Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar

Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län

 Kartor / ritningar (223 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Förslag till matrum i kommunalhuset i Folkärna.1957-03 
0001:00002-00003Ritning till kommunalhus i Folkärna. [Plan af källarvåningen].1922-07 
0001:00004Ritning till kommunalhus i Folkärna. [Plan af källarvåningen].1922-07 
0001:00005Ritning till kommunalhus i Folkärna. [Plan af öfvervåningen].1922-07 
0001:00006Ritning till kommunalhus i Folkärna. [Plan af övervåningen].1922-07 
0001:00007-00010Ritning till kommunalhus i Folkärna. [Fasad väster; gavel norr, gavel söder; fasad emot kyrkan; sektion a-b, sektion c-d].1922-07 
0001:00011Ritning till kommunalhus i Folkärna. [Fasad emot kyrkan].1922-07Ritningen består av två delar. 
0001:00012-00013Ritning till kommunalhus i Folkärna. [Fasad väster; gavel norr och söder].1922-07Den ena ritningen är i två delar. 
0001:00014Ritning till kommunalhus i Folkärna. [Plan af bottenvåningen].1922-07 
0001:00015Ritning till kommunalhus i Folkärna. [Sektion a-b, sektion c-d].1922-07 
0002:00001-00002[Kommunalhuset i Folkärna]. [Fasad öster; fasad väster].1993-02-22 
0002:00003[Kommunalhuset i Folkärna]. [Fasad norr och söder].1993-02-22 
0002:00004-00006[Kommunalhuset i Folkärna]. [Bottenplan; fasad öster; fasad väster]. 
0002:00007-00009[Kommunalhuset i Folkärna]. [Fasad norr och söder; sektion a-b och c-d; källarplan]. 
0002:00010Ritning å folkskola och kommunalhus för Folkärna. 
0002:00011Ritning å folkskola och kommunalhus för Folkärna. 
0002:00012Ritning till skolhus enligt normalritningen för 50 barn, här beräknad för 80 barn. 
0002:00013Ritning till uthusbyggnad vid Krylbo folkskola.1904-02 
0002:00014-00016Ritning till folkskolebyggnad vid Krylbo.1903-12 
0003:00001-00010Folkärna kyrka. [Arbetsbeskrivning till restaurering av Folkärna kyrka; orgelläktare; plan o sektion; restaureringsförslag; vapenhus; koret; gamla torntrappans öppning mot vapenhuset; gamla torntrappans nya dörr ut åt kyrkogården; diverse detaljer]. 1928-02-17 – 1931-02-06Ritningarna och ritningsbilagorna är sammanbundna. 
0003:00011Folkärna. Gamla torntrappans nya dörr ut åt kyrkogården.Denna ritning jämte hithörande 1st ritningar är av Kungl. byggnadsstyrelsen gillad och stadfäst enligt den 28 november 1930. 
0003:00012-00013Folkärna kyrka. Elektrisk armatur. 
0003:00014-00015Folkärna kyrka. Elektrisk armatur. [A. Lyktor å kolonnerna 16st; B. Lyktor i kyrkan och å läktare 10st]. 
0004:00001[Folkärna kyrka]. [Predikstol].1800-tal 
0004:00002Detailer till Folkerna kyrka. St. Kopparbergs län. [Kyrkfönster].1851-04-08Kyrkfönster är ritade på baksidan. 
