bild
Serie

Dopböcker (fr o m 1991-07-01)

Gräve kyrkoarkiv

Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11991 – 1999Åren 1991-1995, 1997-1999. Innehåller även konfirmationsbok 1992-1995, 1997, 1999 och begravningsbok 1991, 1992, 1996, 1997, 1999.