Westerberg, Karl Martin (Arkitekt)  (1903 – 1979)

Person

KategoriPerson (släkt)
Alternativa namn
Westerberg, K.M.
Westerberg, K. Martin
Hänvisningar till orter
Stockholms stad (Verksamhetsort)
ReferenskodSE/ULA/10235
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/iOG5g34chakdOIR6DZY342
ExtraID10235


Arkivbeskrivning
Ny prästgård i Huddunge. [Plan av källarvån.; fasader; sektion].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Snavlunda församling. Prästgården] Enligt Vesterbergs förslag. [Odaterad]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya församlingshem [planer]
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Balingsta församlingshem. [Plan av församlingssalen med bord och stolar; Monogram å stolarnas ryggstycken i församlingssalen].
Ingår i: Balingsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ombyggnad av prästgård i Huddunge. [Snickeriritning, fönster; snickeridetaljer, fönster; snickeridetaljer, fönsterdörr; snickeriritning, dörrar 1; snickeriritning, dörrar 2; snickeridetaljer, dörrar; snickeridetaljer, port litt. p; snickeridetaljer, port p2; snickeridetaljer, garageport litt. p3].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla församlingshem, exteriör från nordväst [perspektiv]
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrkas triumfcrusifix.
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By kyrka i Dalarna. Restaureringsförslag.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers kyrka och församlingshem. Flygbild från norr.
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dopfunt för Gryts kyrka.
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Snavlunda kyrka i Närke. Plan av orgelläktaren.
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. förslag till restaurering [bottenplan; läktarplan; sektion E-F; sektion C-D; av sakristian, sektioner].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvistbro kyrkas katafalk.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny Klockstapel vid Spannarboda Kapell i Fellingsbro.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Tegelsmora kyrkogård [nya enheten, rotundan, ekonomihuset från nordost]
Ingår i: Tegelsmora kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stolar i koret
Ingår i: Katarina kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
ny mur vid Mullhyttemo kyrkogård.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mullhyttemo kyrka [plan av bottenvåning; sektioner; fasader].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kors i röd granit på Kvistbro nya begravningsplats.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Djura kapell [uppmätningsritning av bottenplan; uppmätningsritning av orgelläktare].
Ingår i: Djura kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Perspektivskiss mot koret i 1949 års kyrkförslag].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta församlingsgård. [Plan av källarvåningen och bottenvåningen.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Snickeriritningar fönster och portar och dörrar, portdetaljer, garageportdetaljer, dörrdetaljer, branddörrar och järnluckor]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ombyggnad av gravkapellet i Avesta. [Förslag till bänkar, altareuppställning och katafalk, läktareskrank och trappbarriär, samt snickerier med detaljer.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åhlénska Församlingshemmet i Insjön [Exteriör från nordost; Exteriör från sydost. alternativ med vaktmästarebostad; Exteriör från sydost. alternativ utan vaktmästarebostad; Situationsplan; Plan av källarvåning; Plan av bottenvåning; Plan av övre våning; Sektioner; Fasad mot norr; Fasad mot öster; Fasad mot söder; Fasad mot väster].
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka. 5 st lyktor utanför kyrkogården.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gryts församlingshem uppmätningsritning
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Huddunge kyrka. Restaureringsförslag. [Huvudplan; läktarplan, sektioner; korbänkar].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny kyrka i Långshyttan [Huvudplan; Grundplan; Fasad mot väster; Fasad mot söder; Fasad mot öster; Fasad mot norr; Sektioner; Situationsplan].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Likbod på Enköpings-Näs kyrkogård.
Ingår i: Enköpings-Näs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vassunda kyrka. Restaureringsförslag 1950. [Blandade ritningar]
Ingår i: Vassunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till gravkapell i Jämshög [Plan-, fasad- och sektionsritning]
Ingår i: Jämshögs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Västerljungs nya prästgård [Exteriör från sydväst, planer över botten- och övervåning, samt tvärsektion]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vassunda kyrka. Restaureringsförslag 1950 [Bland annat armatur inder läktaren. Ev. text till dopfat.]
Ingår i: Vassunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiss till lösa stolar i koret
Ingår i: Katarina kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Djura kapell restaureringsförslag [tvärsektion mot koret. andaktsplats, belysningsarmatur; altare och altarring; bänkar; skåp i sakristia; sakristians fasader].
Ingår i: Djura kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Expeditionsbyggnad för Enköpings församling. [Fasad mot nordväst (gatufasad); fasad mot nordost (entréfasad); fasad mot sydost (gårdsfasad); plan av källarvåning; plan av bottenvåning; tvärsektion].
Ingår i: Enköpings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad 1941
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gryts kyrka [Skåp i sakritian] [altarbord av trä detaljer andaktpl. i sakristian]
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Snavlunda kyrkogård
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bjursås kyrka. Restaureringsförslag.
Ingår i: Bjursås kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Huddunge prästgård. Köksinredning. [Konceptritning].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lännäs kyrkas restaurering 1951. [Uppmätningsritning 1950; plan av huvudvåning; plan av läktarvåning; tvärsektion mot läktaren; bänkar i norra bänkkvarteret; korbänkar och nummertavlor; bänkdetaljer; sakristia; västra och södra vindfången, psalmbokhylla].
