bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Biskopskulla kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10113/L I a/11644 – 1763Inventarier och inventeringsprotokoll 1644 (-1696), 1744, 1763. 
Se: SE/ULA/10113/N I/11690 – 1713Kyrkans inventarium 1690 och 1713. Tillägg till kyrkans inventarium 1693-1707. Protokoll vid syn av kyrkobyggnaden 1720. 
Se: SE/ULA/10113/J I/11724 – 1740Inventarieförteckningar 1724 och 1740. 
11828 – 1985Inventeringsprotokoll 1828. Förteckning på handskrivna kyrkböcker och andra handlingar (intill år 1860), daterad 1884 15/11. Utdrag ur domkapitlets protokoll 1871. Inventarieförteckning 1873 29/4, bokförteckning april 1873 . Biskopskulla kyrkas inventarium 1890 17/6. Arkivförteckning 1903. Protokoll vid tillträdessyn på lärarinnans tjänstebostad 1919. Kyrkoarkivförteckning ar 1943-1945, 1946-1974. Inventariebok 1943-1946, 1946-1961, 1962-1983. Inventeringsinstrument 1968, 1975, 1984. Foton av inventarier 1985. Innehåller även visitationsprotokoll 1943 och 1980. 
21968 – 1984Arkivförteckning 1968-1975. Arkivförteckning upprättad 1984. Inventarieförteckning, odat., använd vid prostvisitation 1984.