0004:00003Croqui till monnement efter hofpredikanten magister And. Nohrborg. Projektet No 2.1800-tal 
0004:00004Ritning till ny kyrkobyggnad i Folkärna socken af Stora Kopparbergs län.1834 
0004:00005Dessein till ny kyrkobyggnad i Folkärna socken af Stora Kopparbergs län. [Plan, genomskärning].1838 
0004:00006Plan-ritning af Folkärna kyrka.1847 
0004:00007Conceptritning till Follkiärna kyrka.1800-tal 
0004:00008Ritning till ny kyrkobyggnad för Folkärna församling i Stora Kopparbergs län.1848 
0004:00009Ritning till ny kyrkobyggnad för Folkärna församling i Stora Kopparbergs län.1848 
0005:00001Förslag till uppvärmning av Folkärna kyrka.1913-03-08 
0005:00002Ritning till altaruppställning i Folkärna kyrka.1913 
0005:00003-00004Folkärna kyrka. [Plan af kyrkan i dess nuvarande skick; sektion mot läktarna, plan af nedre läktaren i dess nuvarande skick].1912-11 
0005:00005-00007Ritning till förändring af Folkärna kyrka. [Plan af kyrkan, sektion a-b; sektion mot koret, korfasaden; plan af läktaren, sektion mot läktaren].1913-05-08 
0005:00008-00009Folkärna kyrka. [Plan af nedre läktaren i dess nuvarande skick, sektion mot läktarna; plan af kyrkan i dess nuvarande skick].1912-11 
0005:00010-00012Ritning till förändring af Folkärna kyrka. [Plan af kyrkan, sektion a-b; sektion mot koret, korfasaden; plan af läktaren, sektion mot läktaren].1913-05-08 
0006:00001-00007[Ritningar till belysning i Folkärna kyrka].1923-05-23Ett fotografi är påklistrat på den ena ritningen. 
0006:00008-00013Församlingshem Krylbo. [Fasad; bottenplan; sektioner; övre plan; källarplan].1921?Godkännes d. 10/11 1921. Krylbo köpings byggnadsnämnd.
Den ena ritningen är i två delar.
 
0006:00014Skiss till bårhus vid församlingshuset i Krylbo.1931--08 
0006:00015Folkärna kyrka.1928-02Gillad och stadfäst enligt beslut den 19 februari 1928 Kungl. byggnadsstyrelsen. 
0006:00016Folkärna k:a. Förslag till el. belysning.1928-02Gillad och stadfäst enligt beslut den 19 februari 1928 Kungl. byggnadsstyrelsen. 
0006:00017[Folkärna kyrka]. [Sakristiskåp].1928-02Gillad och stadfäst enligt beslut den 19 februari 1928 Kungl. byggnadsstyrelsen. 
0007:00001-00010Folkärna kyrka. [Koret; vapenhus; orgelläktare sektion mot väster; orgelläktare sektion mot norr; sakristiskåp, bänkar; övre plan, orgelläktare, sektion mot norr].1927-02 – 1928-02Denna ritning jämte hithörande 8 st ritningar är av Kungl. byggnadsstyrelsen gillad och stadfäst enligt beslut den 19 februari 1928.
En ritning är i två delar.
 
0007:00011Folkärna k:a. Restaureringsförslag.1928-02 
0007:00012Folkärna kyrka. [Läktarplan, plan över koromgång]. 
0007:00013Folkärna kyrka. Elektrisk armatur. Plan över dess placering. 
0007:00014Transformatorrum i Folkärna kyrka.1931-03 
0008:00001-00002Värmeanläggning i Folkärna kyrka.1927-04Av Kungl. byggnadsstyrelsen gillad och stadfäst enligt beslut den 25 november 1927. 
0008:00003-00004Folkärna kyrka. Värmeanläggning med varmvatten.1928-01 
0008:00005-00007Elektrisk installation i Folkärna kyrka.1930-07-31 – 1931-02-18Ritningarna och ritningsbilagorna är sammanbundna. 
0008:00008Folkärna kyrkas inre absidvägg. 
0008:00009Predella för altarskåpet i Folkärna kyrka.1971-09 
0008:00010Folkärna. Ritning till nytt altarbord.1930-10-14 
0008:00011[Ritning till inskriptionsplatta].1931 ? 
