Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Westerberg, Karl Martin (Arkitekt)  (1903 – 1979)

Person

KategoriPerson (släkt)
Alternativa namn
Westerberg, K.M.
Westerberg, K. Martin
Hänvisningar till orter
Stockholms stad (Verksamhetsort)
ReferenskodSE/ULA/10235
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/iOG5g34chakdOIR6DZY342
ExtraID10235


Arkivbeskrivning
Ny prästgård i Huddunge. [Plan av källarvån.; fasader; sektion].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Snavlunda församling. Prästgården] Enligt Vesterbergs förslag. [Odaterad]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya församlingshem [planer]
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Balingsta församlingshem. [Plan av församlingssalen med bord och stolar; Monogram å stolarnas ryggstycken i församlingssalen].
Ingår i: Balingsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ombyggnad av prästgård i Huddunge. [Snickeriritning, fönster; snickeridetaljer, fönster; snickeridetaljer, fönsterdörr; snickeriritning, dörrar 1; snickeriritning, dörrar 2; snickeridetaljer, dörrar; snickeridetaljer, port litt. p; snickeridetaljer, port p2; snickeridetaljer, garageport litt. p3].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla församlingshem, exteriör från nordväst [perspektiv]
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrkas triumfcrusifix.
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By kyrka i Dalarna. Restaureringsförslag.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers kyrka och församlingshem. Flygbild från norr.
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dopfunt för Gryts kyrka.
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Snavlunda kyrka i Närke. Plan av orgelläktaren.
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. förslag till restaurering [bottenplan; läktarplan; sektion E-F; sektion C-D; av sakristian, sektioner].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvistbro kyrkas katafalk.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny Klockstapel vid Spannarboda Kapell i Fellingsbro.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Tegelsmora kyrkogård [nya enheten, rotundan, ekonomihuset från nordost]
Ingår i: Tegelsmora kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stolar i koret
Ingår i: Katarina kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
ny mur vid Mullhyttemo kyrkogård.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mullhyttemo kyrka [plan av bottenvåning; sektioner; fasader].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kors i röd granit på Kvistbro nya begravningsplats.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Djura kapell [uppmätningsritning av bottenplan; uppmätningsritning av orgelläktare].
Ingår i: Djura kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Perspektivskiss mot koret i 1949 års kyrkförslag].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta församlingsgård. [Plan av källarvåningen och bottenvåningen.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Snickeriritningar fönster och portar och dörrar, portdetaljer, garageportdetaljer, dörrdetaljer, branddörrar och järnluckor]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ombyggnad av gravkapellet i Avesta. [Förslag till bänkar, altareuppställning och katafalk, läktareskrank och trappbarriär, samt snickerier med detaljer.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åhlénska Församlingshemmet i Insjön [Exteriör från nordost; Exteriör från sydost. alternativ med vaktmästarebostad; Exteriör från sydost. alternativ utan vaktmästarebostad; Situationsplan; Plan av källarvåning; Plan av bottenvåning; Plan av övre våning; Sektioner; Fasad mot norr; Fasad mot öster; Fasad mot söder; Fasad mot väster].
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka. 5 st lyktor utanför kyrkogården.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gryts församlingshem uppmätningsritning
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Huddunge kyrka. Restaureringsförslag. [Huvudplan; läktarplan, sektioner; korbänkar].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny kyrka i Långshyttan [Huvudplan; Grundplan; Fasad mot väster; Fasad mot söder; Fasad mot öster; Fasad mot norr; Sektioner; Situationsplan].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Likbod på Enköpings-Näs kyrkogård.
Ingår i: Enköpings-Näs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vassunda kyrka. Restaureringsförslag 1950. [Blandade ritningar]
Ingår i: Vassunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till gravkapell i Jämshög [Plan-, fasad- och sektionsritning]
Ingår i: Jämshögs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Västerljungs nya prästgård [Exteriör från sydväst, planer över botten- och övervåning, samt tvärsektion]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vassunda kyrka. Restaureringsförslag 1950 [Bland annat armatur inder läktaren. Ev. text till dopfat.]
Ingår i: Vassunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiss till lösa stolar i koret
Ingår i: Katarina kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Djura kapell restaureringsförslag [tvärsektion mot koret. andaktsplats, belysningsarmatur; altare och altarring; bänkar; skåp i sakristia; sakristians fasader].
Ingår i: Djura kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Expeditionsbyggnad för Enköpings församling. [Fasad mot nordväst (gatufasad); fasad mot nordost (entréfasad); fasad mot sydost (gårdsfasad); plan av källarvåning; plan av bottenvåning; tvärsektion].
Ingår i: Enköpings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad 1941
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gryts kyrka [Skåp i sakritian] [altarbord av trä detaljer andaktpl. i sakristian]
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Snavlunda kyrkogård
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bjursås kyrka. Restaureringsförslag.
Ingår i: Bjursås kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Huddunge prästgård. Köksinredning. [Konceptritning].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lännäs kyrkas restaurering 1951. [Uppmätningsritning 1950; plan av huvudvåning; plan av läktarvåning; tvärsektion mot läktaren; bänkar i norra bänkkvarteret; korbänkar och nummertavlor; bänkdetaljer; sakristia; västra och södra vindfången, psalmbokhylla].
