Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Gräve kyrkoarkiv


 Serier (60 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieOrtregister i samtliga volymer
 
A II bFörsamlingsböcker på lösblad 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterInga personer obefintligförda 1947 t.o.m. 1991-06-30.

Serien avslutad. Jämför serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad. 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (Konfirmationsböcker)1806 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1713 – 1915
 
D XKonfirmationsböcker med ADB1992 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.

Serien avslutad. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.

Inga vigslar 1991-1999.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GÖvriga längder1749 – 1999 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671887 – 1961Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671906 – 1945Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671897 – 1961Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671913 – 1915Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671867 – 1947Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671869 – 1949Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1978 – 1990Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.1992, 1994Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1624 – 1862
 
K II aKyrkostämmans protokoll1863 – 1998 
K II bKyrkostämmans handlingar1919 – 1994 
K III aKyrkorådets protokoll1866 – 1997 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll1866 – 1951 
K IV bSkolrådets handlingar1846 – 1951 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1635 – 1994
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1801Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IIRäkenskaper för skola1842 – 1951 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1751 – 1856
 
L IVRäkenskaper för kollekt1751 – 1999 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1824 – 1989 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1874 – 1972 
MHandlingar angående prästval1865 – 1908 
N IVisitationsprotokoll1938 – 1998 
N IIÄmbetsberättelser1897 – 1998 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1639 – 1999
 
O I aHandlingar angående kyrka1760 – 1999 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1867 – 1905 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1907 – 1990 
OVHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1838 – 1981 
P IPålysningsböcker1865 – 1993 
P IIHistoriska anteckningar1500t – 1802
 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1941 – 1996 
RKartor och ritningar