bild
Arkiv

Norbergs kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ULA/11099
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ohyZIcmaweZJTe018W43t3
ExtraID11099
Omfång
42,3 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar kan omfattas av sekretess.
En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
ArkivinstitutionRiksarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Norberg församling
Kategori: Statlig myndighet. Övriga statliga regionala och lokala myndigheter

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr ULA/11099


Förteckning

över

Norbergs kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)Ehuru 2 mtl Bjurfors eller Håkansbenning med sågtorp och Bjurfors bruk, ½ mtl Fröbenning och skattetorpet Myrsjö i allo tillhört Norbergs socken i Västmanlands län, hava de därå boende åtnjutit s k kyrkorätt i Avesta församling av Kopparbergs län, varest de även av ålder kyrkoskrivits, i följd varav den i Avesta kyrkoskrivna folkmängden varit fördelad på nämnda båda län. I kommunalt hänseende var den till Västmanlands län hörande delen av Avesta församling att räkna till Norbergs kommun. Prästerskapets i Norberg verksamhet i avseende å denna del var inskränkt till husförhörs hållande vartannat år. Förslag att överflytta sockendelen av Norbergs socken till Avesta socken blev av K. Maj:t den 7 mars 1890 ej bifallet. Den 30 aug. 1907 förklarade K. Maj:t, att egendomen Bjurfors (innefattande samtliga ovannämnda hemman och lägenheter) i kyrkligt avseende tillhör endast Norbergs församling.
(Ur Statistiska Centralbyråns berättelse 1890:II och Folkräkningen den 31 december 1910, I.)

Ämnesord

Ämnesord, ort
Norbergs församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad1989-03-01 00:00:00
Senast ändrad2022-01-19 12:31:55