Ingår i: Lännäs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. förslag till restaurering [bottenplan; läktarplan].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Spannarboda kapell. [1. Plan av bottenvåningen; 2. Källarplan; 3. Sektioner; 4. Längdsektion; 5. Altarbord m.m.; 6. Entrédörrar; 7. Altarring; 8. Pelare i salen; 9. Predikstol; 10. Kandelaber; 11. Nummertavla; 12. Ny dopfunt]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka. pult för sång- och musikledare.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till gravkapell i Jämshög [Plan-, fasad- och sektionsritning]
Ingår i: Jämshögs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Kvistbro präststen, västra sidan.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingsgård. [Fasad mot öster; fasad mot söder; fasad mot väster; fasad mot norr; plan av undre våning; plan av bottenvåning; plan av övre våning; sektioner; sektion genom stora salen; stora salens talarstol].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. restaureringsförslag 1952 [fasad mot väster; fasad mot söder; fasad mot öster; fasad mot norr; plan av bottenvåning; plan av läktarevåning; längdsektion; sektioner; tvärsektioner].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Församlingshem i Öregrund. [Övervåning; huvudfasad; källarvåning; gavelfasad].
Ingår i: Öregrunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till församlingshem i Arboga stad
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny terass på Floda prostgård [perspektivritning, sektionsritning, planritning].
Ingår i: Floda kyrkoarkiv (D-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrkas bänkar. detalj i naturlig storlek.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [plan av kyrkans västra del; längdsektion genom kyrkans västra del, fasad mot kyrkans västra del].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Tak och taklist, kalkstensgolv, fönsterbänkar, balkongräcke, inredning i matkällare, bänkar i tvättstuga, köksinredning, öppna spisar, bokhyllor]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny prästgård om 6 rum m.m. [Plan av källarvåning; Plan av bottenvåning; Plan av övre våning].
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sakristia och torn å Väster Tuna kapell.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fellingsbro gravkapell. [1. Källareplan. Alternativ V; 2. Källareplan. Alternativ E; 3. Huvudplan; 4. Läktareplan; 5. Längdsektion; 6. Sektion mot läktaren; 7. Sektion mot altaret; 8. Entréefasad; 9. Gavelfasad; 10. Sidofasad; 11-13. Snickeriritning]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad 1941
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa-Vagnhärads nya prästgård [Exteriör, situationsplan, planer]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta församlingsgård. [Takstolsplan och detalj av takfot.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hyltinge kyrka. Kors i färgbehandlad furu för äldre Kristusbild.
Ingår i: Hyltinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öppen spisel i Mullhyttans kapell.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. förslag till restaurering [bottenplan; läktarplan; sektion E-F; sektion C-D; nya bänkar; plan av sakristian, sektioner].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ritning över] Ytter Selö prästgård. Förslag till dess ombyggnad. [1. Källarplan, 2. Bottenplan-uppmätning, 3. Övre våning, 4. Sektion, 5. Källarplan, 6. Bottenplan]
Ingår i: Ytterselö kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Väster-Tuna klockstapel. Exteriör från nordväst. [Bara passepartout. Ritningen saknas.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna k:a. Restaureringsförslag.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Nya Kyrkogården i Gustafs socken av Kopparbergs län upprättad år 1947.
Ingår i: Gustafs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka. Inklädnad av element under nummertavlan.
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gustafs Kyrkogård [förslag till omändring].
Ingår i: Gustafs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
GRYTS KYRKA [RESTAURERINGSFÖRSLAG 1937 PANNRUM] [ny altarring och nytt altarbord] [detaljer i full storlek till altarring] [nytt altarbord. detaljer.]
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Litslena kyrkogårds nya likbod [Exteriörskiss och plankarta]
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny prästgård i Huddunge. [Köksinredning, plan; köksinredning, fasader].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Elektrisk belysning i Gryts kyrka
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. uppmätning 1951 [plan av läktarvåning; sektioner; tvärsektioner; längdsektion].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Snavlunda kyrka [Uppmätningsritning. Restaureringsförslag. Bänkplan. Bänkar. Västra vindfånget, norra vindfånget]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åkers kyrka. Förslag till restaurering
Ingår i: Åkers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Floda kyrka i sörmland. förslag till renovering av sakristian och till ny skrudkammare. [planritning, sektionsritningar].
Ingår i: Floda kyrkoarkiv (D-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
VALLA kyrksal, uppmätning år 1944.
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kapell. Exteriör. [perspektivskiss]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. restaureringsförslag 1952. plan av bottenvåning.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkan från nordvest [perspektivskiss och plan].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads kyrka restaureringen 1926.
[Dörrar, bänkar och fönster]

Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gryts församlingshem ombyggnadsritning [plan] [sektioner] [fasader]
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
restaurering utav Mullhyttemo kyrka [plan av läktarevåningen; sektion mot koret; fasad mot öster; fasad mot söder; fasad mot väster].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapellet i Långshyttan. andra byggnadsstadiet. Plan av läktarvåning.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda Församlingshem. [1. bottenvåning; 2. övre våning; 3. källarvåning]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västerljungs nya prästgård. [Justerad källarplan, justerad bottenplan]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Likkällare vid Litslena kyrka
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny kyrka i Hälleforsnäs. [Flygbild från väster. Exteriör från söder. Interiör av kyrkan mot koret. Plan av undre våning.Plan av övre våning. Plan av huvudvåning. Fasad mot sydost, sydväst, nordväst, nordost. Sektioner. Tornalternativ. Situationsplan.]
