bild
Serie

Sockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar

Julita kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10497/K III a/11851 – 1862Sockennämndens protokoll. 
11702 – 1747Innehåller även avskrifter och utdrag av konsistorii skrivelser 1703-1749, avlösningslängd 1742-1748,
kyrkoinventarium 1702 med tillägg -1721 samt "Förteckning över dem som flyttat utur socknen och bekommit tryckta besked" 1744-1748.
 
21747 – 1833Defekt. Pag. 11-12 och 15-16 saknas. Innehåller även
kyrkorådsprotokoll 1786-1787, förteckning på utflyttade 1750-1760, avskrifter av konsistorii brev 1748-1754 samt
kyrkoinventarier, odaterat och 1812.
 
31787 – 1862Utdrag ur sockenstämmans protokoll 1788-1862.
Sockenstämmans protokoll 1787-1793 och 1834- 1858.
 
41858 – 1862Innehåller även kyrkostämmans protokoll 1863-1907 och kyrkostämmans handlingar 1878-1907 och odaterat.