Ingår i: Lännäs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. förslag till restaurering [bottenplan; läktarplan].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Spannarboda kapell. [1. Plan av bottenvåningen; 2. Källarplan; 3. Sektioner; 4. Längdsektion; 5. Altarbord m.m.; 6. Entrédörrar; 7. Altarring; 8. Pelare i salen; 9. Predikstol; 10. Kandelaber; 11. Nummertavla; 12. Ny dopfunt]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka. pult för sång- och musikledare.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till gravkapell i Jämshög [Plan-, fasad- och sektionsritning]
Ingår i: Jämshögs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Kvistbro präststen, västra sidan.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingsgård. [Fasad mot öster; fasad mot söder; fasad mot väster; fasad mot norr; plan av undre våning; plan av bottenvåning; plan av övre våning; sektioner; sektion genom stora salen; stora salens talarstol].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. restaureringsförslag 1952 [fasad mot väster; fasad mot söder; fasad mot öster; fasad mot norr; plan av bottenvåning; plan av läktarevåning; längdsektion; sektioner; tvärsektioner].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Församlingshem i Öregrund. [Övervåning; huvudfasad; källarvåning; gavelfasad].
Ingår i: Öregrunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till församlingshem i Arboga stad
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny terass på Floda prostgård [perspektivritning, sektionsritning, planritning].
Ingår i: Floda kyrkoarkiv (D-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrkas bänkar. detalj i naturlig storlek.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [plan av kyrkans västra del; längdsektion genom kyrkans västra del, fasad mot kyrkans västra del].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Tak och taklist, kalkstensgolv, fönsterbänkar, balkongräcke, inredning i matkällare, bänkar i tvättstuga, köksinredning, öppna spisar, bokhyllor]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny prästgård om 6 rum m.m. [Plan av källarvåning; Plan av bottenvåning; Plan av övre våning].
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sakristia och torn å Väster Tuna kapell.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fellingsbro gravkapell. [1. Källareplan. Alternativ V; 2. Källareplan. Alternativ E; 3. Huvudplan; 4. Läktareplan; 5. Längdsektion; 6. Sektion mot läktaren; 7. Sektion mot altaret; 8. Entréefasad; 9. Gavelfasad; 10. Sidofasad; 11-13. Snickeriritning]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad 1941
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa-Vagnhärads nya prästgård [Exteriör, situationsplan, planer]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta församlingsgård. [Takstolsplan och detalj av takfot.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hyltinge kyrka. Kors i färgbehandlad furu för äldre Kristusbild.
Ingår i: Hyltinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Öppen spisel i Mullhyttans kapell.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. förslag till restaurering [bottenplan; läktarplan; sektion E-F; sektion C-D; nya bänkar; plan av sakristian, sektioner].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ritning över] Ytter Selö prästgård. Förslag till dess ombyggnad. [1. Källarplan, 2. Bottenplan-uppmätning, 3. Övre våning, 4. Sektion, 5. Källarplan, 6. Bottenplan]
Ingår i: Ytterselö kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Väster-Tuna klockstapel. Exteriör från nordväst. [Bara passepartout. Ritningen saknas.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna k:a. Restaureringsförslag.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Nya Kyrkogården i Gustafs socken av Kopparbergs län upprättad år 1947.
Ingår i: Gustafs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka. Inklädnad av element under nummertavlan.
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gustafs Kyrkogård [förslag till omändring].
Ingår i: Gustafs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
GRYTS KYRKA [RESTAURERINGSFÖRSLAG 1937 PANNRUM] [ny altarring och nytt altarbord] [detaljer i full storlek till altarring] [nytt altarbord. detaljer.]
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Litslena kyrkogårds nya likbod [Exteriörskiss och plankarta]
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny prästgård i Huddunge. [Köksinredning, plan; köksinredning, fasader].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Elektrisk belysning i Gryts kyrka
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. uppmätning 1951 [plan av läktarvåning; sektioner; tvärsektioner; längdsektion].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Snavlunda kyrka [Uppmätningsritning. Restaureringsförslag. Bänkplan. Bänkar. Västra vindfånget, norra vindfånget]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åkers kyrka. Förslag till restaurering
Ingår i: Åkers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Floda kyrka i sörmland. förslag till renovering av sakristian och till ny skrudkammare. [planritning, sektionsritningar].
Ingår i: Floda kyrkoarkiv (D-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
VALLA kyrksal, uppmätning år 1944.
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kapell. Exteriör. [perspektivskiss]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. restaureringsförslag 1952. plan av bottenvåning.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkan från nordvest [perspektivskiss och plan].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads kyrka restaureringen 1926.
[Dörrar, bänkar och fönster]

Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gryts församlingshem ombyggnadsritning [plan] [sektioner] [fasader]
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
restaurering utav Mullhyttemo kyrka [plan av läktarevåningen; sektion mot koret; fasad mot öster; fasad mot söder; fasad mot väster].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapellet i Långshyttan. andra byggnadsstadiet. Plan av läktarvåning.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda Församlingshem. [1. bottenvåning; 2. övre våning; 3. källarvåning]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västerljungs nya prästgård. [Justerad källarplan, justerad bottenplan]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Likkällare vid Litslena kyrka
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny kyrka i Hälleforsnäs. [Flygbild från väster. Exteriör från söder. Interiör av kyrkan mot koret. Plan av undre våning.Plan av övre våning. Plan av huvudvåning. Fasad mot sydost, sydväst, nordväst, nordost. Sektioner. Tornalternativ. Situationsplan.]
