Bellander, Hjalmar  (1800-tal – )

Person

KategoriPerson (släkt)
ReferenskodSE/ULA/10083
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/WZhDIN3yFQHQk4M07cTsO0
ExtraID10083


Arkivbeskrivning
Utdrag af Karta öfver Inegorna och Hemskogen till Smedby uti Husby Socken och Kopparbergs Län upprättad för laga skifte 1866 af H. Bellander.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Karta över Garpenbergs bruk och kungsgård. Kopia]
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
"Karta öfver alla ägorne till Kyrkoherde-Bostället uti Grytnäs Socken af Folkare härad & Fahlu Län Upprättad åren 1858 och 1859 af Hjalmar Bellander,"
Ingår i: Grytnäs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
UTDRAG af KARTAN öfver alla egorna till DJEKNEHYTTE ROTAR uti Grytnäs Socken af Folkare Härad och STORA KOPPARBERGS LÄN; Upprättad åren 1863 65 af Hjalmar Bellander.
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Laga skifteskarta samt skriftliga handlingar rörande hemmanet Bensåsen, Garpenbergs socken, Dalarnas län, 1853.]
Ingår i: Svea Hovrätt
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utdrag af Karta öfver inegorna och hemskogen till Smedby uti Husby socken och Kopparbergs län upprättad för laga skifte år 1866 af H. Bellander.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ur Karta över ägorna till Kungsgården [Odaterad och osignerad kopia]
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver de inom Wathebogränden liggande Kyrkoherde Bostället i By tillhörige ängarne Blidbo och Ånan Författad År 1847 af Hjalmar Bellander.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver alla egorne till kyrkoherdebostället uti Garpenberg Upprättad Åren 1851 & 1852 af Hjalmar Bellander
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Hemskogen till By sockens kyrkoherdeboställe uti Folkare härad och St. Kopparbergs län, kopierad efter P. Nyréns karta af år 1815 med nödiga ändringar vid interims hushållningsplans upprättande år 1889. Kyrkåsen. Transporterad efter förste lantmätare J. de Lavall 1872 upprättade karta öfver rågränsorna mellan prost- och kapplansgårdens inegor i By socken vid kyrkoherdeboställets skogars interimsindelning till ordnad hushållning år 1889. Hästhagen. Transporterad efter 1851-1853 års laga skifteskarta af J. de Lavall öfver Kyrkbyn, Norrbyn och Westanbeck vid By sockens kyrkoherdeboställes skogars interimsindelning till ordnad hushållning år 1889. Blidbo. Upprättad efter 1847 års karta af Hjalmar Bellander, med nödvändiga ändringar år 1889 vid By sockens kyrkoherdeboställes skogars interimsindelning till ordnad hushållning.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver alla ägorne till Jäders by uti Fahlu län Folkerna socken.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Skogen och Hagmarken till Garpenbergs Sockens Kyrkoherdeboställe uti St. Kopparbergs Län upprättad år 1852 af H. Bellander, transporterad och begagnad vid skogens indelning till ordnad hushållning år 1872 af Y; A; Segerdahl
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver alla egorne till kyrkoherdebostället i Folkerna socken.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fr. Karta över Tyskgården 1854. Av Hj. Bellander [Osignerad och odaterad kopia]
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver skogs- och hagmarken till Folkärna pastorsboställe uti Folkärna socken, Folkare härad och Falu län. Författad åren 1844-45 af Hjalmar Bellander och begagnad vid skogsindelning år 1869 af J.A. Segerdahl.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dormsjö bruk 1853. Efter Hj. Bellander. Tyskgården 1854. Hj Bellander [Odaterad och osignerad kopia]
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Karta och beskrivning över Tyskgården, Garpenbergs socken, Dalarnas län, 1854-55.]
Ingår i: Svea Hovrätt
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
"Karta öfver alla ägorne till Kyrkoherde-Bostället uti Grytnäs Socken af Folkare härad & Fahlu Län Upprättad åren 1858 och 1859 af Hjalmar Bellander"
Ingår i: Grytnäs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Karta över] Backgården, efter Hj. Bellander [Osignerad och odaterad kopia]
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver skog och hagmarken till Folkerna pastorsboställe uti Folkerna socken, Folkare härad och Falu län. Författad åren 1844-45 af Hjalmar Bellander och begagnad vid skogsindelning år 1869 af J. A. Segerdahl. Kopierad samt med nödiga ändringar använd vid revision och indelning åren 1890-91 af Adolf Larsson assistent på Kopparbergs revir.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
UTDRAG af KARTAN öfver alla egorna till DJEKNEHYTTE ROTAR uti Grytnäs Socken af Folkare Härad och STORA KOPPARBERGS LÄN; Upprättad åren 1863 65 af Hjalmar Bellander.
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag av karta över hemmanet Jälken uti Garpenbergs socken. Laga Skiftad åren 1854, 1855. [Odaterad och osignerad kopia]
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver kyrkogården uti Folkerna.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))