Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar

Bälinge kyrkoarkiv (C-län)

 Kartor / ritningar (123 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Project till en predikstol i Bälinge, ingifvit af f.d. Canteurn Westberg i Upsala.Ritningen är odaterad och osignerad. 
0001:00002[Ritning till en järngrind.]Ritningen är odaterad och osignerad. 
0001:00003[Ritning till grind i kyrkogårdsmuren.]Ritningen är odaterad och osignerad. 
0001:00004Plan till Bählinge Kyrkas utvidgande i Upsala Lähn.Ritningen är fastställd vid Stockholms slott den 27 [---] 1782 av Gustaf III. 
0002:00001Charta öfwer Målsta by, belägen uti Upsala län, Bälinge härad och sockn. Författad och i storskifte delad åren 1773 och 1774 af Carl Fred. Bergh igenom Eric Niclas Lundh.1773 – 1774Kartan är fastställd vid Bälinge härads vinterting den 23 januari 1775. 
0003:00001Afritning öfwer Isgrena by uti Upsala höfdingedöme, Bälinge härad och sochn. Författad år 1763 af Olof Gerdes.1763Kartan är fastställd vid Bälinge härads laga vinterting den 7 mars 1765. 
0003:00002Charta öfver Isgrenna by belägen uti Uppland Bälings härad och sokn. Såsom den finnes upprättad af framledne landtmätaren Petter Elvius år 1693. renoverad vid Kongl. M:contt. af H. Jornsten år 1751.1693Kartan är en kopia, upprättad år 1757 av en karta från 1693. På kartan finns en beskrivning. 
0003:00003Charta öfver Isgrena bys norra gärde uti Upsala län Bälings härad och socken Upprättad år 1779 af Jöns Sahlman1779Kartan är fastställd vid Bälinge härads lagtima vinterting den 10 februari 1780. 
0004:00001Eskiss till dekorering för Bälinge kyrka i Upland.1893 
0004:00002Eskiss till takdekorering för Bälinge kyrka i Upland.1893 
0005:00001-00007Förslag till församlingsgård i Bälinge. Motto "Gråpäron". [Axiometriskt perspektiv; perspektiv av gården; planer, sektioner, fasader; schematiska interiörperspektiv av stora salen och andaktsrummet; perspektiv från öster visande entrésidan; perspektiv frå1975-05-15Ritningarna är uppklistrade på kartong. 
0006:00001-00005Församlingshem i Bälinge. Motto "Eva". [Situationsplan; plan av bottenvåningen; plan av sousterrainvån.; sektion o fasader; fasader]. 
0006:00006-00010Församlingshem i Bälinge. Motto "Adam". [Situationsplan; plan av bottenvåningen; plan av sousterrängvån.; sektion o gavelfasader; fasader]. 
0006:00011-00012[Motto "Eva; motto "Adam"]. [Församlingshem, perspektivskisser].Ritningarna är uppklistrade på kartong. 
0007:00001-00002Bälinge församling. Uppsala ärkestift. Upplands Bälinge församlingsgård. [Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning förslag1, källarplan resp. bottenplan].1996-02-23 
0007:00003-00009Bälinge församling. Uppsala ärkestift. Upplands Bälinge. Församlingsgård. [Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning förslag1 resp. förslag2; bottenplan;vindsplan; källarplan,bottenplan del1; bottenplan del2; vindsplan del1; vindsplan del2].1996-02-23 
0007:00010-00014Upplands Bälinge församlingsgård. [Del1, källarplan, ventilation; del1, markplan, ventilation; del2, markplan, ventilation; sektion a-a, b-b, c-c, ventilation; sektion d-d, e-e, f-f, g-g, ventilation].1976-03-10 
0008:00001-00006Upplands Bälinge. Församlingsgård. [Situationsplan, sanitet; del1 källarplan, sanitet; del1 markplan, sanitet; del2 markplan, sanitet; sektion a-a, b-b, c-c, sanitet; sektion d-d, e-e, f-f, sanitet]. 1976-03-10 
0008:00007-00008Bälinge församling. Uppsala ärkestift. Upplands Bälinge församlingsgård. Ny värmeanläggning botteplan, källarplan. Värme, sanitet.1995-02-15 – 1996-06-30 
0008:00009-00011Relationsritning. Upplands Bälinge församlingsgård. [Källarplan, belysning och motordrift; del1 markplan, belysning, motordrift samt teletekniska anläggningar; del2 markplan, belysning, motordrift samt teletekniska anläggningar].1977-04-15 
