Eckert, Fritz  (1852 – 1920)

Person

KategoriPerson (släkt)
Hänvisningar till orter
Stockholms kommun (Verksamhetsort)
ReferenskodSE/ULA/10301
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/WwhLqAt9haUSTXZgm01Lm0
ExtraID10301


Arkivbeskrivning
Förslag till Kyrka af trä för Hörkens kapellförsamling. Plan.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norrbärke Kyrka. Kopparbergs Län. Ritning till ny vägg bakom orgeln samt förändringar i och under sakristian för anordning af centraluppvärmning.
Ingår i: Norrbärke kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till invändig dekorering af Säfsnäs kyrka, Kopparbergs län.
Ingår i: Säfsnäs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Orgelfasadens Ornering.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Rstaurering af Stigtomta Kyrka i Södermanland. [Planer]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Bänkar för Ljusnarsbergs Kyrka.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Detalj å Dörrar i Vindfång för Arboga Kyrka.
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Wadsbro Kyrka. Ritning till Bänk och Bänkskärm.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Restaurering af Stigtomta Kyrka i Södermanland. [Sektioner]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Södra Portalen.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till dekorering af Ramsbergs Kyrka.
Ingår i: Ramsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppmätning af Stigtomta Kyrka. [Sektioner]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norrbärke Kyrka. Kopparbergs Län. Ritning till ny vägg bakom orgeln samt förändringar i och under sakristian för anordning af centraluppvärmning.
Ingår i: Norrbärke kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Floda kyrka i Wästerdalarne. Förslag till anordning af centraluppvärmning.
Ingår i: Floda kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björkviks kyrka i Södermanland. Ritning till bänkar, predikstol, altare och altarring.
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till glasmålning för altarfönstren i Skoklosters kyrka
Ingår i: Skoklosters kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till nummertafla för Lästringe kyrka.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Nummertafla För Skultuna Kyrka.
Ingår i: Skultuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Restaurering af Stigtomta Kyrka i Södermanland. [Fasader; Planer; Sektioner]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Plan af Björkviks kyrka i Södermanland. Anordning af ny sakristia och wärmekammare med eldrum samt ny chor- och bänkinredning.
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till decorering af Stålarmska Grafkoret.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Restaurering af Stigtomta Kyrka i Södermanland. [Fasad mot Vester, Fasad mot Söder, Fasad mot Norr]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Tornöfverbyggnaden, Taklist å Gafvlarne.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fönster med Vindjern och Blyfogar till Wadsbro Kyrka.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Husby Kyrka i Södermanlands Län. Plan för anordning af nya bänkar, ny altarring och ny skorsten, nytt vindfång samt ny läktaretrappa.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till nya inredningsdelar i Lästringe kyrka i Södermanland.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af - och anordning af Centraluppvärmning i Floda kyrka i Västerdalarne.
Ingår i: Floda kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Kyrkogårds-Port för Wadsbro Kyrka.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Wadsbro Kyrka. Grindar till Stålarmska Grafkoret.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till decorering af Falkenbergska Grafkoret.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norrbärke kyrka. Snickeridetaljer till vägg bakom orgeln.
Ingår i: Norrbärke kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Kyrka för Hörkens kapellförsamling. Plan.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björkviks kyrka i Södermanland. Ritning till orgelläktare, innerdörrar och fönster.
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Restaurering af Stigtomta Kyrka i Södermanland. [Plan af Läktarne, Plan af Kyrkan]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till förändring af Malmköpings kyrka. [Fasader; sektioner].
Ingår i: Lilla Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Nytt Altare i Ljusnarsbergs Kyrka.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till nya inredningsdelar i Lästringe kyrka i Södermanland.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lästringe kyrka. Predikstolstrappa.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lästringe Kyrka. Ritning till Ny Tornbyggnad.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Invändig dekorering af By kyrka.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny bänk-inredning i Wadsbro kyrka i Södermanland.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Norra Portalen.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till bänkar och takdekorering i Säfsnäs kyrka.