Ingår i: Mellösa kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrka. Förslag till kyrkans restaurering
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Litslena gravkällares katafalk och bockar
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
DILLNÄS KYRKA 1939
Ingår i: Dillnäs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Harakers kyrka år 1921 [armaturer].
Ingår i: Harakers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Blacksta Kyrkas inre restaurering [Kyrkans exteriör från N. W.; Nytt altarbord med altarring; Detalj av nummertavla; Detalj av kommunionbänk].
Ingår i: Blacksta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro kyrka. anslagstavla i västra vapenhuset.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Plan över ordnande av platsen omkring Spannarboda kyrka uti Fellingsbro socken.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Liusnarsbergs församlingshem [Situationsplan, källarplan, snickeriritning dörrar och fönster. Odaterade.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till församlingshem i Stiby. [Fasad-, sektion- och planritning]
Ingår i: Stiby kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Likkällare vid Litslena kyrka
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Uppmätning år 1940 [Planer av källarvåning, bottenvåning, övre våning och sektion]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Urnor för Kvistbro och Mullhyttans kyrkogårdar. 4 st.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. restaureringsförslag 1952. ny dopfunt i kalksten.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärad Skåp i Sakristian
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkogården i Uplands Bälinge. Uppmätningsritning oktober 1949. Plan.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Trappräcken, innertrappa, stegdetalj, trappbarriärdetalj]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa-Vagnhärads nya prästgård [Exteriör, planer]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrka. Elektrisk armatur.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny prästgård om 6 rum m.m. [Plan av källarvåning; Plan av bottenvåning; Plan av övre våning].
Ingår i: Kontraktsprosten i Oppunda västra kontrakt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mullhyttans kyrka [sektioner; fasader].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [Södra sidoskeppet, Norra sidoskeppet, Sektion A-A, Sektion B-B].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Klockstapel vid Spannarboda Kapell i Fellingsbro. [2. Kors och glob; 3. Snickerier]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapellet i Långshyttan [Första byggnadsstadiet; andra byggnadsstadiet]. Plan av huvudvåning.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Snavlunda kyrka. [Uppmätningsritning. Restaureringsförslag. Fönster, nya innerfönster, inredning i sakristian, orgelläktarens vindfång, ritning till värmeledningsskorsten, orgelläktarens bänkplan]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Djura kapell [restaureringsförslag bottenplan; restaureringsförslag av orgelläktare och källare; restaureringsförslag nytt vapenhus].
Ingår i: Djura kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta församlingsgård [Exteriör, planer, fasader, sektioner.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads kyrka restaureringen 1926.
[Altarprydnad]

Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tegelsmora kyrkogård förslag till dess utvidgning
Ingår i: Tegelsmora kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro kyrka [1 st. psalmbokshylla; bord för tidskrifter m.m.].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny kyrka i Långshyttan. Exteriör från nordväst.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Alternativt förslag till kapell i Sörsjön].
Ingår i: Transtrands kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Predella för altarskåpet i Folkärna kyrka.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Församlingshem i Öregrund.
Ingår i: Öregrunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
ny mur vid Mullhyttemo kyrkogård. huvudentréen.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kors i Helgesta kyrka.
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny veranda på Snavlunda prästgård. [Sidofasad och detaljer. Huvudplan och framfasad. Källarplan, takstolsplan och sektion.]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa Lands kyrka.
[Snickerier i gravkor]

Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Insamlingsbössan vid Kvistbro kyrka.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Näsby kyrka. Restaureringsförslag 1949. [1. plan av huvudvåning; 2. plan av källarvåning och läktarvåning; 3. fasad mot öster; 4. fasad mot norr; 5. interiör av sakristian; 6-7. nya sakristian; 8. textilskåpens dateljer i naturlig storlek; 9. betsat tak i sakristian; 10. piscina i slipad ekebergsmarmor; 11. nytt vindfång i väster; 12. detaljer]
Ingår i: Näsby kyrkoarkiv, Örebro län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Källarplan [Ljusnarsbergs församlingshem. Odaterad.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkogården i Uplands Bälinge. Restaureringsförslag oktober 1949. Detaljer.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Plan över ordnande av platsen omkring Spannarboda kyrka uti Fellingsbro socken. Grindparti A och B.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering. fasad mot öster.
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Våningar, tvärsektion, fasader]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Snavlunda församlingsgård. Uppmätningsritning. [Plan av bottenvåning, plan av övre våning, plan av vindsvåning, sektion]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dillnäs kyrka restaureringsförslag 1945 [Plan] [Kaminnisch] [Skåp]
Ingår i: Gåsinge-Dillnäs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka.Komplettering av restaureringsförslag. [Huvudplan; Läktarplan; Sektion mot öster; Sektion mot väster.]
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro kyrkogård. ritning till nytt ekonomihus [sektion, plan; fasad mot söder, fasad mot väster; fasad mot norr, fasad mot öster].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vansbro församlingsgård. [Diverse ritningar, bland annat fasader, planer, sektioner.]
