Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga räkenskaper

Eskilstuna, Kloster och Fors kyrkoarkiv

 Volymer (93 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10226/K II b/11840 – 1841Räkning över kostnader för uppförande av ett bisättningshus vid nya begravningsplatsen i Eskilstuna. 
Se: SE/ULA/10226/K II b/31856 – 1857Prästgårdskassans verifikationer. 
Se: SE/ULA/10226/K II b/41918 – 1927Verifikationer till fonder. 
Se: SE/ULA/10226/K V/21819 – 1822Magasinsräkenskaper. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/101814 – 1828Räkningar för "Barnabelöningskassan". 
Se: SE/ULA/10226/L I a/111838 – 1850Stadsförsamlingens bibelkassa 1838-1850, Brittiska och utländska bibelsällskapets donation 1813-1814, Kloster och Fors (Wallqvistska) uppfostringskassa 1838-1850, Galléenska skol- och uppfostringskassorna (för stads- och landsförsamlingarna) 1843-1849, Nya kyrkobyggnadskassan 1843-1850 och Klosters och Fors´ fattighusbyggnadskassa 1838-1850. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/121814 – 1821Räkningar för lasarettsmedlen. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/131821 – 1830Inkomster för lasarettet. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/141828 – 1846Landsförsamlingarnas sammanskottskassas huvudräkning 1828-1835. Bibel- och katekeskassans huvudräkning 1828-1846. Huvudräkning för prosten wallquists donationsmedel 1829-1840. Huvudräkning för landsförsamlingarnas magasinskassa 1832-1836. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/151830 – 1835Lasarettsräkenskaper och håvpengar. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/161836 – 1850Special över Rekarnes lasarettsinkomster. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/181850 – 1861Galléenska kassorna (för stads- och landsförsamlingarna) 1850-1861. Nykyrkobyggnadskassan 1850-1861. Kloster och Fors´ fattighusbyggnadskassa 1850-1856. Stadsförsamlingens bibel- och katekeskassa 1850-1861. Ett flertal kassor för donationsmedel 1850-1861. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/191850 – 1863Rekarne lasarettsinkomster. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/211864 – 1875Inkomstspecial för gravkassan. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/231884 – 1888Kassabok för fonder och biblioteks- och bibelkassan 1884-1888 och för kyrkobyggnadskassan 1887-1888. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/241884 – 1891Inkomstspecial för gravkassan. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/251889 – 1897Kassabok för fonder, biblioteks- och bibelkassorna, gravkassan och kyrkobyggnadskassan. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/261891 – 1897Inkomstspecial för gravkassan. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/291897 – 1906Inkomstspecial för gravkassan. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/51780 – 1802Special för influtna lasarettsmedel. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/81802 – 1807Special för influtna lasarettsmedel. 
Se: SE/ULA/10226/L I a/91807 – 1814Special för influtna lasarettsmedel. 
Se: SE/ULA/10226/L II a/31847 – 1868Räkenskapsbok för Kloster och Fors Galléenska fond. 
Se: SE/ULA/10226/L II a/41847 – 1869Räkenskapsbok för Eskilstuna Galléenska fond. 
Se: SE/ULA/10226/O I a/31818 – 1825Uppbördslängder m.m. rörande medel till diverse utgifter 1818-1821. Huvudräkning för bibel- och katekeskassan 1818-1821. Uppbördslängder för diverse medel 1820-1825. 
Se: SE/ULA/10226/O I a/41821 – 1825Huvudräkning för bibel- och katekeskassan 1821-1825. Strödda räkenskaper för medel till belöningar för rovdjurs fällande 1823-1825. 
Se: SE/ULA/10226/O I a/61831 – 1834Inkomster för lasarettet 1831-1832. Uppbördslängder för diverse medel 1831-1834. Räkning på medel för begravningsplatsens iståndsättande 1833-1834. 
Se: SE/ULA/13086/G 3/101896 – 1931Galléenska fondens räkenskaper. 
Se: SE/ULA/13086/G 3/11908 – 1931Zetterbergska fondens kassabok. 
Se: SE/ULA/13086/G 3/21847 – 1931Bibel- och katekeskassans räkenskaper. 
Se: SE/ULA/13086/G 3/31921 – 1931Tuna expropriationsfonds och åbyggnadsfonds räkenskaper. 
Se: SE/ULA/13086/G 3/41921 – 1931Fromma stiftelsefonders räkenskaper. 
Se: SE/ULA/13086/G 3/51922 – 1931Wallquistska fondens räkenskaper. 
Se: SE/ULA/13086/G 3/61928 – 1931Gustaf Adolf Svedins testamentsfonds räkenskaper. 
Se: SE/ULA/13086/G 3/71930 – 1931Paulina och Hilda Lundströms julgåvas räkenskaper. 
Se: SE/ULA/13086/G 3/81931Pallinska fondens räkenskaper. 
Se: SE/ULA/13086/G 3/91924 – 1931Zetterbergska fondens huvudbok. 
Se: SE/ULA/13086/G 4/11919 – 1931Gravkassans räkenskaper. 
Se: SE/ULA/13086/G 4/21919 – 1931Gamla gravkassans och enskilda gravfondens räkenskaper. 
