899. 
141841 – 1846Kyrkokassans kladd (special). Innehåller även fattigkassans kladd 1841-1846, lasarettsmedelskladd 1841-1846. 
151846 – 1853Kyrkokassans kladd (special). Innehåller även fattigkassans kladd 1846-1848, lasarettsmedelskladd 1846-1848. 
161853 – 1865Med summariska redogörelser för kyrkokassan 1874-1882. Innehåller även kyrkoinventarium 1829. 
171866 – 1912Kyrkokassans räkenskaper. Innehåller även räkenskaper för skolan, fattigkassan och fonder. 
181872 – 1894Special. Innehåller även gravkassefondens räkenskaper 1875-1910. 
191895 – 1926Special. 
201901 – 1978Huvudbok. 
211927 – 1956Special. 
221957 – 1959Special. 
231960 – 1962Special. 
241962 – 1968Special. 
251969 – 1974Special. 
261974 – 1982Special. 
271979 – 1982Huvudbok.