För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Hackvads kyrkoarkiv


 Serier (59 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösblad 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterInga personakter över obefintligförda under perioden 1947 t.o.m. 1991-06-30.

Serien avslutad. Jämför även serien A III.
 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.

Serien avslutad.
 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad. 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionslängder) 
D XKonfirmationsböcker med ADBFörs fr o m 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien avslutad.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
GAndra befintliga längder 
G XVerksamhetsregisterFörs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100. Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65. Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671811 – 1913Bilagor fr o m 1914 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671870 – 1900Bilagor fr o m 1901 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671901 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671871 – 1947Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671881 – 1910Bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671866 – 1951Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
J ISkrivelser, resolutioner, utslag 
J IISkrivelser m.m.1987 – 1997 
J IIIPastoratets diarier och diarieförda handlingar 
K ISockenstämmans protokoll
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar1863 – 1898 
K III aKyrkorådets protokoll och handlingar
 
K III bPastoratskyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka1955 – 1976
 
L I bRäkenskaper för kyrka, verifikationer 
L I cPastoratets räkenskaper och verifikationer 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarieförteckningar
 
O I aHandlingar rörande kyrkan
 
O I bHandlingar rörande kyrkogård 
O I VÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IPålysningsböcker1776 – 1960 
P IIHistoriska anteckningar 
P IVÖvriga handlingar1774 – 1993 
RKartor och ritningar