Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Badelunda kyrkoarkiv


 Serier (50 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A IIFörsamlingsböcker. Bunden serieOrtregister i samtliga volymer.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VI bAvgångslängder 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1721 – 1960
 
E ILysnings- och vigselböcker
 
FDöd- och begravningsböcker
 
GAndra befintliga längder1749 – 1961 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSamtliga bilagor har levererats till landsarkivet. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSamtliga bilagor har levererats till landsarkivet. 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSamtliga bilagor har levererats till landsarkivet. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSamtliga bilagor har levererats till landsarkivet. 
JSkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda1411 – 1936 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans/ kyrkofullmäktiges protokoll1863 – 1961 
K II bKyrkostämmans/ kyrkofullmäktiges handlingar1888 – 1961 
K III aKyrkorådets protokoll1740 – 1961
 
K III bKyrkorådets handlingar1852 – 1961 
K IV aSkolrådets protokoll1847 – 1946 
K IV bSkolrådets handlingar1876 – 1933 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1810 – 1953 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1650 – 1961
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1881 – 1882Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt1831 – 1960 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1750 – 1961 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1883 – 1961 
MHandlingar angående prästval1887 
N IVisitationsprotokoll1650 – 1960
 
N IIÄmbetsberättelser1894 – 1959 
N IIIInventerie- och arkivförteckningar1659 – 1999
 
O I aHandlingar angående kyrka1767 – 1960
 
O I bHandlingar angående kyrkogård1869 – 1950 
O I cGravböcker1880 – 1980 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1411 – 1961 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1872 – 1951 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1811 – 1962 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1750 – 1961 
P IPålysningsböcker1841 – 1961 
P IIHistoriska anteckningar1892 – 1930 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1957 – 1961 
P IVÖvriga handlingar1750 – 1963