Torsdag den 8 juni, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under tiden som arbetet pågår.

Fellenius, Gustaf WILHELM Valter  (1832 – 1902)

Person

KategoriPerson (släkt)
Alternativa namn
Fellenius, Wilh.
HistorikJägmästare i Kopparberg., Gustaf Wilhelm Valter
ReferenskodSE/ULA/10867
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/y0NpahLIEgBMTfOYmvz0D5
ExtraID10867


Arkivbeskrivning
Karta öfver Skog och Hagar till SUNDBORNS PASTORSBOSTÄLLE uti Kopparbergs län, upprättad vid skogens indelning till ordnad hushållning år 1891 af Wilh. Fellenius
Ingår i: Sundborns kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver St. Schedvi sockens Kyrkskog uti Kopparbergs län, kopierad efter en af H. B. Alstermark 1875 sammandragen karta vid skogens interimsindelning År 1888 af Wilh Fellenius.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Hemskogen till By sockens kyrkoherdeboställe uti Folkare härad och St. Kopparbergs län, kopierad efter P. Nyréns karta af år 1815 med nödiga ändringar vid interims hushållningsplans upprättande år 1889. Kyrkåsen. Transporterad efter förste lantmätare J. de Lavall 1872 upprättade karta öfver rågränsorna mellan prost- och kapplansgårdens inegor i By socken vid kyrkoherdeboställets skogars interimsindelning till ordnad hushållning år 1889. Hästhagen. Transporterad efter 1851-1853 års laga skifteskarta af J. de Lavall öfver Kyrkbyn, Norrbyn och Westanbeck vid By sockens kyrkoherdeboställes skogars interimsindelning till ordnad hushållning år 1889. Blidbo. Upprättad efter 1847 års karta af Hjalmar Bellander, med nödvändiga ändringar år 1889 vid By sockens kyrkoherdeboställes skogars interimsindelning till ordnad hushållning.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Skog och Hagmark till Mockfjerds Kapellpredikantboställe Littera Fa i Hedens by Gagnefs socken af Kopparbergs län från Storskifteskartorna kopierad år 1866 af J. de Laval, åboerna emellan fördelad år 1871 af C. H. Friberger, med nödiga ändringar sammanfattad vid utmarkens interimsindelning tillordnad hushållning år 1890 af Wilh. Fellenius.
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Skog och hagar till Kyrkoherdebostället i Gagnefs Sn uti Kopparbergs Län upprättad vid skogens indelning år 1890
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver skog och hagar till Vika Kyrkoherdeboställe uti Vika socken af Kopparbergs län; upprättad vid skogsindelning år 1892 af Wilh. Fellenius.
Ingår i: Vika kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))