0009:00001-00006Upplands Bälinge. Församlingsgård. [Fönster - förteckning; innerdörrar - förteckning; ytterdörrar, arkivdörrar, glaspartier, skjut - o vikväggar - fört.; vikvägg - detaljer; skjutvägg - detaljer; ytterdörrar - detaljer].1976-03-10 – 1976-06-16 
0009:00007Upplands Bälinge. Församlingsgård. Källarplan värme.1977-04-15 
0009:00008-00009Upplands Bälinge. Församlingsgård. [Del1 markplan värme; del2 markplan värme].1976-03-10 
0009:00010-00012Upplands Bälinge. Församlingsgård. [Del1, källarplan; del1, bottenplan; del2, bottenplan]. 1977-04-15 
0009:00013Upplands Bälinge. Församlingsgård. Sektioner a-a, b-b, c-c.1976-03-10 
0009:00014Upplands Bälinge. Församlingsgård. Fasad so, gårdsfasad nv, fasad nv. 1976-03-10 
0010:00001-00003Upplands-Bälinge. Församlingsgård. Inredning rum 2. [Kapphylla, uppställning; kapphylla detaljer; spegelhylla].1977-03-30 
0010:00004-00006Upplands-Bälinge. Församlingsgård. Inredning rum 19. [Altarbord; altarring; ambon].1977-03-30 
0010:00007-00008Upplands-Bälinge. Församlingsgård. Inredning rum 29. [Altare; väggfast bänk].1977-03-30 
0010:00009-00011Upplands-Bälinge. Församlingsgård. [Inredning rum 21, 23 litt kh2 a, kh2 kapphylla; inredning rum 39 underskåp; inredning rum 41 kapphyllor]. 1977-03-30 
0010:00012-00013Upplands Bälinge. Församlingsgård. [Markplan del1 inredning orienterande ritning; markplan del2 inredning orienterande ritning].1977-03-30 – 1977-05-05 
0011:00001-00002Upplands Bälinge. Församlingsgård. Infartsväg - parkering. [Alt1 resp. alt2].1976-05-14 
0011:00003-00007Upplands Bälinge. Församlingsgård. [20, sällskapsrum; 38, ledare; 39, storstuga; 42, pastor; 43, expedition]. Inredningsskiss.1977-01-03 – 1977-01-13 
0011:00008-00009Prästgården Bälinge. Ombyggnad källarplan.1944-04-04 
0011:00010Prästgården Bälinge. Snickeriritning 2. Inredning i kök och serveringsrum.1944?Ritningen är i två delar. 
0011:00011Prästgården Bälinge. Öppen spis i salong, bv.1944-07-11 
0011:00012Prästgården Bälinge. Ombyggnad övervåningen.1944-04-04 
0011:00013Bälinge församlingshem. 
0011:00014Församlingsgård Bälinge. [Schema över lås och nycklar].1976-08-05 
0011:00015Bälinge. Ledningsschakt vid bef. björkar.1976-02-19 
0012:00001Upplands Bälinge. Församlingsgård. Finplaneringsplan.1976-03-10 – 1976-05-28 
0012:00002-00003Upplands Bälinge. Församlingsgård. Markplaneringsplan.1976-02-24 – 1976-05-28 
0012:00004Upplands Bälinge. Församlingsgård. Röjningsplan.1976-03-10 – 1976-05-28 
0012:00005-00006Upplands Bälinge. Församlingsgård. Markbyggnadsdetaljer. Stödmur, beläggningar.1976-02-25 – 1976-03-10 
0012:00007-00008Upplands Bälinge. Församlingsgård. Detaljritn. Vägar, grusytor.1976-02-24 – 1976-03-10 
0012:00009-00010Upplands Bälinge. Församlingsgård. Detaljritn. Samlingsplats.1976-02-24 – 1976-03-10 
0012:00011-00012Upplands Bälinge. Församlingsgård. Marksektion. Trädskydd vid ledningsschakt.1976-02-27 – 1976-03-10 
0013:00001-00002Upplands Bälinge. Församlingsgård. Huvudritning. Fasader, sektioner.1975-12-12 – 1976-01-22 
0013:00003-00005Upplands Bälinge. Församlingsgård. Huvudritning. Situationsplan.1976-01-28 – 1976-03-10 
0013:00006Upplands Bälinge. Församlingsgård. Huvudritning. Planer, situationsplan.1975-12-12 
0013:00007-00008Upplands Bälinge. Församlingsgård. Planteringsplan.1976-09-06 – 1977-05-04 
0013:00009Uppland Bälinge. Församlingsgård. Situationsplan.1975-11-19 – 1976-01-07 
0013:00010Upplands Bälinge. Församlingsgård. Grundplan del1. Bjälklag över källare.1976-03-10 
0013:00011-00012Upplands Bälinge. Församlingsgård. [Markplan del1 inredning; markplan del2 inredning].1977-02-07 
0014:00001Bälinge kyrkogård. Förslag till renovering.1983-10-06 
0014:00002Bälinge kyrkogård. Förslag till renovering. 
