bild
Arkiv

Glanshammars kyrkoarkiv


 Serier (68 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1972 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Volymerna 1-2 innehåller 1991-06-30 aktuella församlingsboksblad, sorterade på nya fastighetsbeteckningar.

Volymerna 3-7 innehåller avställda församlingsboksblad på vid avställningstidpunkten aktuell fastighetsbeteckning.
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareDen 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i bokstavsordning. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregisterSerien i kartonger. 
A VI bAvgångslängder 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även församlingsregister. ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 somdel av det centrala kyrkodokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.
 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs när de ej längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs när de ej längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs när de ej längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs när de ej längre behövs.
 
GÖvriga längder 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 somdel av det centrala kyrkodokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671811 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671851 – 1899Bilagor fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671869 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671887 – 1915Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671861 – 1919Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671852 – 1961Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1969 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbaraSerien innehåller:
I utlandet utfärdade handlingar och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år
Övriga bilagor: 5 år
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t, lässtyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K IIKyrkostämmans - kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar
 
K III aKyrkorådets protokoll
 
K III bKyrkorådets handlingar 
K III cBilagor till kyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll och handlingar
 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K VÖvriga nämders och styrelsers protokoll och handlingar
 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bRäkenskaper för kyrka. Verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bVerifikationer m.m. till skolkassans räkenskaper 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandligar angående kyrka
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien kan innehålla kartor och ritningar. 
O I cGravböckerFörsamlingsvis förda aktuella gravböcker och andra gravhandlingar överfördes 2000-01-01 till den nya kyrkogårdsförvaltningen. Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 343 från 1972. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerInnehåller även voteringslängder för klockare- och organistval m.m. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IVÖvriga handlingar 
RKartor och ritningar