bild
Arkiv

Holms kyrkoarkiv (C-län)


 Serier (60 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderÅren 1717-1748 och 1760-1777 saknas. För åren 1724-1725 jämför A I:2 och år 1768 och 1770 A I:3
 
A IIFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterInga personakter över obefintliga har förts under perioden 1947-1991.

Serien avslutad.
 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A VI bAvgångslängder1948 – 1955 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även "församlingsregister". ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerÅren 1716-1721 saknas.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerÅren 1716-1721 och 1753-1762 saknas.

Serien avslutad. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböcker
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböckerÅren 1753-1762 saknas.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
GAndra befintliga längder
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967
1869 – 1962Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671872 – 1915Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671864 – 1962Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671895 – 1912Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671749 – 1956Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671867 – 1958Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. (Delvis felaktigt?)

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1989Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallars med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkt) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01.
Ej gallringsbara
Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och
handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorial
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bVerifikationer till kyrkoräkenskapernaSerien gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.
Från gallring kan undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m m.
 
L II aRäkenskaper för skola
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
P IPålysningsböcker 
P IVÖvriga handlingar
 
RKartor och ritningar