Ingår i: Mellösa kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla kyrka. Förslag till kyrkans restaurering
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Litslena gravkällares katafalk och bockar
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
DILLNÄS KYRKA 1939
Ingår i: Dillnäs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Harakers kyrka år 1921 [armaturer].
Ingår i: Harakers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Blacksta Kyrkas inre restaurering [Kyrkans exteriör från N. W.; Nytt altarbord med altarring; Detalj av nummertavla; Detalj av kommunionbänk].
Ingår i: Blacksta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro kyrka. anslagstavla i västra vapenhuset.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Plan över ordnande av platsen omkring Spannarboda kyrka uti Fellingsbro socken.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Liusnarsbergs församlingshem [Situationsplan, källarplan, snickeriritning dörrar och fönster. Odaterade.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till församlingshem i Stiby. [Fasad-, sektion- och planritning]
Ingår i: Stiby kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Likkällare vid Litslena kyrka
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Uppmätning år 1940 [Planer av källarvåning, bottenvåning, övre våning och sektion]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Urnor för Kvistbro och Mullhyttans kyrkogårdar. 4 st.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. restaureringsförslag 1952. ny dopfunt i kalksten.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärad Skåp i Sakristian
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkogården i Uplands Bälinge. Uppmätningsritning oktober 1949. Plan.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Trappräcken, innertrappa, stegdetalj, trappbarriärdetalj]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa-Vagnhärads nya prästgård [Exteriör, planer]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrka. Elektrisk armatur.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny prästgård om 6 rum m.m. [Plan av källarvåning; Plan av bottenvåning; Plan av övre våning].
Ingår i: Kontraktsprosten i Oppunda västra kontrakt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mullhyttans kyrka [sektioner; fasader].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [Södra sidoskeppet, Norra sidoskeppet, Sektion A-A, Sektion B-B].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Klockstapel vid Spannarboda Kapell i Fellingsbro. [2. Kors och glob; 3. Snickerier]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapellet i Långshyttan [Första byggnadsstadiet; andra byggnadsstadiet]. Plan av huvudvåning.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Snavlunda kyrka. [Uppmätningsritning. Restaureringsförslag. Fönster, nya innerfönster, inredning i sakristian, orgelläktarens vindfång, ritning till värmeledningsskorsten, orgelläktarens bänkplan]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Djura kapell [restaureringsförslag bottenplan; restaureringsförslag av orgelläktare och källare; restaureringsförslag nytt vapenhus].
Ingår i: Djura kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta församlingsgård [Exteriör, planer, fasader, sektioner.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads kyrka restaureringen 1926.
[Altarprydnad]

Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tegelsmora kyrkogård förslag till dess utvidgning
Ingår i: Tegelsmora kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro kyrka [1 st. psalmbokshylla; bord för tidskrifter m.m.].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny kyrka i Långshyttan. Exteriör från nordväst.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Alternativt förslag till kapell i Sörsjön].
Ingår i: Transtrands kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Predella för altarskåpet i Folkärna kyrka.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Församlingshem i Öregrund.
Ingår i: Öregrunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
ny mur vid Mullhyttemo kyrkogård. huvudentréen.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kors i Helgesta kyrka.
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny veranda på Snavlunda prästgård. [Sidofasad och detaljer. Huvudplan och framfasad. Källarplan, takstolsplan och sektion.]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa Lands kyrka.
[Snickerier i gravkor]

Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Insamlingsbössan vid Kvistbro kyrka.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Näsby kyrka. Restaureringsförslag 1949. [1. plan av huvudvåning; 2. plan av källarvåning och läktarvåning; 3. fasad mot öster; 4. fasad mot norr; 5. interiör av sakristian; 6-7. nya sakristian; 8. textilskåpens dateljer i naturlig storlek; 9. betsat tak i sakristian; 10. piscina i slipad ekebergsmarmor; 11. nytt vindfång i väster; 12. detaljer]
Ingår i: Näsby kyrkoarkiv, Örebro län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Källarplan [Ljusnarsbergs församlingshem. Odaterad.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkogården i Uplands Bälinge. Restaureringsförslag oktober 1949. Detaljer.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Plan över ordnande av platsen omkring Spannarboda kyrka uti Fellingsbro socken. Grindparti A och B.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering. fasad mot öster.
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Våningar, tvärsektion, fasader]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Snavlunda församlingsgård. Uppmätningsritning. [Plan av bottenvåning, plan av övre våning, plan av vindsvåning, sektion]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dillnäs kyrka restaureringsförslag 1945 [Plan] [Kaminnisch] [Skåp]
Ingår i: Gåsinge-Dillnäs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka.Komplettering av restaureringsförslag. [Huvudplan; Läktarplan; Sektion mot öster; Sektion mot väster.]
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro kyrkogård. ritning till nytt ekonomihus [sektion, plan; fasad mot söder, fasad mot väster; fasad mot norr, fasad mot öster].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vansbro församlingsgård. [Diverse ritningar, bland annat fasader, planer, sektioner.]
Ingår i: Vansbro kyrkobokföringsdistrikt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kapell. [Bänkarnas ändring; Bänkgavel, utsida]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny likkällare vid Gagnefs kyrka [fasad; plan; tvärsektion; längdsektion; situationsplan].
