Måndag den 27 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Arkiv

Edsbergs kyrkoarkiv


 Serier (77 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1977 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareDen 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i alfabetisk ordning. 
A IV bObefintligregisterInga personakter över obefintligförda under perioden 1947-1991.

Serien avslutad. Jämför serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1748 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionböcker)1860 – 19751860-1864, 1900-1975. 
D XKonfirmationsböcker med ADB1991 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G IÖvriga längder1749 – 1993 
G IIKriminalregister1886 – 1916 
G IIIGudstjänststatistik1979 – 1996 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671855 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671824 – 1900Bilagor fr o m 1901 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671861 – 1965Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671894 – 1900Bilagorna fr o m 1901 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671811 – 1910Bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671856 – 1962Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1969 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Edsbergs kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t m.m.1691 – 1915 
J IIKungörelser1976 – 1981 
J IIISkrivelser m.m.1987 – 1997 
J IV aDiarium1909 – 1993 
J IV bDiarieförda handlingar1987 – 1991 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1669 – 1863
 
K II aKyrkostämmans-, kyrkofullmäktiges- och församlingsdelegerades protokoll1863 – 1997
 
K II bKyrkostämmans- och församlingsdelegerades handlingar1902 – 1981 
K III aKyrkorådets protokoll1820 – 1999 
K III bKyrkorådets handlingar1887 – 1999 
K III cPastoratskyrkorådets protokoll och handlingar1933 – 1999 
K IV aSkolrådets- och skolstyrelsens protokoll och handlingar1846 – 1956 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSkolmatriklar. Se även Edsbergs kommuns arkiv. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1912 – 1983 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling. Huvud- och specialräkenskaper.1660 – 1983Fr o m 1983 ingår Edsbergs församlings räkenskaper i Örebro kyrkliga samfällighets räkenskaper.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer, kladdar m.m.1730 – 1902Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m.
 
L I cPastoratets räkenskaper1955 – 1976 
L I dPastoratets verifikationer1980 – 1987 
L II aRäkenskaper för skola1856 – 1932
 
L II bSkolkassans verifikationer1856 – 1929Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1731 – 1897
 
L IV aRäkenskaper för kollekt1809 – 1999Kollektböcker om inte annat anges.
 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1760 – 1975
 
L V bFondräkenskaper1885 – 1988 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1874 – 1955 
MHandlingar angående prästval1763 – 1987 
N IVisitationsprotokoll1722 – 1975 
N IIÄmbetsberättelser1903 – 1992 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1660 – 1989
 
O I aHandlingar angående kyrkan1748 – 1999 
O I bHandlingar angående kyrkogården1927 – 1981 
O I cGravböcker1893 – 1955 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
1655 – 1999 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1866 – 1975 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
1812 – 1997 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1775 – 1960 
P IPålysningsböcker1833 – 1999 
P IIHistoriska anteckningar1776 – 1931
 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1946 – 1993 
P IVÖvriga handlingar1638 – 1999