Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Badelunda kyrkoarkiv


 Serier (50 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A IIFörsamlingsböcker. Bunden serieOrtregister i samtliga volymer.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VI bAvgångslängder 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1721 – 1960
 
E ILysnings- och vigselböcker
 
FDöd- och begravningsböcker
 
GAndra befintliga längder1749 – 1961 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSamtliga bilagor har levererats till landsarkivet. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSamtliga bilagor har levererats till landsarkivet. 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSamtliga bilagor har levererats till landsarkivet. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSamtliga bilagor har levererats till landsarkivet. 
JSkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda1411 – 1936 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans/ kyrkofullmäktiges protokoll1863 – 1961 
K II bKyrkostämmans/ kyrkofullmäktiges handlingar1888 – 1961 
K III aKyrkorådets protokoll1740 – 1961
 
K III bKyrkorådets handlingar1852 – 1961 
K IV aSkolrådets protokoll1847 – 1946 
K IV bSkolrådets handlingar1876 – 1933 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1810 – 1953 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1650 – 1961
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1881 – 1882Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt1831 – 1960 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1750 – 1961 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1883 – 1961 
MHandlingar angående prästval1887 
N IVisitationsprotokoll1650 – 1960
 
N IIÄmbetsberättelser1894 – 1959 
N IIIInventerie- och arkivförteckningar1659 – 1999
 
O I aHandlingar angående kyrka1767 – 1960
 
O I bHandlingar angående kyrkogård1869 – 1950 
O I cGravböcker1880 – 1980 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1411 – 1961 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1872 – 1951 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1811 – 1962 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1750 – 1961 
P IPålysningsböcker1841 – 1961 
P IIHistoriska anteckningar1892 – 1930 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1957 – 1961 
P IVÖvriga handlingar1750 – 1963