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lids kyrka, förslag till ombyggnad av orgelläktare och orgel
Ingår i: Lids kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Expeditionsbyggnad för Enköpings församling. [Fasad mot nordväst (gatufasad); fasad mot nordost (entréfasad); fasad mot sydost (gårdsfasad); plan av källarvåning; plan av bottenvåning; plan av övre våning; tvärsektion].
Ingår i: Enköpings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Avesta församlingsgård. Andra byggnadsetappen. [Exteriör, Plan av undre, huvud- och övre våningen.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kyrkogård i Fellingsbro. [utvisande den nya klockstapelns läge]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Restaurering av Lilla Malma kyrka. [Fasad mot väster; fasad mot söder; fasad mot öster; fasad mot norr; plan av bottenvåning; plan av läktarvåning; längdsektion].
Ingår i: Lilla Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrkas ursprungliga furuspån.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa Lands kyrka.
[Ytterport i gravkor]

Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till tillbyggnad av gravkapellet i Gustafs. sidofasad mot norr.
Ingår i: Gustafs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Altarduk för Trosa Land
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Räkning på ritningar till Svedenstiernas gravkor i Fellingsbro kyrka]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kors och stakar i Mullhyttan gravkällare.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka [Restaureringsförslag I; Restaureringsförslag II]. [Perspektivskisser mot orgelläktaren].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny bänkinredning i Hubbo kyrka [plan av huvudvåningen; bänkritning; detaljer till nya bänkgavlar].
Ingår i: Hubbo kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [Läktarplan, Huvudplan; Södra sidoskeppet, Norra sidoskeppet, Sektion C-C, Sektion B-B].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny Prästgård Råby-Rönö [Planer, Fasader]
Ingår i: Råby-Rönö kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrka.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [nya bänkar; bänk i doprummet, stol till doprum och orgelläktare; altarbord i doprummet, ny altarring].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
restaurering utav Mullhyttemo kyrka. altare i likrum.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa Lands kyrkas takryttare
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Litslena gravkällares ytterportar
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Fasader]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kapell. Interiör. [perspektivskiss]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Antependium för Vadsbro-Blacksta församlingshem.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny kyrka i Långshyttan. Exteriör från sydost.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vadsbro Blacksta församlings-hem [interiör från församlingssalen; plan av bottenvåning; fasad mot norr; sektion och fasad mot öster].
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro-funten. detalj i naturlig storlek.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Beskrivning. Korset på Stora Tuna kyrkogård.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Snavlunda kyrka i Närke. Sektion genom sakristian. Sektion genom kyrkan.
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny klockstapel vid Spannarboda Kapell i Fellingsbro.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingshem. [Plan av undre våningen; plan av bottenvåningen; plan av övre våningen; fasad mot norr; fasad mot söder; gavelfasader; sektioner].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gustafs gravkapell. Förslag till dess inre utsmyckning [perspektivskiss].
Ingår i: Gustafs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till nytt kapell vid Långshyttan [Kapellet och stapeln; Kapellet i sista byggnadsstadiet; Huvudplan, Källarplan; Fasad mot väster; Fasad mot söder; Fasad mot öster; Sektioner; Läktareplan; Kapellet i första byggnadsstadiet; Läktareplan, Huvudplan; Fasad mot norr].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vadsbro Blacksta församlings-hem [interiör från församlingssalen; plan av bottenvåning; fasad mot norr; sektion och fasad mot öster; ytterportarna].
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. förslag till restaurering [bottenplan; läktarplan; sektion E-F; sektion C-D; nya bänkar; plan av sakristian, sektioner].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Liusnarsbergs församlingshem [Situationsplan, fasader. Odaterade.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny prästgård om 6 rum mm. [Plan av källarvåning, bottenvåning och övre våning.]
Ingår i: Veckholms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
ny mur vid Kvistbro begravningsplats.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norrbyås kyrka. Förslag till restaurering. [Plan, dörrar]
Ingår i: Norrbyås kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Transformatorrum i Folkärna kyrka.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa Lands kyrka.
[Altarbord och bänkar]

Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Örbyhus kapell. Idéskiss juli 45.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ljusnarsbergs församlingshem. Förstärkning av talarstolarna i stora salen.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka. Inklädnad av element under nummertavlan. Utförande, furu, behandlad som bänkarna. Mått tages på platsen.
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Harakers kyrka år 1921 [armaturer].
Ingår i: Harakers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till tillbyggnad av gravkapellet i Gustafs. plan av källarvåning.
Ingår i: Gustafs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. restaureringsförslag. bord i sakristian.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spannarboda kyrkogård i Fellingsbro. [utvisande den nya klockstapelns läge]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Spenska gravkoret på Gryta kyrkogård [Fasader, Planer, Sektioner, Inredning]
Ingår i: Gryta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Förslag till inhägnad kring Ljusnarsbergs kyrka. Plan av kyrkogården. Kyrkogårdsport. Förändrat förslag till inhägnad kring Ljusnarsbergs kyrkogård.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Snavlunda kyrka. Nya bänkar.