Ingår i: Vansbro kyrkobokföringsdistrikt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kapell. [Bänkarnas ändring; Bänkgavel, utsida]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny likkällare vid Gagnefs kyrka [fasad; plan; tvärsektion; längdsektion; situationsplan].
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lids kyrka, förslag till ombyggnad av orgelläktare och orgel
Ingår i: Lids kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Expeditionsbyggnad för Enköpings församling. [Fasad mot nordväst (gatufasad); fasad mot nordost (entréfasad); fasad mot sydost (gårdsfasad); plan av källarvåning; plan av bottenvåning; plan av övre våning; tvärsektion].
Ingår i: Enköpings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Avesta församlingsgård. Andra byggnadsetappen. [Exteriör, Plan av undre, huvud- och övre våningen.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kyrkogård i Fellingsbro. [utvisande den nya klockstapelns läge]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Restaurering av Lilla Malma kyrka. [Fasad mot väster; fasad mot söder; fasad mot öster; fasad mot norr; plan av bottenvåning; plan av läktarvåning; längdsektion].
Ingår i: Lilla Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrkas ursprungliga furuspån.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa Lands kyrka.
[Ytterport i gravkor]

Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till tillbyggnad av gravkapellet i Gustafs. sidofasad mot norr.
Ingår i: Gustafs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Altarduk för Trosa Land
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Räkning på ritningar till Svedenstiernas gravkor i Fellingsbro kyrka]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kors och stakar i Mullhyttan gravkällare.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka [Restaureringsförslag I; Restaureringsförslag II]. [Perspektivskisser mot orgelläktaren].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny bänkinredning i Hubbo kyrka [plan av huvudvåningen; bänkritning; detaljer till nya bänkgavlar].
Ingår i: Hubbo kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [Läktarplan, Huvudplan; Södra sidoskeppet, Norra sidoskeppet, Sektion C-C, Sektion B-B].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny Prästgård Råby-Rönö [Planer, Fasader]
Ingår i: Råby-Rönö kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrka.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [nya bänkar; bänk i doprummet, stol till doprum och orgelläktare; altarbord i doprummet, ny altarring].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
restaurering utav Mullhyttemo kyrka. altare i likrum.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa Lands kyrkas takryttare
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Litslena gravkällares ytterportar
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Fasader]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kapell. Interiör. [perspektivskiss]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Antependium för Vadsbro-Blacksta församlingshem.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny kyrka i Långshyttan. Exteriör från sydost.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vadsbro Blacksta församlings-hem [interiör från församlingssalen; plan av bottenvåning; fasad mot norr; sektion och fasad mot öster].
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro-funten. detalj i naturlig storlek.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Beskrivning. Korset på Stora Tuna kyrkogård.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Snavlunda kyrka i Närke. Sektion genom sakristian. Sektion genom kyrkan.
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny klockstapel vid Spannarboda Kapell i Fellingsbro.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingshem. [Plan av undre våningen; plan av bottenvåningen; plan av övre våningen; fasad mot norr; fasad mot söder; gavelfasader; sektioner].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gustafs gravkapell. Förslag till dess inre utsmyckning [perspektivskiss].
Ingår i: Gustafs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till nytt kapell vid Långshyttan [Kapellet och stapeln; Kapellet i sista byggnadsstadiet; Huvudplan, Källarplan; Fasad mot väster; Fasad mot söder; Fasad mot öster; Sektioner; Läktareplan; Kapellet i första byggnadsstadiet; Läktareplan, Huvudplan; Fasad mot norr].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vadsbro Blacksta församlings-hem [interiör från församlingssalen; plan av bottenvåning; fasad mot norr; sektion och fasad mot öster; ytterportarna].
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. förslag till restaurering [bottenplan; läktarplan; sektion E-F; sektion C-D; nya bänkar; plan av sakristian, sektioner].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Liusnarsbergs församlingshem [Situationsplan, fasader. Odaterade.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny prästgård om 6 rum mm. [Plan av källarvåning, bottenvåning och övre våning.]
Ingår i: Veckholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
ny mur vid Kvistbro begravningsplats.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norrbyås kyrka. Förslag till restaurering. [Plan, dörrar]
Ingår i: Norrbyås kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Transformatorrum i Folkärna kyrka.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa Lands kyrka.
[Altarbord och bänkar]

Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Örbyhus kapell. Idéskiss juli 45.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ljusnarsbergs församlingshem. Förstärkning av talarstolarna i stora salen.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka. Inklädnad av element under nummertavlan. Utförande, furu, behandlad som bänkarna. Mått tages på platsen.
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Harakers kyrka år 1921 [armaturer].
Ingår i: Harakers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till tillbyggnad av gravkapellet i Gustafs. plan av källarvåning.
Ingår i: Gustafs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. restaureringsförslag. bord i sakristian.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kyrkogård i Fellingsbro. [utvisande den nya klockstapelns läge]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spenska gravkoret på Gryta kyrkogård [Fasader, Planer, Sektioner, Inredning]
Ingår i: Gryta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Förslag till inhägnad kring Ljusnarsbergs kyrka. Plan av kyrkogården. Kyrkogårdsport. Förändrat förslag till inhägnad kring Ljusnarsbergs kyrkogård.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Snavlunda kyrka. Nya bänkar.