11807 – 1847Räkningar för Kloster och Fors' enskilda medel 1807-1847, räkningar för församlingens jaktkassa 1844-1847 och räkningar för medel till kyrkoherdeboställets reparation 1844-1847. 
21842 – 1925Byggnadskassans för ny kyrka räkenskaper. 
31843 – 1854Verifikationer för Eskilstuna, Kloster och Fors Galléenska fond. 
41855 – 1868Verifikationer för Eskilstuna, Kloster och Fors Galléenska fond. 
51863 – 1901Gravkassans räkenskaper. 
61863 – 1909Galléenska fondens kassabok. 
71863 – 1921Wallqvistska fondens räkenskaper 1863-1921 och Klosters bibliotekskassas räkenskaper 1874-1884. 
81869 – 1877Zetterbergska fondens m fl fonders huvudräkenskaper. 
91869 – 1884Zetterbergska fondens kassabok. 
101869 – 1923Galléenska fondens utlåningsbok. 
111873 – 1883Zetterbergska fondens verifikationer. 
121874 – 1883Inkomstspecial för gravkassan. Innehåller även inkomstspecial för kyrkokassan 1874-1883 och kollekträkenskaper 1874-1883. 
131875 – 1909Galléenska fondens huvudbok. 
141878 – 1887Zetterbergska fondens m fl fonders huvudräkenskaper. 
151880 – 1920Expropriationsfondens m fl fonders räkenskaper. 
161884 – 1890Gravkassans verifikationer. 
171884 – 1897Zetterbergska fondens verifikationer. 
181885 – 1907Zetterbergska fondens kassabok. 
191886 – 1923Galléenska fondens utlåningsbok. 
201887 – 1916Gravkassans och fonders verifikationer. 
211888 – 1898Zetterbergska fondens m fl fonders huvudräkenskaper. 
221890 – 1897Gravkassans verifikationer. 
231895 – 1908Inkomstspecial för gravkassan. Innehåller även inkomstspecial för kyrkokassan 1895-1908 och kollekträkenskaper 1895-1908. 
241895 – 1930Galléenska fondens utlåningsbok. Innehåller även Galléenska fondens utlåningsbok 1931 för Eskilstuna Kloster och 1932 för Eskilstuna kyrkliga samfällighet. 
251898 – 1914Småkassornas kassabok. 
261898 – 1930Zetterbergska fondens verifikationer. 
271899 – 1910Zetterbergska fondens m fl fonders huvudräkenskaper. 
281902 – 1918Gravkassans räkenskaper. 
291904 – 1928Galléenska fondens verifikationer. 
301906 – 1911Gravkassans kassabok. 
311906 – 1916Inkomstspecial för gravkassan. Innehåller även inkomstspecial för kyrkokassan 1906-1916 och kollekträkenskaper 1906-1916. 
321909 – 1919Inkomstspecial för gravkassan. Innehåller även inkomstspecial för kyrkokassan 1909-1919. 
331911 – 1923Zetterbergska fondens m fl fonders huvudräkenskaper. 
341915 – 1923Småkassornas kassabok. 
351916 – 1919Inkomstspecial för gravkassan. Innehåller även inkomstspecial för kyrkokassan 1916-1919 och kollekträkenskaper 1916-1919. 
361918 – 1930Räkenskaper gentemot länsstyrelsen och kyrkofonden. Innehåller även räkenskaper gentemot lässtyrelsen och kyrkofonden 1931 för Eskilstuna Fors och Eskilstuna Kloster och 1932-1933 för Eskilstuna kyrkliga samfällighet. 
371919 – 1922Gravkassans verifikationer. Innehåller även räkenskaper i sammandrag 1920-1930. 
381920 – 1922Begravningsväsendet kassabok. 
391922 – 1930Galléenska fondens verifikationer. 
401923Gravkassans verifikationer. 
411923 – 1930Galléenska fondens utlåningsbok. Innehåller även Galléenska fondens utlåningsbok 1931 för Eskilstuna Fors och 1932 för Eskilstuna kyrkliga samfällighet. 
421923 – 1930Begravningsväsendets kassabok. Innehåller även begravningsväsendets kassabok 1931 för Eskilstuna Fors och Eskilstuna Kloster och 1932 för Eskilstuna kyrkliga samfällighet. 
431924Gravkassans verifikationer. 
441924 – 1929Okänd givares fonds räkenskaper. 
451925Gravkassans verifikationer. 
461925 – 1927Kyrkobyggnadskommitténs verifikationer. 
471925 – 1930Kyrkobyggnadskommitténs räkenskaper. Innehåller även kyrkobyggnadskommitténs räkenskaper 1931 för Eskilstuna Fors och Eskilstuna Kloster. 
481926Gravkassans verifikationer. 
491927Gravkassans verifikationer. 
501928Gravkassans verifikationer. 
511928 – 1930Kyrkobyggnadskommitténs verifikationer. Innehåller även kyrkobyggnadskommitténs verifikationer 1931 för Eskilstuna Fors och Eskilstuna Kloster 
521928 – 1930Galléenska fondens utlåningsbok. Innehåller även Galléenska fondens utlåningsbok 1931 för Eskilstuna Fors och Eskilstuna Kloster och 1932 för Eskilstuna kyrkliga samfällighet. 
531929Gravkassans verifikationer. 
541930Gravkassans och fondernas verifikationer.