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingsgård. [Fönster och dörrar; detaljer till dörrar; fönsterplattor; inredning i kök 7 och 12; inredning i kök 21; städskåp, skafferi samt detaljer till köksinredning och garderob i sovrum 19; takfot och innertak i stora salen; trappsteg till podium; tamburhyllor; yttertrappor; innertrappor; öppen spis och balkong; stora salens talarstol].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Räkning för ritningar till Spannarboda klockstapel]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny kyrka i Långshyttan. Interiör av kyrkan utan bänkar.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Schematiskt ritningsförslag till inhägnad längs tre sidor av kyrkogården i Mullhyttemo.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till bänkar i By kyrka. Westmanlands län.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västerljungs nya prästgård [Exteriör från sydväst]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ny sakristia i Väster-Tuna kapell i Stora Tuna. Sakristia och torn å Väster-Tuna kapell. Ny klockstapel i Väster-Tuna kapell i Stora Tuna.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Vagnhärads kyrkogård
Ingår i: Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka [andaktsaltare i sakristian. Bord i vapenhuset(brudkammaren)]
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka. Komplettering av restaureringsförslag. [Läktare mot väster; Sektion mot norr; Fasad mot öster; Vapenhus; Fasad mot norr.]
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro kyrka [organistens skåp; orgelläktarens kapphylla; organistens skåp].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Blacksta Kyrkas inre Restaurering [Bottenplan; Läktareplan; Sektion genom läktaren; Sektion genom Sakristia och Varmkammare].
Ingår i: Blacksta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkogården i Uplands Bälinge. Uppmätningsritning oktober 1949. Plan.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Snavlunda kyrka i Närke. Plan av kyrkan.
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By kyrka. Tvärsection.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny huvudentrée på Gagnefs kyrkogård
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Series pastorum på Kvistbro kyrkogård.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärad Bänkar
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Portdetaljer, garageportdetaljer, dörrdetaljer, branddörrar och järnluckor]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Klockstapel på berget vid Torshälla nya begravningsplats [perspektiv, fasader, planer, sektion]
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna. Gamla torntrappans nya dörr ut åt kyrkogården.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Köksinredningar]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Nytt gravkapell i Sörsjön i Transtrands församling. [Fasader, plan, sektion].
Ingår i: Transtrands kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ripsa kyrka, Förslag till ombyggnad av orgelläktare och orgel
Ingår i: Ripsa kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla nya begravningsplats, huvudplan
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
YtterSelö kyrka. Förslag till ny likbod å kyrkogården [perspektiv, plan, fasad, sektion]
Ingår i: Ytterselö kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Spannarboda kyrka. Ny dopfunt.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [nya bänkar; bänk i doprummet, stol till doprum och orgelläktare; altarbord i doprummet, ny altarring].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Djura kyrka restaureringsförslag [fönster-snickerier. dörr; fönster-detaljer; nya läktar-kolonner].
Ingår i: Djura kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad av arrendatorbostaden [Sektion, exteriör]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Liusnarsbergs församlingshem [Fasader, sektioner. Odaterade.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers kyrkas sakristia.
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
restaurering utav Mullhyttemo kyrka. plan av källarvåningen.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrka. [Arbetsbeskrivning till restaurering av Folkärna kyrka; orgelläktare; plan o sektion; restaureringsförslag; vapenhus; koret; gamla torntrappans öppning mot vapenhuset; gamla torntrappans nya dörr ut åt kyrkogården; diverse detaljer].
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Järnboås kyrka. restaureringsförslag [fasad mot söder; fasad mot väster; fasad mot norr; fasad mot öster].
Ingår i: Järnboås kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västerljungs nya prästgård. [Planer av källarvåning, bottenvåning och övre våning]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Krokoms kapell. Stolar, bord, predikstol och dopfunt
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Östersund)
 
Renovering av Stapeln vid Mullhyttans kapell.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapellet i Kolsva. Tillbyggnad. [Fasader. Bottenplan. Längdsektion]
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro kyrkogårdar.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gustafs Kyrkogård. Entréen [perspektivskiss].
Ingår i: Gustafs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. uppmätning 1951 [fasad mot väster; fasad mot söder; fasad mot öster; fasad mot norr].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torshälla församlingshem, interiör från stora salen [perspektiv]
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka. [Armatur över sakristians ytterdörr; 2 st lykta över ytterport till likkällaren ock å vapenhusets sydgavel; Västportens lykta; Lyktor i antikglas i blyspröjsar.]
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till församlingshem i Stiby. [Fasad- och planritning]
Ingår i: Stiby kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Förslag till ombyggnad av gravkapellet i Avesta. [Fasader, källarplan, huvudplan samt sektioner.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Nuv. arrendatorbostad. Uppmätning år 1941
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Likbod vid Kallmar kyrka. Fasad mot söder, fasad mot öster, fasad mot norr, situationsplan, plan, grundmur, sektion
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Huddunge kyrkas orgelläktare. Uppmätning dec. 1952. [Plan; sektion].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Takfoten]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mullhyttemo kyrka [plan av källarvåning; plan av bottenvåning; sektioner; fasader].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åkers församlings kyrkogård. Regleringsplan 1923
Ingår i: Åkers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny Kyrka i Långshyttan [exteriör från sydväst; plan av bottenvåning; plan av läktarevåning; fasad mot väster; fasad mot söder; fasad mot öster; fasad mot norr; sektion].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ombyggnad av gravkapellet i Avesta [Förslag till bänkar, altareuppställning och katafalk, läktareskrank och trappbarriär, portomfattning, snickerier med detaljer.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingshem. [Exteriör från kyrktornet; exteriör från sydost; plan av souterainvåning; plan av bottenvåning; plan av övre våning; sektioner; fasad mot öster; fasad mot norr; fasad mot väster; fasad mot söder].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
DILLNÄS KYRKA RESTAURERINGSFÖRSLAG 1939 ORGELLÄKTAREN BÄNKAR FÖNSTER SAKRISTIESKÅP
Ingår i: Dillnäs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad. 1940. [Planer av källarvåning, bottenvåning, övre våning och sektion]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny dopskål till medeltida funt i Lästringe kyrka.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vassunda kyrka. Glasfönster å läktarens södra sida. Utfört i oljemålad furu.
