Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Arboga landsförsamlings kyrkoarkiv


 Serier (67 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A I aHusförhörslängderÅren 1697-1718 saknas.
 
A I bPersonregister till husförhörslängderna
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1971 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Se Arboga stadsfösamling A II b. Korslista 2 för Arboga kommun (Arboga, Götlunda och Medåker), som hänvisar från ny till tidigare fastighetsbeteckning.
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i alfabetisk ordning. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifterna i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1743 – 1990Åren 1660-1669 saknas. Fanns ej vid visitationen 1899.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1752 – 1962
 
D XKonfirmationsböcker fr o m 1991-07-011991 – 1999 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
GAndra befintliga längder1698 – 1997 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifterna i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671763 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671838 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671875 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671899 – 1914Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671814 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671818 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor
- Förnamnsanmälan.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Arboga landsförsamlings kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda1652 – 1999 
J II aFörteckningar över kungörelser1816 – 1860 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1677 – 1862 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll1863 – 1999 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar1862 – 1999Bilagor till protokollen 1959-1999; se K II a:2-4. 
K III aKyrkorådets protokoll1744 – 1999 
K III bKyrkorådets handlingar1801 – 1999 
K IV aSkolrådets protokoll1843 – 1932 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn1873 – 1916 
K IV cSkolrådets handlingar1858 – 1932 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1918 – 1958 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1672 – 1999 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1880 – 1923Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IIRäkenskaper för skola1845 – 1923 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1802 – 1923Se även L I b - serien för verifikationer 1880-1923, spridda år. 
L IVRäkenskaper för kollekt1782 – 1999 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1751 – 1923Se även L I b - serien för verifikationer för diverse kassor 1880-1923, spridda år. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1874 – 1999 
MHandlingar angående prästval1739 – 1846 
N IVisitationsprotokoll1752 – 1941 
N IIÄmbetsberättelser1906 – 1986 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1716 – 1998 
O I aHandlingar angående kyrkan1677 – 1965 
O I bHandlingar angående kyrkogården1722 – 1963 
O I cGravböcker1888 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1716 – 1970 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1815 – 1817 
O IV Övriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1819 – 1825 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1780 – 1991 
P IPålysningsböcker1818 – 1977 
P IIHistoriska anteckningar1770t – 1951 
RKartor och ritningar