0008:00012Instrument för transform.-rummet. Folkärna kyrka.1931-04-27 
0008:00013Fästjärn för transform.-rum. Folkärna.1931-04-30 
0008:00014Folkärna kyrka. Pannrum. Ritning över anordningar vid pannor, pumpar och vid rörledningar.1930-04-30 
0008:00015-00016Folkärna kyrka. Ritning över varmvattenvärmeledning enligt pumpsystem.1930-04-30 
0009:00001-00005Folkärna kyrka. Restaurering av sakristia. [Plan; skåpfasader; skåpsektioner, skåpdetaljer; alternativa bordsplaceringar].1957-04 – 1957-08 
0009:00006Folkärna kyrka. Restaurering av sakristia. Spaljé vid kapprum.1957-06 
0009:00007Folkärna kyrka. Restaurering av sakristia. Stol i sakristia.1958-12-05 
0009:00008Folkärna kyrka. Restaurering av sakristia.1958-04 
0009:00009-00010Folkärna kyrka. Uppmätningsritning. [Läktarplan; tvärsektioner].1960-07-25 
0009:00011-00014[Folkärna kyrka].1960 – 1962 
0009:00015-00017Folkärna kyrka. Uppmätningsritning. [Fasad; fasader; längdsektion].1960-07-25 
0010:00001-00003[Planteringar vid Folkärna kyrka].1963-08-22 – 1963-08-23 
0010:00004Folkärna kyrka. Plan o sektion. 
0010:00005Folkärna kyrka. Storklockan. Kläpp. Smst o det.1967-05-10 
0010:00006Folkärna kyrka. Storklockan. Kläpp. Smst o det.1967-05-20 
0010:00007-00011Folkärna kyrka. Skiss. Belysning. [Alt 1, Alt 2, Alt 3].1971-02-15 
0010:00012-00013Folkärna kyrka. Skiss. Belysning. Alt 2.1971-02-15 
0011:00001-00002[Förslag till plantering vid kyrkan i Folkärna]. [Kostnadsberäkning för arbeten enligt ritning nr 2436].1963-08-23 
0012:00001-00006Folkärna kyrka. Skiss till restaureringsförslag. [Kyrkplan; läktarplan; längdsektion; tvärsektioner].1966-10 
0012:00007-00015Folkärna kyrka. [Interiör mot koret; interiör mot läktaren].1966-10 – 1971-03-25 
0013:00001-00006Folkärna kyrka Avesta kommun. Elanläggning. [Sektion; våningsplan underdel; våningsplan överdel].1974-08-01Tre ritningar har texten:
Bil.2 till Folkärna församlings ansökan av den 13.3 1975.
 
0013:00007Folkärna kyrka. Elanläggning.Bil.2 till Folkärna församlings ansökan av den 13.3 1975. 
0013:00008-00011Folkärna kyrka. Utrustning för brandsläckning i tornet. [Sektioner; nivå E; nivå F och G; nivå H t.o.m. L].1967-05-05 
0013:00012-00015Folkärna kyrka. Utrustning för brandsläckning i tornet. [Sektioner; nivå E; nivå F och G: nivå H t.o.m. L].1967-05-05 
0014:00001-00005Folkärna kyrka. Invändig restaurering. Plan, längdsektion, tvärsektion mot koret.1976-05-21 – 1979-01-17Tillhör Riksantikvarieämbetets beslut den 5/4 1978. 
0014:00006-00016Folkärna kyrka. Invändig restaurering. [Läktarplan, sektion genom läktare, sektion mot läktare; utrymmen under läktare; läktare].1976-12-01 – 1979-01-17Tillhör Riksantikvarieämbetets beslut den 5/4 1978. 
0015:00001-00003Folkärna kyrka. Invändig restaurering. [Perspektiv långhus sett mot öster; perspektiv södra sidoskeppet mot öster].1977-08-15Tillhör riksantikvarieämbetets beslut den 5/4 1978. 