Ingår i: Vassunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrka. Elektrisk armatur. Plan över dess placering.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
ny kyrka i Långshyttan [fasader; planer; sektion].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny likkällare vid Bogsta kyrka. Alternativ B. [3. perspektivskiss; 4. situationsplan]
Ingår i: Bogsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärad Kalksten [Placering av kalkstensplattor i altargång och kor]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
ny mur vid Kvistbro begravningsplats. huvud-entréer.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta församlingsgård [Fasader, plan av källaren, plan av bottenvåningen, tvärsektion]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro präststen, östra sidan.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till nytt predikstolstak i Ålands kyrka.
Ingår i: Ålands kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny prästgård om 6 rum m.m. med expedition. Plan av bottenvåning.
Ingår i: Kontraktsprosten i Oppunda västra kontrakt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Grönbo-graven på Fellingsbro kyrkogård. [1. Bottenplan; 2. Källarplan; 3. Tvärsektion; 4. Längdsektion]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny prästgård om 6 rum m.m. med expedition.
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mull-kar och spade för Kvistbro Kyrka. detaljer i naturlig storlek.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravvårdstyper för Leksands kyrkogård. [Typ; T. 1. - T. 4., J. 1. - J. 4., S. 1. - S. 6.]
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korset på Stora Tuna kyrkogård. [Situationsplan. Fasader. Plan.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör mot väster i Brevens bruks k:a; interiör mot öster i Brevens bruks k:a; vapenhuset i Brevens bruks k:a].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. restaureringsförslag 1952. plan av bottenvåning.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Församlingshus i Flen [Plan av Bottenvåningen; Sektion genom Stora Salen].
Ingår i: Flens kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
restaurering utav Mullhyttemo kyrka [plan av källarvåningen; plan av huvudvåningen; plan av läktarevåningen; sektion mot koret; fasad mot öster; fasad mot söder; fasad mot väster].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka. Komplettering av restaureringsförslag 1947. [Huvudplan; Läktarplan; Sektion mot öster; Sektion mot väster; Sektion mot norr; Fasad mot öster; Vapenhus; Fasad mot norr; Snickeriförteckning]
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro gravkapell. renoveringsförslag [fasad. norr, huvudplan; sektion, källarplan; fasad. söder, fasad. öster].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åkers kyrka. Förslag till restaurering
Ingår i: Åkers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
GRYTS KYRKA [HUVUDPLAN MED NY BÄNKINDELNING] [BÄNKAR]
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ombyggnad av församlingsgården i Kopparberg. [Planer, sektioner.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. restaureringsförslag 1952 [plan av läktarevåning; längdsektion; sektioner; tvärsektioner; fönster och sakristiedörr; trappa till orgelläktare; trappa till orgelläktare, sektion och stegdetalj; bänkarna; altarring; altare och piscina; altarring, detaljer; nummertavlor, altare i sakristia; skåp i sakristia och vapenhus; ny dopfunt].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad av arrendatorbostaden. [Plan över källarvåning samt bottenvåning]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Följebrev vid översändning av ritningar]
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tegelsmora kyrkogård förslag till dess utvidgning [huvudplan, nya kyrkogården, likkällaren, bild över anläggningen från klockstapeln sedd]
Ingår i: Tegelsmora kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åls prästgård [Bottenplan; Övre våningens plan; Källarplan; Skärning; Trappritning; Öppna spisar i rum 9 och 11; Öppna spisar i rum 9 och 11. Detaljer i full storlek; Inredning i kök 22; Inredning i serveringsrum 23 (frukostrum); Inredning i kök o. serv. r. Snickeridetaljer; Inredning i kök 22. Snickeridetaljer; Veranda; Snickerier; Badrum i övre våningen; Inredningsdetaljer].
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Långshyttans kapell [situationsplan; plan av huvudvåning; plan av läktarvåning; fasad mot norr; fasad mot väster; fasad mot söder; fasad mot öster; sektion mot koret; sektion mot läktare; snickeriritning. fönster och dörrar; detaljer till ytterport F; detaljer till glasdörr GD; bänkar; bänkdetaljer; korkappa, korgolv, skoning kring koröppning; trappritning; detaljer till trappsteg och ledstång; taklister, takpanel, läktarbarriär; yttertrappa, golv i vindfång; detaljer till fönsteromfattning och taklist; plan av grunden].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. ljustriangel i korfönster.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Vagnhärads kyrkogård
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Lästringe kyrka. Nytt ekonomihus. [20. Fasader, plan, sektion; 21. Situationsplan]
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gravvårdstyper för Leksands kyrkogård. [Typ: S. 7. - S. 8., P. 1. - P. 4., R. 1. - R. 4.]
