bild
Arkiv

Gräve kyrkoarkiv


 Serier (60 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieOrtregister i samtliga volymer
 
A II bFörsamlingsböcker på lösblad 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterInga personer obefintligförda 1947 t.o.m. 1991-06-30.

Serien avslutad. Jämför serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad. 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (Konfirmationsböcker)1806 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1713 – 1915
 
D XKonfirmationsböcker med ADB1992 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.

Serien avslutad. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.

Inga vigslar 1991-1999.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GÖvriga längder1749 – 1999 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671887 – 1961Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671906 – 1945Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671897 – 1961Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671913 – 1915Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671867 – 1947Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671869 – 1949Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1978 – 1990Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.1992, 1994Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1624 – 1862
 
K II aKyrkostämmans protokoll1863 – 1998 
K II bKyrkostämmans handlingar1919 – 1994 
K III aKyrkorådets protokoll1866 – 1997 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll1866 – 1951 
K IV bSkolrådets handlingar1846 – 1951 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1635 – 1994
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1801Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IIRäkenskaper för skola1842 – 1951 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1751 – 1856
 
L IVRäkenskaper för kollekt1751 – 1999 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1824 – 1989 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1874 – 1972 
MHandlingar angående prästval1865 – 1908 
N IVisitationsprotokoll1938 – 1998 
N IIÄmbetsberättelser1897 – 1998 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1639 – 1999
 
O I aHandlingar angående kyrka1760 – 1999 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1867 – 1905 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1907 – 1990 
OVHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1838 – 1981 
P IPålysningsböcker1865 – 1993 
P IIHistoriska anteckningar1500t – 1802
 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1941 – 1996 
RKartor och ritningar