0015:00004Folkärna kyrka. Invändig restaurering. Möbler på läktare.1978-01-17 – 1978-11-01 
0015:00005Folkärna kyrka. Invändig restaurering. Uppställning av altarskåp.1978-05-25 
0015:00006Folkärna kyrka. Invändig restaurering. Läktarplan, sektion läktare, tvärsektion mot läktare.1976-05-21 – 1977-03-28 
0015:00007Folkärna kyrka. Elanläggning.1975 
0015:00008-00009Folkärna kyrka. Invändig restaurering. [Utrymmen under läktare, grundplan, väggsnitt; golv i bänkkvarter, plan o snitt].1978-01-17 – 1978-05-18 
0015:00010Folkärna kyrka. Inv. restaurering. Vapenhus. 
0015:00011Folkärna kyrka. Inv. restaurering. Vapenhus. 
0015:00012-00014[Folkärna kyrka]. [Fasad mot väster, öster; fasad mot söder; fasad mot norr]. 
0015:00015Folkärna kyrka. Fundament till kors av rostfritt stål.1978-05-18 
0016:00001-00011Folkärna kyrka. Invändig restaurering. [Vapenhus nuvarande utseende; vapenhus nytt dörrparti i vapenhus; nytt dörrparti vapenhus; nytt dörrparti vapenhus dörrhandtag; altare i vapenhus].1974-07-09 – 1975-11-10Tillhör Riksantikvarieämbetets beslut den 8/7 1975. 
0016:00012-00018Folkärna kyrka. Invändig restaurering. Elteknisk anläggning. [Kraft; kraft och belysning; belysning; telesignal; central, enlinjeschema och kopplingsschema; manöverpanel och kopplingsschema]. 1978-10-10 
0017:00001Folkärna kyrka. Skiss till ny dörr i vapenhus.1971-03-25 
0017:00002-00003Folkärna kyrka. Invändig restaurering. [Väntrum m.m. under läktare plan, fasad; uppmätning av parti under läktaren]. 1976-03-30 
0017:00004[Skiss. Interiör Folkärna kyrka]. 
0017:00005-00006[Skisser. Interiör Folkärna kyrka]. 
0017:00007[Folkärna kyrka visande olika tidsepoker]. [Före 1691, 1691-1853, nuvarande]. 
0017:00008[Folkärna kyrka]. 
0017:00009[Konsertaffisch Folkärna kyrka, Johannespassionen].1973 
0017:00010Folkärna församlingsgård. Ombyggnad av undertak.1994-04-15 
0017:00011-00012Folkärna kyrka. Församlingsgård. Förslag till ventilation. [Plan 1 tr del av vindsplan; bottenplan].1984-03-12 
0017:00013Folkärna kyrka. Invändig restaurering. Skiss kapell, alternativ 1. 1977-04-14 
0018:00001Grundritning till ett arkiv. Folkärna.1905-08-19 
0018:00002Ritning till arkiv i Folkärna. [Sektioner].1905-08-20 
0018:00003Ritning till arkiv i Folkärna. [Fasader].1905-08-19 
0018:00004[Ritning av arkivhus i Folkärnas prästgård].1905-08-19 
0018:00005-00011Förslag till komministerbostad, kvarteret Smeden, tomt nr. 6, Krylbo köping. [Fasad mot väster; fasad mot söder; fasad mot öster; bottenplan; övre plan; källarplan; sektion].1943-01-29 
0018:00012Tomtkarta för komministerbostad, kvarteret Smeden, tomt nr. 6, Krylbo köping. 1943-02-02 
0019:00001Förslag till magasin vid Folkärna kyrkoherdeboställe. [Fasader, sektioner]. 
0019:00002Förslag till ekonomibyggnad vid Folkärna kyrkoherdeboställe. [Fasad, sektion]. 