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung [Snickeridetaljer och -ritningar för port, innerdörrar, fönster och ytterdörrar, skjutdörrar]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingsgård. [Fasad mot öster; fasad mot söder; fasad mot väster; fasad mot norr; plan av undre våning; plan av bottenvåning; plan av övre våning; sektioner; sektion genom stora salen; fönster och dörrar; snickeridetaljer; inredning i kök 7 och 17; inredning i kök 24; inredningar; tamburhyllor; utvändiga trappor; innertrappor; fasad mot norr; fasad mot söder; gavelfasader; plan av undre våning; plan av huvudvåning; plan av övre våning; sektioner; sektion].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
DILLNÄS KYRKA RESTAURERINGSFÖRSLAG 1939 ORGELLÄKTAREN
Ingår i: Dillnäs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ombyggnad av prästgården i Kvistbro [fasad mot söder; plan av källarvåningen; plan av bottenvåningen; plan av övre våningen; sektion; detaljer till altan; fasad mot öster; fasad mot norr; fasad mot väster; snickeriritning: fönster och fönsterdörrar; snickeridetaljer A-E: fönster; snickeridetaljer F-N: fönsterdörr; snickeriritning: dörrar; snickeridetaljer: dörrar, litt. P:1, ekport; snickeridetaljer, dörrar, litt. P:2 och P:3; snickeridetaljer: dörrar, litt. GD; snickeridetaljer, dörrar, litt. D:19-D:5; inredning i kök och serveringsrum; inredning i kök och serveringsrum. snickeridetaljer; trappritning; trappritning: stegdetalj; öppen spis i övre hall; yttertrappa till huvudentré].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny kyrka i Långshyttan. Takstolsritning.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro-funten. detalj i naturlig storlek.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkogårds-lykta
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Tvärsektion]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna k:a. Förslag till el. belysning.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sakristibord i Blacksta.
Ingår i: Blacksta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Snavlunda församlingsgård [Plan av källarvåning, plan av bottenvåning, plan av övre våning, plan av vindsvåning, sektion, fasad mot öster, fasad mot söder, fasad mot väster, fasad mot norr]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ombyggnad av kapell i Krokom. Plan, sektioner och detaljer
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Östersund (depå: Lantmäteriet))
 
Spannarboda kapells interiör.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Församlingshem i Öregrund. Takkonstruktion över stora salen samt väggdetaljer.
Ingår i: Öregrunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiss till kapell och begravningsplats vid Örbyhus.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrka. Elektrisk armatur. [A. Lyktor å kolonnerna 16st; B. Lyktor i kyrkan och å läktare 10st].
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. förslag till restaurering [bottenplan; läktarplan; sektion E-F; sektion C-D; nya bänkar; plan av sakristian, sektioner].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. förslag till restaurering [bottenplan; läktarplan; sektion E-F; sektion C-D; nya bänkar; plan av sakristian].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Örbyhus kapell och kyrkogård. Förslag till tomtavstyckningar från Örbyhus gods och Libbarbo.
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. bänkljusstakar.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ombyggnad av kapellet i Krokom
Ingår i: Rödöns kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Östersund)
 
Förslag till ny klockstapel vid Spannarboda Kapell i Fellingsbro.
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny veranda på Snaflunda prästgård.
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
YtterSelö kyrka. Förslag till breddning av vapenhusets dörrparti in emot kyrkan [detaljer]
Ingår i: Ytterselö kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korset på Stora Tuna kyrkogård. Detalj i naturlig storlek.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korset på Stora Tuna kyrkogård. Detalj i naturlig storlek.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ordnande av Huddunge prästgårds trädgård.
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
GRYTS KYRKA [BÄNKAR]
Ingår i: Gryts kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Trosa-Vagnhärads prästgård [Bottenvåningen, övre våningen]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Likkällare vid Spannarboda kyrka. [11. situationsplan, sektion; 12. fasad, plan; 13. fasader; 14. sektioner; 15. sektion, plan]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring av norra och södra ingångsportarna i By kyrka enligt Kungl. byggnadsstyrelsens förslag av den 27 juli 1934.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åls prästgård [Trappritning; Öppna spisar i rum 9 och 11; Öppna spisar i rum 9 och 11. Detaljer i full storlek; Inredning i kök 22; Inredning i serveringsrum 23 (frukostrum); Inredning i kök o. serv. r. Snickeridetaljer; Inredning i kök 22. Snickeridetaljer; Veranda; Snickerier; Badrum i övre våningen; Inredningsdetaljer].
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utbyggnad av orgeln i Kalmar Kyrka
Ingår i: Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till utvidgning av Tegelsmora kyrkogård [plan längdsektion, rotundan, ekonomihuset, huvudentre]
Ingår i: Tegelsmora kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till en yttre restaurering utav Torshälla kyrka [och] Förslag till ordnande av gamla kyrkogården kring Torshälla kyrka
Ingår i: Torshälla kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Nytt gravkapell på Lästringe kyrkogård. [13. Exteriör från sydost; 14. Situationsplan; 15. Plan; 16. Fasad mot söder; 17. Fasad mot öster; 18. Fasad mot norr; 19. Sektion]
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingshem. [Exteriör från kyrktornet; exteriör från sydost; plan av övre våning].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Likkällare vid Spannarboda kyrka. [11. situationsplan, sektion; 12. fasad, plan; 13. fasader; 14. sektioner; 15. sektion, plan]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny prästgård om 6 rum m.m. [Plan av källarvåning; Plan av bottenvåning; Plan av övre våning; Med expedition. Plan av bottenvåning].
