Torsdag den 6 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs tekniskt underhållsarbete på webbplatsen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd. Det kan också förekomma störningar generellt på webbplatsen och i bildvisningen under den här tiden.
bild
Arkiv

Edsbergs kyrkoarkiv


 Serier (77 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1977 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareDen 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i alfabetisk ordning. 
A IV bObefintligregisterInga personakter över obefintligförda under perioden 1947-1991.

Serien avslutad. Jämför serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1748 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionböcker)1860 – 19751860-1864, 1900-1975. 
D XKonfirmationsböcker med ADB1991 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G IÖvriga längder1749 – 1993 
G IIKriminalregister1886 – 1916 
G IIIGudstjänststatistik1979 – 1996 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671855 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671824 – 1900Bilagor fr o m 1901 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671861 – 1965Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671894 – 1900Bilagorna fr o m 1901 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671811 – 1910Bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671856 – 1962Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1969 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Edsbergs kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t m.m.1691 – 1915 
J IIKungörelser1976 – 1981 
J IIISkrivelser m.m.1987 – 1997 
J IV aDiarium1909 – 1993 
J IV bDiarieförda handlingar1987 – 1991 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1669 – 1863
 
K II aKyrkostämmans-, kyrkofullmäktiges- och församlingsdelegerades protokoll1863 – 1997
 
K II bKyrkostämmans- och församlingsdelegerades handlingar1902 – 1981 
K III aKyrkorådets protokoll1820 – 1999 
K III bKyrkorådets handlingar1887 – 1999 
K III cPastoratskyrkorådets protokoll och handlingar1933 – 1999 
K IV aSkolrådets- och skolstyrelsens protokoll och handlingar1846 – 1956 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSkolmatriklar. Se även Edsbergs kommuns arkiv. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1912 – 1983 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling. Huvud- och specialräkenskaper.1660 – 1983Fr o m 1983 ingår Edsbergs församlings räkenskaper i Örebro kyrkliga samfällighets räkenskaper.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer, kladdar m.m.1730 – 1902Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m.
 
L I cPastoratets räkenskaper1955 – 1976 
L I dPastoratets verifikationer1980 – 1987 
L II aRäkenskaper för skola1856 – 1932
 
L II bSkolkassans verifikationer1856 – 1929Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1731 – 1897
 
L IV aRäkenskaper för kollekt1809 – 1999Kollektböcker om inte annat anges.
 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1760 – 1975
 
L V bFondräkenskaper1885 – 1988 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1874 – 1955 
MHandlingar angående prästval1763 – 1987 
N IVisitationsprotokoll1722 – 1975 
N IIÄmbetsberättelser1903 – 1992 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1660 – 1989
 
O I aHandlingar angående kyrkan1748 – 1999 
O I bHandlingar angående kyrkogården1927 – 1981 
O I cGravböcker1893 – 1955 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
1655 – 1999 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1866 – 1975 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
1812 – 1997 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1775 – 1960 
P IPålysningsböcker1833 – 1999 
P IIHistoriska anteckningar1776 – 1931
 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1946 – 1993 
P IVÖvriga handlingar1638 – 1999