Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Holms kyrkoarkiv (C-län)

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10408/L I a/11636Kyrkoinventarium, odat. (1636?) med tillägg 1655 och odat. Prästgårdsinventarium med tillägg 1666, 1672 och odat. 
11735 – 1872Inventeringshandlingar. Innehåller kyrkoinventarium 1735- (1746),
protokoll vid ekonomisk inventering i Holm och Kulla 1863 och
protokoll vid ekonomisk inventering i Hjälstaholms pastorats kyrkor 1872.
Innehåller även handling till visitationsprotokollet 1862 15-16/9 (dat. 1863), skrivelse från domkapitlet 1766, kungörelse angående hållskjutsar 1785, sockenstämmoprotokoll 1751 och protokoll vid ekonomisk inventering i Kulla 1868.
 
Se: SE/ULA/10408/N I/21777 – 1844Visitations- och inventariebok för Holm och Kulla. 
Se: SE/ULA/10408/N I/31849 – 1879Visitations- och inventariebok för Holm och Kulla. 
Se: SE/ULA/10405/N I/11872 – 1890Inventarie- och arkivförteckningar. 
21886 – 1984Inventarieförteckningar 1886-1984. Arkivförteckningar, upprättade 1938, 1951 och 1982. Handlingar angående arkivet 1953-1982, spridda år. 
Se: SE/ULA/10408/N III/21886 – 1938Arkivförteckningar. 
Se: SE/ULA/10405/N I/21894Arkivförteckning.