Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Lerbo kyrkoarkiv


 Serier (68 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieOrtregister i samtliga volymer.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1974-1991-06-30, är lagd bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som omfattar de 1991-06-30 aktuella personakterna för församlingens samtliga invånare, är lagd i alfabetisk ordning på huvudmännen. 
A IV bObefintligregisterInga obefintligförda under perioden. 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning inom varje dödsår.

Serien i kartonger
 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65) senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65).

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1770 – 1991Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1726 – 1968
 
D XKonfirmationsböcker med ADB1992 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65).

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker fr o m 1991-07-011992 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65).

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65).

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65) senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GÖvriga längder1749 – 1997
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671870 – 1965Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 1967Bilagor fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671930 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671943 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671931 – 1959Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Lerbo kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsföreskrifter:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J II aFörteckningar över kungörelser1886 – 1892 
J II bKungörelser1893 – 1975 
J IIIProstlådeexpeditioner1898 – 1939 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar1650 – 1862
 
K II aKyrkostämmans protokoll1863 – 1994 
K II bKyrkostämmans handlingar1921 – 1985 
K III aKyrkorådets protokoll1823 – 1999 
K III bKyrkorådets handlingar1896 – 1998 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet1843 – 1932Kommunalt skolväsen fr o m 1932. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1618 – 1970
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m. 
L II aRäkenskaper för skola1843 – 1935 
L II bVerifikationer för skolräkenskapernaSerien gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1665 – 1854
 
L IV Kollekträkenskaper1890 – 1999Kvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr o m 1918 har gallrats med tio års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1806 – 1970De flesta verifikationer fr o m 1933 har gallrats med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman1874 – 1970 
MHandlingar angående prästval1810 – 1958 
N IVisitationsprotokoll1782 – 1966 
N IIÄmbetsberättelser1897 – 1986 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1604 – 1999
 
O I aHandlingar angående kyrka 1634 – 1990Serien kan innehålla kartor och ritningar.
 
O I bHandlingar angående kyrkogård1898 – 1971Serien kan innehålla kartor och ritningar. 
O I cGravböcker1898 – 1971Församlingsvis förda aktuella gravböcker och andra gravhandlingar överfördes 2000-01-01 till den nya kyrkogårdsförvaltningen. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1604 – 1973Serien kan innehålla kartor och ritningar samt handlingar rörande kyrkliga fastigheter i de angränsande församlingarna.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1863 – 1954 
O IVHandlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1885 – 1970Lönehandlingar gallras med 50 års gallringsfrist, förtecknas ej. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1639 – 1959
 
P IPålysningsböcker1817 – 1993 
P IIHistoriska anteckningarIngår i serie P IV.
 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1900 – 1958 
P IVÖvriga handlingar1707 – 1990 
RKartor och ritningar