Ingår i: Balingsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. restaureringsförslag [takarmatur under läktare; väggarmatur; stol i sakristia].
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
ny mur vid Mullhyttemo kyrkogård.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Följebrev till ritningar över Spannarboda klockstapel]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Brev angående ritningar till korset på Stora Tuna kyrkogård.] [Odaterad]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomihus på Snavlunda kyrkogård. [Fasad mot väster, fasad mot söder, fasad mot öster, källareplan, huvudplan, sektion]
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västerljungs nya prästgård. [Tvärsektion]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads nya kyrkogård. Anvisningar rörande gravarnas ordnande i anslutning till för området gällande bestämmelser.
Ingår i: Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Valla kyrksal. Förslag till restaurering [perspektivritning].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. altarväggen.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad av arrendatorbostaden.
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Nummertavla i Vadsbro-Blcksta församlingshem.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung [Inredningar i kök och serveringsrum samt i mat- och rotfruktskällare]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kyrkogården i Bälinge. Restaureringsförslag oktober 1949. [Korset; bildstenen].
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västerljungs nya prästgård. [Justerad källarplan samt justerad bottenplan]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Harakers kyrka [altarets anordnande enligt alternativ A; altarets anordnande enligt alternativ B; ny värmeledning; nytt vindfång vid västra entréen. nytt vindfång vid södra entréen; nya innerbågar i sakristians fönster, nya innerbågar i kyrkans fönster; förslag till bänkarnas ombyggande; förslag till ordnande av en dopplats; nytt sakristibord. nytt sakristiskåp].
Ingår i: Harakers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung. Förslag till ombyggnad. 1940. [Exteriör från nordväst]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. altarväggen.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ombyggnad av prästgård i Huddunge. [Fasad mot nordost, sydost, sydväst resp. nordväst; plan av källarvåning, bottenvåning resp. övre våning; tvärsektion; fasad mot nordost, sydost, sydväst resp. nordväst; tvärsektion; plan av källarvåning, bottenvåning resp. övre våning].
Ingår i: Huddunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Invändig dekorering af By kyrka.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Askers församlingshem. [Plan av undre våningen; plan av bottenvåningen; plan av övre våningen; fasad mot norr; fasad mot söder; gavelfasader; sektioner].
Ingår i: Askers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ekonomihus på Snavlunda kyrkogård.
Ingår i: Snavlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Trappor, trappräcken, innertrappor, stegdetaljer, trappbarriärdetaljer, ekskoningar och ledstång]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården i Västerljung [Inre huvudtrappa, inredning i tvättstuga, kökstrappa, yttertrappa vid huvudentrén, altan]
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Lästringe kyrka. [planer, sektioner, detaljer]
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ombyggnad av församlingsgården i Kopparberg. [Sektioner, planer.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stjernsunds kyrka. restaureringsförslag. skåp i sakristian.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Planer av källarvåning och övre våning]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [Läktarplan, Huvudplan; Sektion C-C, Sektion D-D, Sektion E-E, Entre i vapenhuset].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Likkällare vid Litslena kyrka, beskrivning
Ingår i: Litslena kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Helgesta kyrka. Triumfkrucifix.
Ingår i: Helgesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny stapel för Spannarboda kapell. [Perspektivteckning]
Ingår i: Fellingsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapellet i Långshyttan [Första byggnadsstadiet; andra byggnadsstadiet]. Exteriör.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering av Harakers kyrka [huvudplan. läktareplan. sektion; altarets anordnande enligt alternativ A; altarets anordnande enligt alternativ B; ny värmeledning; nytt vindfång vid västra entréen. nytt vindfång vid södra entréen; nya innerbågar i sakristians fönster. nya innerbågar i kyrkans fönster; förslag till bänkarnas ombyggande; förslag till ordnande av en dopplats; nytt sakristibord. nytt sakristiskåp].
Ingår i: Harakers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till gravprydnadsbestämmelser för viss del av Leksands kyrkogård.
Ingår i: Leksands kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Romfartuna kyrka. förslag till restaurering [Läktarplan, huvudplan; Sektion C-C, Sektion D-D, Sektion E-E, Entre i vapenhuset].
Ingår i: Romfartuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Folkärna kyrka. [Koret; vapenhus; orgelläktare sektion mot väster; orgelläktare sektion mot norr; sakristiskåp, bänkar; övre plan, orgelläktare, sektion mot norr].
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
VALLA kyrksal, förslag till restaurering.
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Folkärna kyrka]. [Sakristiskåp].
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvisbro kyrka i närke. uppmätning 1951 [fasad mot söder; fasad mot öster; fasad mot norr; plan av bottenvåning; plan av läktarvåning; sektioner; tvärsektioner; längdsektion].
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvistbro kyrkogårdar. Gravkarta över den utvidgade delen.
Ingår i: Kvistbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vagnhärads prostgård [Tak och taklist, kalkstensgolv, fönsterbänkar, köksinredning, öppna spisar, bokhyllor]
Ingår i: Trosa-Vagnhärads kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lik-källare vid Bogsta kyrka. [5. fasad mot söder, plan; 6. fasad mot öster, längdsektion; 7. tvärsektioner]
Ingår i: Bogsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lik-källare vid Bogsta kyrka. [5. Fasad mot söder, plan; 6. fasad mot öster, längdsektion; 7. tvärsektioner]
Ingår i: Bogsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))