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingsgård. [Fönster och dörrar; detaljer till dörrar; fönsterplattor; inredning i kök 7 och 12; inredning i kök 21; städskåp, skafferi samt detaljer till köksinredning och garderob i sovrum 19; takfot och innertak i stora salen; trappsteg till podium; tamburhyllor; yttertrappor; innertrappor; öppen spis och balkong; stora salens talarstol].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Räkning för ritningar till Spannarboda klockstapel]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny kyrka i Långshyttan. Interiör av kyrkan utan bänkar.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Schematiskt ritningsförslag till inhägnad längs tre sidor av kyrkogården i Mullhyttemo.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till bänkar i By kyrka. Westmanlands län.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västerljungs nya prästgård [Exteriör från sydväst]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ny sakristia i Väster-Tuna kapell i Stora Tuna. Sakristia och torn å Väster-Tuna kapell. Ny klockstapel i Väster-Tuna kapell i Stora Tuna.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Vagnhärads kyrkogård
Ingår i: Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka [andaktsaltare i sakristian. Bord i vapenhuset(brudkammaren)]
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka. Komplettering av restaureringsförslag. [Läktare mot väster; Sektion mot norr; Fasad mot öster; Vapenhus; Fasad mot norr.]
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro kyrka [organistens skåp; orgelläktarens kapphylla; organistens skåp].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Blacksta Kyrkas inre Restaurering [Bottenplan; Läktareplan; Sektion genom läktaren; Sektion genom Sakristia och Varmkammare].
Ingår i: Blacksta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkogården i Uplands Bälinge. Uppmätningsritning oktober 1949. Plan.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Snavlunda kyrka i Närke. Plan av kyrkan.
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By kyrka. Tvärsection.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny huvudentrée på Gagnefs kyrkogård
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Series pastorum på Kvistbro kyrkogård.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärad Bänkar
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Portdetaljer, garageportdetaljer, dörrdetaljer, branddörrar och järnluckor]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Klockstapel på berget vid Torshälla nya begravningsplats [perspektiv, fasader, planer, sektion]
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna. Gamla torntrappans nya dörr ut åt kyrkogården.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Köksinredningar]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Nytt gravkapell i Sörsjön i Transtrands församling. [Fasader, plan, sektion].
Ingår i: Transtrands kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ripsa kyrka, Förslag till ombyggnad av orgelläktare och orgel
Ingår i: Ripsa kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya begravningsplats, huvudplan
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
YtterSelö kyrka. Förslag till ny likbod å kyrkogården [perspektiv, plan, fasad, sektion]
Ingår i: Ytterselö kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Spannarboda kyrka. Ny dopfunt.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [nya bänkar; bänk i doprummet, stol till doprum och orgelläktare; altarbord i doprummet, ny altarring].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Djura kyrka restaureringsförslag [fönster-snickerier. dörr; fönster-detaljer; nya läktar-kolonner].
Ingår i: Djura kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad av arrendatorbostaden [Sektion, exteriör]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Liusnarsbergs församlingshem [Fasader, sektioner. Odaterade.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers kyrkas sakristia.
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
restaurering utav Mullhyttemo kyrka. plan av källarvåningen.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrka. [Arbetsbeskrivning till restaurering av Folkärna kyrka; orgelläktare; plan o sektion; restaureringsförslag; vapenhus; koret; gamla torntrappans öppning mot vapenhuset; gamla torntrappans nya dörr ut åt kyrkogården; diverse detaljer].
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Järnboås kyrka. restaureringsförslag [fasad mot söder; fasad mot väster; fasad mot norr; fasad mot öster].
Ingår i: Järnboås kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västerljungs nya prästgård. [Planer av källarvåning, bottenvåning och övre våning]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Krokoms kapell. Stolar, bord, predikstol och dopfunt
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Östersund)
 
Renovering av Stapeln vid Mullhyttans kapell.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapellet i Kolsva. Tillbyggnad. [Fasader. Bottenplan. Längdsektion]
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro kyrkogårdar.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gustafs Kyrkogård. Entréen [perspektivskiss].
Ingår i: Gustafs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. uppmätning 1951 [fasad mot väster; fasad mot söder; fasad mot öster; fasad mot norr].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla församlingshem, interiör från stora salen [perspektiv]
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka. [Armatur över sakristians ytterdörr; 2 st lykta över ytterport till likkällaren ock å vapenhusets sydgavel; Västportens lykta; Lyktor i antikglas i blyspröjsar.]