0014:00003Bälinge kyrkogård. Gravkarta - uppmätning.1964-10-01 
0014:00004Bälinge kyrkogård. Gravkarta.1964-11-12 
0014:00005Bälinge kyrkogård. Gravkarta.1964-11-12 
0014:00006Bälinge kyrkogård. Gravkarta.1964-11-12 
0014:00007-00008Kyrkogården i Bälinge. Restaureringsförslag oktober 1949. [Korset; bildstenen].1949-11 
0014:00009Kyrkogården i Uplands Bälinge. Uppmätningsritning oktober 1949. Plan.1949 
0014:00010Bälinge kyrka Uppland. Placering av kororgel. Nya bänkfronter.1978-02-10 – 1978-02-23 
0014:00011-00012Bälinge kyrka. [Elvärme; detaljer]. 1992-02-28 – 1992-05-11 
0014:00013Börje kyrka. Elvärme.1992-02-28 – 1992-05-11 
0014:00014Jumkils kyrka. Elvärme.1992-02-28 – 1992-05-11 
0014:00015Åkerby kyrka. Elvärme.1992-02-28 – 1992-05-11 
0015:00001-00002Bälinge kyrkogård. Situationsplan. Ledningsritning.1985-01-07 – 1985-08-30 
0015:00003Bälinge kyrkogård. Minneslund. Typsektioner.1985-01-07Ritningen är spegelvänd. 
0015:00004Bälinge kyrkogård. Minneslund. Typsektioner.1985-08-30 
0015:00005-00006Bälinge kyrkogård. Hållare för vaser och ljuslyktor. [Förhandskopia; orienterande handling].1985-01-07 – 1985-08-30 
0015:00007Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Flyttning av bef. gravvårdar. 1985-08-30 
0015:00008Bälinge kyrkogård. Detaljritning, bänk.1985-08-30 
0015:00009Karta över folktätheten i Bälinge socken i Uppsala län.1942-01-01 – 1942-03-27Ett hörn av kartan är trasigt. 
0015:00010[Minneslundssten]. 
0015:00011Minneslund. [Text]. 
0015:00012[Perspektivritning över minneslundsstenen]. 
0015:00013Avstyckning och fastighetsreglering och ledningsrättsåtgärd berörande Bälinge 1:1 och Rörby 10:1 och styckningslotten A.1987-05-05 
0016:00001[VVS-karta över Bälinge].1986-03 
0016:00002[VVS-karta över Bälinge-Ekeby].1986-03 
0016:00003Rölakan. Upplands Bälinge. 
0016:00004Karta över del av fastigheten Lövsta 10:1 i Bälinge socken och kommun, Uppsala län. Adresskarta över 1964-års planområde i Lövstalöt.1966En karta över Bälinge är fasttejpad på kartan.
Ena hörnet av kartan är löst.
 
0017:00001Bälinge kyrkogård. Gravkarta - uppmätning.1964-10-01 
0017:00002Bälinge kyrkogård. Gravkarta.1988-01-20 
0017:00003Kyrkogården i Uplands Bälinge. Uppmätningsritning oktober 1949. Plan.1949-11 
0017:00004Kyrkogården i Uplands Bälinge. Restaureringsförslag oktober 1949. Detaljer.1949-11 
0017:00005-00007Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Mått- och markplaneringsritning. [Arbetsritning; förhandskopia].1985-01-07 – 1985-08-30 
0017:00008-00009Bälinge kykogård. Tvärsektioner 0/000-0/068. [Förhandskopia].1985-01-07 – 1985-08-30 
0017:00010Bälinge kyrkogård. Tvärsektioner A 0/000- A 0/090. Förhandskopia. 
