Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Faringe kyrkoarkiv


 Serier (65 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösblad 
A II cFörteckningar till församlingsböckerna 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som omfattar de 1991-06-30 aktuella personakterna för församlingens samtliga invånare, är lagd i bokstavsordning på efternamn. 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.
Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartonger. 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad. 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1784 – 1999
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1789 – 1969
 
D XKonfirmationsböcker fr o m 1991-07-011991 – 1999 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
Serien avslutad.
Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1994 – 1999 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien avslutad.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1998 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GÖvriga längder1749 – 1995 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


Serien i kartonger.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Serien i kartonger.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Ej gallringsbara.Serien består av:
-Faderskapserkännanden
-Erkännanden att barn är trolovningsbarn
-Arvsrättsförklaringar
-Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
-I utlandet utfärdade bilagor
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkt) som här anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.1991 – 1999Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser från Kungl. Maj:t m.fl.1720 – 1961 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1674 – 1862
 
K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar1862 – 1999 
K III aKyrkorådets protokoll 1846 – 1999 
K III bKyrkorådets handlingar1949 – 1997 
K IV aSkolrådets protokoll 1851 – 1932 
K IV bSkolrådets handlingar1878 – 1942 
K IV cFörteckningar över skolpliktiga barn1887 – 1943 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1853 – 1959 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1631 – 1999
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1810 – 1932 
L IIRäkenskaper för skola1832 – 1941 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1738 – 1889 
L IVRäkenskaper för kollekt1772 – 1998 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1820 – 1992 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1874 – 1963 
MHandlingar angående prästval1792 – 1830 
N IVisitationsprotokoll1861 – 1952 
N IIÄmbetsberättelser1902 – 1986 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1636 – 1999
 
O I aHandlingar angående kyrka 1691 – 1968 
O I bHandlingar angående kyrkogård1918 – 1954 
O I cGravböcker1894 – 1968 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1691 – 1980 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1855 – 1952 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1927 – 1937 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1809 – 1963 
P IPålysningsböcker1868 – 1988 
P IIHistoriska anteckningar1738 – 1947 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1856 – 1960 
RKartor och ritningar