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till församlingshem i Stiby. [Fasad- och planritning]
Ingår i: Stiby kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Förslag till ombyggnad av gravkapellet i Avesta. [Fasader, källarplan, huvudplan samt sektioner.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Nuv. arrendatorbostad. Uppmätning år 1941
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Likbod vid Kallmar kyrka. Fasad mot söder, fasad mot öster, fasad mot norr, situationsplan, plan, grundmur, sektion
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Huddunge kyrkas orgelläktare. Uppmätning dec. 1952. [Plan; sektion].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Takfoten]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mullhyttemo kyrka [plan av källarvåning; plan av bottenvåning; sektioner; fasader].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åkers församlings kyrkogård. Regleringsplan 1923
Ingår i: Åkers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny Kyrka i Långshyttan [exteriör från sydväst; plan av bottenvåning; plan av läktarevåning; fasad mot väster; fasad mot söder; fasad mot öster; fasad mot norr; sektion].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ombyggnad av gravkapellet i Avesta [Förslag till bänkar, altareuppställning och katafalk, läktareskrank och trappbarriär, portomfattning, snickerier med detaljer.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingshem. [Exteriör från kyrktornet; exteriör från sydost; plan av souterainvåning; plan av bottenvåning; plan av övre våning; sektioner; fasad mot öster; fasad mot norr; fasad mot väster; fasad mot söder].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
DILLNÄS KYRKA RESTAURERINGSFÖRSLAG 1939 ORGELLÄKTAREN BÄNKAR FÖNSTER SAKRISTIESKÅP
Ingår i: Dillnäs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad. 1940. [Planer av källarvåning, bottenvåning, övre våning och sektion]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny dopskål till medeltida funt i Lästringe kyrka.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vassunda kyrka. Glasfönster å läktarens södra sida. Utfört i oljemålad furu.
Ingår i: Vassunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrka. Elektrisk armatur. Plan över dess placering.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
ny kyrka i Långshyttan [fasader; planer; sektion].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny likkällare vid Bogsta kyrka. Alternativ B. [3. perspektivskiss; 4. situationsplan]
Ingår i: Bogsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärad Kalksten [Placering av kalkstensplattor i altargång och kor]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
ny mur vid Kvistbro begravningsplats. huvud-entréer.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta församlingsgård [Fasader, plan av källaren, plan av bottenvåningen, tvärsektion]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro präststen, östra sidan.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till nytt predikstolstak i Ålands kyrka.
Ingår i: Ålands kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny prästgård om 6 rum m.m. med expedition. Plan av bottenvåning.
Ingår i: Kontraktsprosten i Oppunda västra kontrakt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Grönbo-graven på Fellingsbro kyrkogård. [1. Bottenplan; 2. Källarplan; 3. Tvärsektion; 4. Längdsektion]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny prästgård om 6 rum m.m. med expedition.
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mull-kar och spade för Kvistbro Kyrka. detaljer i naturlig storlek.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravvårdstyper för Leksands kyrkogård. [Typ; T. 1. - T. 4., J. 1. - J. 4., S. 1. - S. 6.]
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korset på Stora Tuna kyrkogård. [Situationsplan. Fasader. Plan.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör mot väster i Brevens bruks k:a; interiör mot öster i Brevens bruks k:a; vapenhuset i Brevens bruks k:a].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. restaureringsförslag 1952. plan av bottenvåning.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Församlingshus i Flen [Plan av Bottenvåningen; Sektion genom Stora Salen].
Ingår i: Flens kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
restaurering utav Mullhyttemo kyrka [plan av källarvåningen; plan av huvudvåningen; plan av läktarevåningen; sektion mot koret; fasad mot öster; fasad mot söder; fasad mot väster].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka. Komplettering av restaureringsförslag 1947. [Huvudplan; Läktarplan; Sektion mot öster; Sektion mot väster; Sektion mot norr; Fasad mot öster; Vapenhus; Fasad mot norr; Snickeriförteckning]
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro gravkapell. renoveringsförslag [fasad. norr, huvudplan; sektion, källarplan; fasad. söder, fasad. öster].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åkers kyrka. Förslag till restaurering
Ingår i: Åkers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
GRYTS KYRKA [HUVUDPLAN MED NY BÄNKINDELNING] [BÄNKAR]
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ombyggnad av församlingsgården i Kopparberg. [Planer, sektioner.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. restaureringsförslag 1952 [plan av läktarevåning; längdsektion; sektioner; tvärsektioner; fönster och sakristiedörr; trappa till orgelläktare; trappa till orgelläktare, sektion och stegdetalj; bänkarna; altarring; altare och piscina; altarring, detaljer; nummertavlor, altare i sakristia; skåp i sakristia och vapenhus; ny dopfunt].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad av arrendatorbostaden. [Plan över källarvåning samt bottenvåning]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Följebrev vid översändning av ritningar]
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tegelsmora kyrkogård förslag till dess utvidgning [huvudplan, nya kyrkogården, likkällaren, bild över anläggningen från klockstapeln sedd]
Ingår i: Tegelsmora kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åls prästgård [Bottenplan; Övre våningens plan; Källarplan; Skärning; Trappritning; Öppna spisar i rum 9 och 11; Öppna spisar i rum 9 och 11. Detaljer i full storlek; Inredning i kök 22; Inredning i serveringsrum 23 (frukostrum); Inredning i kök o. serv. r. Snickeridetaljer; Inredning i kök 22. Snickeridetaljer; Veranda; Snickerier; Badrum i övre våningen; Inredningsdetaljer].
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Långshyttans kapell [situationsplan; plan av huvudvåning; plan av läktarvåning; fasad mot norr; fasad mot väster; fasad mot söder; fasad mot öster; sektion mot koret; sektion mot läktare; snickeriritning. fönster och dörrar; detaljer till ytterport F; detaljer till glasdörr GD; bänkar; bänkdetaljer; korkappa, korgolv, skoning kring koröppning; trappritning; detaljer till trappsteg och ledstång; taklister, takpanel, läktarbarriär; yttertrappa, golv i vindfång; detaljer till fönsteromfattning och taklist; plan av grunden].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. ljustriangel i korfönster.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Vagnhärads kyrkogård
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Lästringe kyrka. Nytt ekonomihus. [20. Fasader, plan, sektion; 21. Situationsplan]
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravvårdstyper för Leksands kyrkogård. [Typ: S. 7. - S. 8., P. 1. - P. 4., R. 1. - R. 4.]