0017:00011-00012Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Ledningsritning. [Förhandskopia].1985-01-07 – 1985-08-30 
0017:00013-00014Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Detalj vatten- och avfallsplats. [Förhandskopia].1985-01-07 – 1985-08-30 
0018:00001-00002Bälinge förs. Uppland. [Oblatask;patén]. 
0018:00003-00004Bälinge förs. Uppland. [Kalk; vinkanna]. 
0018:00005Bälinge förs. Uppland. Vinkanna 
0018:00006-00008Bälinge kyrka. Ritning till förändring. [Sektioner; bänkar, dörrar].1937-05Denna ritning med tillhörande 4 st ritningar är av Kungl. byggnadsstyrelsen fastställd på sätt framgår av styrelsens skrivelse den 10 augusti 1937. 
0018:00009Bälinge kyrka. Ritning till förändring. [Plan, fasad av läktarbarriär].1937-05 
0018:00010Bälinge kyrka. Ritning till förändring.1938-02 – 1938-03-08 
0018:00011-00012Bälinge kyrka. Ritning till förändring. [Plan, fasad av läktarbarriär].1937-05 
0018:00013-00015Bälinge kyrka. Ritning till förändring. [Sektioner, dopfunt; dörrar, bänkar; konstr. av läktartillbyggnad].1937-05 
0018:00016-00017Bälinge kyrka. Ritning till förändring. [Plan, sektioner].1938-02 
0019:00001-00004Tävlingsförslag församlingshem i Bälinge. [Illustrationsplan; översiktsplan; plan, fasader, sektioner; perspektiv].1975-05-13 
0020:00001-00002Bälinge kyrka.1938-01 
0020:00003Bälinge kyrka. Förändring av läktare.1937-11 
0020:00004[Ritningar till kyrkan, sektioner, plan].1937-12 
0020:00005Bälinge kyrka. Elektrisk värmeanläggning.1949-05-02Tillhör Kungl. byggnadsstyrelsens beslut den 11/11 1949. 
0020:00006Värmeanläggning med lågtrycksånga i Bälinge kyrka.1934-11-07 
0020:00007Åskledareanläggning för Bälinge kyrka. [Fasad mot söder].1941-10-20 
0020:00008-00009Bälinge kyrka Uppland. Placering av kororgel. [Befintligt utseende; förslag].1978-01-04 
0020:00010Översiktskarta över område vid Bälinge upprättad genom fotogrammetrisk bearbetning. Fotograferingsår 1960. Flyghöjd 4.500m. Fastighetsgränser inlagda från ekonomiska kartan.1964-07-13 
0020:00011Bälinge kyrkogård, Uppsala k:n. Grundundersökning. Inmätningsplan.1984-01-19 
0020:00012Bälinge kyrkogård, Uppsala k:n. Grundundersökning. Geoplan.1984-01-19 
0020:00013Bälinge kyrkogård, U-a k-n. Grundundersökning borrsektioner.1984-01-19 
0020:00014Bälinge kyrkogård. Renovering. 
0020:00015Upplands Bälinge församlingsgård sektion g-g. Fasader sv och no.1976-03-10 
0021:00001Bälinge kyrkogård, renovering och minneslund.1985-08-30 
0021:00002Bälinge kyrkogård, renovering och minneslund. 
0022:00001-00041Upplands-Bälinge. Församlingsgård. [Transparenta kopior för styr och regler.].1976-07-01 
0023:00001-00041Upplands-Bälinge. Församlingsgård.1976-07-01 
0024:00001Bälinge. Biskopslunden. Församlingsgård bottenplan del 2.1975-09-12 
0024:00002Upplands-Bälinge. Församlingsgård. Bottenplan del1. Bottenplan del2.1975-11-19 
0024:00003Bälinge kyrkogård. Situationsplan. Elanläggning.1985-08-30 
0024:00004Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Huvud och planeringsritning. Förhandskopia. 
0024:00005Bälinge kyrkogård. Renovering och minneslund. Huvud och planeringsritning. 1985-08-30