Ingår i: Säfsnäs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lästringe Kyrka i Södermanland. Ritning till Ny Bänkinredning, Altarring, Läktartrappa och Vindfång.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Orgelfasadens Ornering.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Restaurering af Stigtomta Kyrka i Södermanland. [Fasader]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alternativ anordning af Orgelläktaren i Wadsbro Kyrka med bibehållande af Gamla trappuppgången och Gamla vindfånget.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lästringe kyrka. Altarringen.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norrbärke kyrka. Förslag till anordnande av värmeledning [sektion].
Ingår i: Norrbärke kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Korset å Tornspiran.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Invändig Dekorering af Skultuna kyrka i Westmanland.
Ingår i: Skultuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Restaurering af Stigtomta Kyrka i Södermanland. [Sektioner]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lästringe kyrka. Läktaretrappan.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Ljusnarsbergs Kyrka. [Inre detaljer.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ritning över tak (läktarnas undersida) i norra resp. södra korsarmarna i Stigtomta kyrka]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björkviks kyrka i Södermanland. [Orgelfasad och orgelläktare, sektioner och koret, samt ritning till bänkar, predikstol, altare och altarring]
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Wadsbro Kyrka. Orgelläktaren.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Detalj-ritning till Nummertafla för Ljusnarsbergs Kyrka.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norrbärke Kyrka. Kopparbergs Län. Ritning till ny vägg bakom orgeln samt förändringar i och under sakristian för anordning af centraluppvärmning.
Ingår i: Norrbärke kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norrbärke Kyrka. Kopparbergs Län. Förändringar i och under sakristian för anordning af centraluppvärmning.
Ingår i: Norrbärke kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Husby-Oppunda Kyrka i Södermanlands Län. [Bänkskärm, bänkar, vindfång]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Ljusnarsbergs Kyrka. Restaurations-Förslag. [Fasader och plan.]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Säters Kyrka. Ritning till Ny Bänkinredning.
Ingår i: Säters kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lästringe Kyrka i Södermanland. 1901. Uppmätnings-Ritning.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppmätning af Stigtomta Kyrka. [Fasader]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Restaurering af Stigtomta Kyrka i Södermanland. [Fasader; planer] Stigtomta kyrka. Förslag till transformatorskiosk vid ifrågasatt installation av elektrisk uppvärmning av kyrkan.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Ny Fot och Trappa till Predikstolen i Ljusnarsbergs Kyrka.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Sidogafvlarnes Sandstens-kors.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till dekorering af Säfsnäs kyrkas chorfönster.
Ingår i: Säfsnäs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lästringe Kyrka. Ritning till Nytt Torn, Orgelläktare, Bänkar och Altarring.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Detalj af Bänkskarm för Arboga Kyrka
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kostnadsförslag till anordning af centraluppvärmning i Floda kyrka i Västerdalarne.
Ingår i: Floda kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Detaljritning av koret]
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. [Fem monterade fotografier av exteriör och interiör]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Uppmätnings-ritning. [Läktarplan]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny Kyrka af trä för Kohlsva Kapellelförsamling. [Fasad. Planer]
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Bänk-Gafvel, Skärm-Gafvel.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Arboga Stads Kyrka, Planritning till ny Bänkindelning, Ritning n:r 1
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björkviks kyrka i Södermanland. Ritning till oregelläktare, innerdörrar och fönster.
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning för tillbyggnad å Herr John Meissners Villa Godthem å Kongl. Djurgården. Facad åt öster.
Ingår i: Riksmarskalksämbetet
(Riksarkivet)
 