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung [Snickeridetaljer och -ritningar för port, innerdörrar, fönster och ytterdörrar, skjutdörrar]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingsgård. [Fasad mot öster; fasad mot söder; fasad mot väster; fasad mot norr; plan av undre våning; plan av bottenvåning; plan av övre våning; sektioner; sektion genom stora salen; fönster och dörrar; snickeridetaljer; inredning i kök 7 och 17; inredning i kök 24; inredningar; tamburhyllor; utvändiga trappor; innertrappor; fasad mot norr; fasad mot söder; gavelfasader; plan av undre våning; plan av huvudvåning; plan av övre våning; sektioner; sektion].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
DILLNÄS KYRKA RESTAURERINGSFÖRSLAG 1939 ORGELLÄKTAREN
Ingår i: Dillnäs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ombyggnad av prästgården i Kvistbro [fasad mot söder; plan av källarvåningen; plan av bottenvåningen; plan av övre våningen; sektion; detaljer till altan; fasad mot öster; fasad mot norr; fasad mot väster; snickeriritning: fönster och fönsterdörrar; snickeridetaljer A-E: fönster; snickeridetaljer F-N: fönsterdörr; snickeriritning: dörrar; snickeridetaljer: dörrar, litt. P:1, ekport; snickeridetaljer, dörrar, litt. P:2 och P:3; snickeridetaljer: dörrar, litt. GD; snickeridetaljer, dörrar, litt. D:19-D:5; inredning i kök och serveringsrum; inredning i kök och serveringsrum. snickeridetaljer; trappritning; trappritning: stegdetalj; öppen spis i övre hall; yttertrappa till huvudentré].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny kyrka i Långshyttan. Takstolsritning.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro-funten. detalj i naturlig storlek.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkogårds-lykta
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Tvärsektion]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna k:a. Förslag till el. belysning.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sakristibord i Blacksta.
Ingår i: Blacksta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Snavlunda församlingsgård [Plan av källarvåning, plan av bottenvåning, plan av övre våning, plan av vindsvåning, sektion, fasad mot öster, fasad mot söder, fasad mot väster, fasad mot norr]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ombyggnad av kapell i Krokom. Plan, sektioner och detaljer
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Östersund (depå: Lantmäteriet))
 
Spannarboda kapells interiör.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Församlingshem i Öregrund. Takkonstruktion över stora salen samt väggdetaljer.
Ingår i: Öregrunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiss till kapell och begravningsplats vid Örbyhus.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrka. Elektrisk armatur. [A. Lyktor å kolonnerna 16st; B. Lyktor i kyrkan och å läktare 10st].
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. förslag till restaurering [bottenplan; läktarplan; sektion E-F; sektion C-D; nya bänkar; plan av sakristian, sektioner].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. förslag till restaurering [bottenplan; läktarplan; sektion E-F; sektion C-D; nya bänkar; plan av sakristian].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Örbyhus kapell och kyrkogård. Förslag till tomtavstyckningar från Örbyhus gods och Libbarbo.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. bänkljusstakar.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ombyggnad av kapellet i Krokom
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Östersund)
 
Förslag till ny klockstapel vid Spannarboda Kapell i Fellingsbro.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny veranda på Snaflunda prästgård.
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
YtterSelö kyrka. Förslag till breddning av vapenhusets dörrparti in emot kyrkan [detaljer]
Ingår i: Ytterselö kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korset på Stora Tuna kyrkogård. Detalj i naturlig storlek.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korset på Stora Tuna kyrkogård. Detalj i naturlig storlek.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ordnande av Huddunge prästgårds trädgård.
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
GRYTS KYRKA [BÄNKAR]
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa-Vagnhärads prästgård [Bottenvåningen, övre våningen]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Likkällare vid Spannarboda kyrka. [11. situationsplan, sektion; 12. fasad, plan; 13. fasader; 14. sektioner; 15. sektion, plan]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring av norra och södra ingångsportarna i By kyrka enligt Kungl. byggnadsstyrelsens förslag av den 27 juli 1934.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åls prästgård [Trappritning; Öppna spisar i rum 9 och 11; Öppna spisar i rum 9 och 11. Detaljer i full storlek; Inredning i kök 22; Inredning i serveringsrum 23 (frukostrum); Inredning i kök o. serv. r. Snickeridetaljer; Inredning i kök 22. Snickeridetaljer; Veranda; Snickerier; Badrum i övre våningen; Inredningsdetaljer].
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utbyggnad av orgeln i Kalmar Kyrka
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Tegelsmora kyrkogård [plan längdsektion, rotundan, ekonomihuset, huvudentre]
Ingår i: Tegelsmora kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till en yttre restaurering utav Torshälla kyrka [och] Förslag till ordnande av gamla kyrkogården kring Torshälla kyrka
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Nytt gravkapell på Lästringe kyrkogård. [13. Exteriör från sydost; 14. Situationsplan; 15. Plan; 16. Fasad mot söder; 17. Fasad mot öster; 18. Fasad mot norr; 19. Sektion]
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingshem. [Exteriör från kyrktornet; exteriör från sydost; plan av övre våning].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Likkällare vid Spannarboda kyrka. [11. situationsplan, sektion; 12. fasad, plan; 13. fasader; 14. sektioner; 15. sektion, plan]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny prästgård om 6 rum m.m. [Plan av källarvåning; Plan av bottenvåning; Plan av övre våning; Med expedition. Plan av bottenvåning].
