Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Arboga landsförsamlings kyrkoarkiv


 Serier (67 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A I aHusförhörslängderÅren 1697-1718 saknas.
 
A I bPersonregister till husförhörslängderna
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1971 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Se Arboga stadsfösamling A II b. Korslista 2 för Arboga kommun (Arboga, Götlunda och Medåker), som hänvisar från ny till tidigare fastighetsbeteckning.
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i alfabetisk ordning. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifterna i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1743 – 1990Åren 1660-1669 saknas. Fanns ej vid visitationen 1899.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1752 – 1962
 
D XKonfirmationsböcker fr o m 1991-07-011991 – 1999 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
GAndra befintliga längder1698 – 1997 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifterna i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671763 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671838 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671875 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671899 – 1914Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671814 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671818 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor
- Förnamnsanmälan.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Arboga landsförsamlings kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda1652 – 1999 
J II aFörteckningar över kungörelser1816 – 1860 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1677 – 1862 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll1863 – 1999 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar1862 – 1999Bilagor till protokollen 1959-1999; se K II a:2-4. 
K III aKyrkorådets protokoll1744 – 1999 
K III bKyrkorådets handlingar1801 – 1999 
K IV aSkolrådets protokoll1843 – 1932 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn1873 – 1916 
K IV cSkolrådets handlingar1858 – 1932 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1918 – 1958 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1672 – 1999 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1880 – 1923Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IIRäkenskaper för skola1845 – 1923 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1802 – 1923Se även L I b - serien för verifikationer 1880-1923, spridda år. 
L IVRäkenskaper för kollekt1782 – 1999 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1751 – 1923Se även L I b - serien för verifikationer för diverse kassor 1880-1923, spridda år. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1874 – 1999 
MHandlingar angående prästval1739 – 1846 
N IVisitationsprotokoll1752 – 1941 
N IIÄmbetsberättelser1906 – 1986 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1716 – 1998 
O I aHandlingar angående kyrkan1677 – 1965 
O I bHandlingar angående kyrkogården1722 – 1963 
O I cGravböcker1888 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1716 – 1970 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1815 – 1817 
O IV Övriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1819 – 1825 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1780 – 1991 
P IPålysningsböcker1818 – 1977 
P IIHistoriska anteckningar1770t – 1951 
RKartor och ritningar