Detalj till ny predikstolsfot i Malmköpings kyrka.
Ingår i: Lilla Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Nytt Altare i Ljusnarsbergs Kyrka.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Stigtomta kyrka. Ritning över byggnadsdetaljer]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Kyrkan af trä för Hörkens Kapellförsamling. Längd-sektion. Tvär-sektion.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till bänkar i By kyrka. Westmanlands län.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Predikstol och Orgelfasad i Ramsbergs Kyrka.
Ingår i: Ramsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Kyrka af trä för Hörkens kapellförsamling. Södra sidan.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
By kyrka. Tvärsection.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Dopfunt för Stigtomta Kyrka.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Arboga Stads Kyrka, Ritning till Windfång wid Södra Ingången samt till Glasmålning, i Chorfönstren, Ritning N:r 3
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning för tillbyggnad å Herr John Meissners Villa Godthem å Kongl. Djurgården. Facad åt vägen.
Ingår i: Riksmarskalksämbetet
(Riksarkivet)
 
Ritning i naturlig storlek till nya bänkar för Malmköpings kyrka.
Ingår i: Lilla Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skåp i sakristian Stigtomta kyrka.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Invändig Dekorering af Skultuna Kyrka i Westmanland.
Ingår i: Skultuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Malmköpings kyrka. Skärning af läktarbjelklaget. Läktarplafond och trappa. Stolpe till läktartrappans barriér.
Ingår i: Lilla Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gräsö kyrka. Ritning till kors på vapenhuset.
Ingår i: Gräsö kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Smides-bågar till Chorfönstren i Arboga Kyrka, Ritning N:r 6
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björkviks kyrka. Ljudtak öfver predikstolen.
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norrbärke kyrka. Detalj till vägg bakom orgeln.
Ingår i: Norrbärke kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Läktare i Ljusnarsbergs Kyrka.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Arboga Stads Kyrka, Ritning till Bänkar och Bänkskarmar, Ritning n:r 2
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norrbärke kyrka. Förslag till anordnande av värmeledning [plan].
Ingår i: Norrbärke kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Orgel för Björkviks Kyrka.
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Restaurering af Stigtomta Kyrka i Södermanland. [Fasader; planer; sektioner]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Restaurering af Stigtomta Kyrka. [Fasader; planer] Stigtomta kyrka. Förslag till värmeledningscentral vid ifrågasatt installation för uppvärmning av kyrkan med varmvattensledning.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning i Naturlig Storlek till Nummertafla för Ljusnarsbergs Kyrka.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny predikstolstrappa och fot i Malmköpings kyrka.
Ingår i: Lilla Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till invändig förändring af By kyrka.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Kyrka för Hörkens kapellförsamling. Längdsektion.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Profil i Naturlig Storlek till Taklist å Kyrkogårds-Port för Wadsbro kyrka.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ritning i naturlig storlek till nya bänkar för Malmköpings kyrka].
Ingår i: Lilla Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny Kyrka af trä för Kohlsva Kappelförsamling. [Fasader]
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Restaurering af Stigtomta Kyrka. [Bänkar, altarring, plafond, fönster]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Ljusnarsbergs Kyrka. Restaurations Förslag. [Fasad och sektioner]
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björkviks kyrka i Södermanland. Ritning till orgelläktare, innerdörrar och fönster.
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lästringe kyrka. Ekportarne i hufvudingången.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till förändring af Malmköpings kyrka.
Ingår i: Lilla Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till orgelfasad i Säby kyrka
Ingår i: Säby kyrkoarkiv, Västmanlands län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Ny Sakristia för Arboga Stads Kyrka
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Kyrka af trä för Hörkens kapellförsamling. Vestra sidan.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Planritning till ny chor- och bänkinredning i Säfsnäs kyrka.
Ingår i: Säfsnäs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Husby-Oppunda Kyrka i Södermanlands Län. Ritning till Nya Bänkar, Invändig Dekoration, m.m.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Detalj av Vindfång i Arboga Kyrka.
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning för Tillbyggnad å Herr John Meissners Villa Godthem å Kongl. Djurgården. Facad åt Norr.
Ingår i: Riksmarskalksämbetet
(Riksarkivet)
 
Ritning till Resturering af Stigtomta Kyrka. [Sektioner]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Westra Portalen.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Husby-Oppunda kyrka i Södermanlands Län. [Plan]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Restaurering af Stigtomta Kyrka i Södermanland. [Fasader; planer]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Plan af Björkviks kyrka i Södermanland. Ny sakristia och wärmekammare med eldrum, samt ny chor- och bänkinredning
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norrbärke Kyrka i Smedjebacken. Ritning till Nytt Kors på Tornet.
Ingår i: Norrbärke kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny Predikstols-fot och altar-ring i husby-Oppunda Kyrka. Södermanlands Län.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Nytt Chorfönster i Arboga Stads Kyrka, med på ritningen finns en beskrivning
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppmätning af Choret och Sakristian till Arboga Stads Kyrka
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till dekorering af Säfsnäs kyrka, Kopparbergs län.
Ingår i: Säfsnäs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Westra Portalens Omfattning.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Malmköpings kyrka. [Detalj till vindfång vid norra ingången; detalj till läktartrappa].
Ingår i: Lilla Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björkviks kyrka. Ljudtak öfver predikstolen.
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Invändig Dekorering af Skultuna kyrka i Westmanland.
Ingår i: Skultuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björkviks kyrka i Södermanland. Ritning till bänkar, predikstol, altare och altarring.
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Wadsbro Kyrka. Chorskrank/Vindfång vid Södra Ingången.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lästringe Kyrka. Ritning till Ny Bänkinredning, Altarring, Läktartrappa och Vindfång.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lästringe Kyrka. Ritning till Ny Tornbyggnad.
Ingår i: Lästringe kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Tak-krön å Choret.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning för tillbyggnad å Herr John Meissners Villa Godthem å Kongl. Djurgården. Plan af Bottenvåningen.
Ingår i: Riksmarskalksämbetet
(Riksarkivet)
 
Stigtomta Kyrka. Invändiga Dörrar till Norra Ingången.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Läktare i Ljusnarsbergs Kyrka.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Nummer-tafla för Ljusnarsbergs Kyrka.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppmätning af Stigtomta Kyrka. [Plan]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Ny Sakristia för Arboga Stads Kyrka
Ingår i: Arboga stadsförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Kyrka för Hörkens kapellförsamling. Södra sidan.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björkviks kyrka i Södermanland. [Orgelfasad och orgelläktare, sektioner och koret]
Ingår i: Björkviks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Förslag till kyrka för Hörkens kapellförsamling] Vestra sidan.
Ingår i: Ljusnarsbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Invändig dekorering af By kyrka.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Westra Portalen.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny Kyrka af trä för Kohlsva Kapellförsamling. [Sektioner]
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Restaurering af Stigtomta Kyrka i Södermanland. [Bänkar, Bänkskärm, Altarring, Plafond, Fönster ofvanför Sidoläktarne, Chorfönster]
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Wadsbro Kyrka, Grindar till Falkenbergska Grafchoret.
Ingår i: Vadsbro kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Dörr till Sakristian.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stigtomta Kyrka. Orgelfasadens Ornering.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Husby Kyrka i Södermanlands Län. Ritning till Nya Bänkar och Invändig Dekoration, m.m.
Ingår i: Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))