Ingår i: Balingsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. restaureringsförslag [takarmatur under läktare; väggarmatur; stol i sakristia].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
ny mur vid Mullhyttemo kyrkogård.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Följebrev till ritningar över Spannarboda klockstapel]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Brev angående ritningar till korset på Stora Tuna kyrkogård.] [Odaterad]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomihus på Snavlunda kyrkogård. [Fasad mot väster, fasad mot söder, fasad mot öster, källareplan, huvudplan, sektion]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västerljungs nya prästgård. [Tvärsektion]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads nya kyrkogård. Anvisningar rörande gravarnas ordnande i anslutning till för området gällande bestämmelser.
Ingår i: Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Valla kyrksal. Förslag till restaurering [perspektivritning].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. altarväggen.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad av arrendatorbostaden.
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Nummertavla i Vadsbro-Blcksta församlingshem.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung [Inredningar i kök och serveringsrum samt i mat- och rotfruktskällare]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkogården i Bälinge. Restaureringsförslag oktober 1949. [Korset; bildstenen].
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västerljungs nya prästgård. [Justerad källarplan samt justerad bottenplan]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Harakers kyrka [altarets anordnande enligt alternativ A; altarets anordnande enligt alternativ B; ny värmeledning; nytt vindfång vid västra entréen. nytt vindfång vid södra entréen; nya innerbågar i sakristians fönster, nya innerbågar i kyrkans fönster; förslag till bänkarnas ombyggande; förslag till ordnande av en dopplats; nytt sakristibord. nytt sakristiskåp].
Ingår i: Harakers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad. 1940. [Exteriör från nordväst]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. altarväggen.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ombyggnad av prästgård i Huddunge. [Fasad mot nordost, sydost, sydväst resp. nordväst; plan av källarvåning, bottenvåning resp. övre våning; tvärsektion; fasad mot nordost, sydost, sydväst resp. nordväst; tvärsektion; plan av källarvåning, bottenvåning resp. övre våning].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Invändig dekorering af By kyrka.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingshem. [Plan av undre våningen; plan av bottenvåningen; plan av övre våningen; fasad mot norr; fasad mot söder; gavelfasader; sektioner].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomihus på Snavlunda kyrkogård.
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Trappor, trappräcken, innertrappor, stegdetaljer, trappbarriärdetaljer, ekskoningar och ledstång]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung [Inre huvudtrappa, inredning i tvättstuga, kökstrappa, yttertrappa vid huvudentrén, altan]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Lästringe kyrka. [planer, sektioner, detaljer]
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ombyggnad av församlingsgården i Kopparberg. [Sektioner, planer.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. restaureringsförslag. skåp i sakristian.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Planer av källarvåning och övre våning]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [Läktarplan, Huvudplan; Sektion C-C, Sektion D-D, Sektion E-E, Entre i vapenhuset].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Likkällare vid Litslena kyrka, beskrivning
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka. Triumfkrucifix.
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny stapel för Spannarboda kapell. [Perspektivteckning]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapellet i Långshyttan [Första byggnadsstadiet; andra byggnadsstadiet]. Exteriör.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Harakers kyrka [huvudplan. läktareplan. sektion; altarets anordnande enligt alternativ A; altarets anordnande enligt alternativ B; ny värmeledning; nytt vindfång vid västra entréen. nytt vindfång vid södra entréen; nya innerbågar i sakristians fönster. nya innerbågar i kyrkans fönster; förslag till bänkarnas ombyggande; förslag till ordnande av en dopplats; nytt sakristibord. nytt sakristiskåp].
Ingår i: Harakers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till gravprydnadsbestämmelser för viss del av Leksands kyrkogård.
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [Läktarplan, huvudplan; Sektion C-C, Sektion D-D, Sektion E-E, Entre i vapenhuset].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrka. [Koret; vapenhus; orgelläktare sektion mot väster; orgelläktare sektion mot norr; sakristiskåp, bänkar; övre plan, orgelläktare, sektion mot norr].
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
VALLA kyrksal, förslag till restaurering.
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Folkärna kyrka]. [Sakristiskåp].
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. uppmätning 1951 [fasad mot söder; fasad mot öster; fasad mot norr; plan av bottenvåning; plan av läktarvåning; sektioner; tvärsektioner; längdsektion].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro kyrkogårdar. Gravkarta över den utvidgade delen.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Tak och taklist, kalkstensgolv, fönsterbänkar, köksinredning, öppna spisar, bokhyllor]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lik-källare vid Bogsta kyrka. [5. fasad mot söder, plan; 6. fasad mot öster, längdsektion; 7. tvärsektioner]
Ingår i: Bogsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lik-källare vid Bogsta kyrka. [5. Fasad mot söder, plan; 6. fasad mot öster, längdsektion; 7. tvärsektioner]
Ingår i: Bogsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))