0019:00003Folkärna prästgård. [Våningsplan].1961-10 
0019:00004Fasader till Folkärna prästgård.1961-10 
0019:00005Folkärna kyrkoherdebostad. Förslag till installation av oljeeldningsanläggning och alternativt ny värmepanna.1961-07-28 
0019:00006Plan, sektion, fasader. Personalbyggnad.1967-08-16 
0019:00007-00013Folkärna prästgård. Ombyggnad. [Planer; ombyggnadsförslag planer alt.2; sektion och fasader; fönster och dörrar; ytterdörr yd1; köks- och rumsinredningar; balkong och altan].1978-05-31 – 1979-09-19 
0019:00014-00015Folkärna prästgård. Uppmätningsritning. [Planer; sektion och fasader].1979-09-19 
0020:00001[Förteckning över ritningar från Folkärna kyrka].1931 ? 
0021:00001[Förteckning över ritningar ang. utrustning för brandsläckare i Folkärna kyrka].1967-05-05 
0022:00001Karta öfver kyrkogården uti Folkerna.1852 
0022:00002Karta öfver Folkärna kyrkogård.1905-11 
0022:00003Karta öfver Folkärna kyrkogård.1905-11 
0022:00004Karta öfver Folkärna kyrkogård.1905-11 
0022:00005[En del av Folkärna kyrkogård].1920-01Kartan består av tre delar och en del saknas. 
0022:00006Förslag till staket af gjutet jern kring Folkerna kyrko-gård. 
0022:00007Genomskärningar. 
0022:00008Esquisse af staketet. 
0022:00009-00010Folkärna kyrkogård. Markundersökning av ogrävda gravplatser.Signerad C.L. 
0022:00011Karta över östra kyrkogården i Folkärna.1926-08 
0022:00012Förslag till begravningsplats invid Krylbo för Folkärna församling. Perspektivbild av förgården sedd från huvudentrén.1925 
0022:00013-00014Gravkarta Folkärna kyrkogård. Kopparbergs län.1947-01 
0022:00015Gravkarta Folkärna kyrkogård. Kopparbergs län.1947-05 
0022:00016Gravkarta Folkärna kyrkogård. Kopparbergs län.1947-05 
0022:00017Gravkarta Folkärna kyrkogård. Kopparbergs län.1947-05 
0022:00018Uppmätningskarta. Föreslagen mark till utvidgning av kyrkogården Folkärna. Kopparbergs län. 1946-09-30 
0023:00001Folkärna kyrkogård. Gravkarta (nya delen).1952-01-21 
0023:00002-00003Folkärna kyrkogård. Gravkarta (nya delen).1952-01-21 
0023:00004Förslag till utvidgning. Folkärna kyrkogård Kopparbergs län.1947-07-10 
0023:00005-00006Arbetsritning. Första etappen tillhörande förslag till utvidgning. Kyrkogården Folkärna. 1950-07-18 
0023:00007Förslag till utvidgning Folkärna kyrkogård Kopparbergs län. Dräneringskarta.1947-12 
0023:00008Arbetsritning till mur och grindparti. Folkärna kyrkogård.1950-08-08 
0023:00009-00010Förslag till mur och grindparti. Folkärna kyrkogård.1947-12Denna ritning med tillhörande ... st. ritningar är av Kungl. Byggnadsstyrelsen fastställd på sätt framgår av styrelsens skrivelse den ...19... 
0023:00011Förslag till mur och grindparti. Folkärna kyrkogård.1947-12 
0023:00012Översiktskarta gamla kyrkogården med utvidgningsområdet Folkärna Kopparbergs län.1947-12 
0023:00013Översiktskarta gamla kyrkogården med utvidgningsområdet Folkärna Kopparbergs län.1947-12Denna ritning med tillhörande ... st. ritningar är av Kungl. Byggnadsstyrelsen fastställd på sätt framgår av styrelsens skrivelse den ...19... 
0023:00014Projekt till staket vid Folkerna kyrkogård. 
0023:00015-00016Arbetsritning. Första etappen tillhörande förslag till utvidgning kyrkogården Folkärna.1948-05Den ena ritningen har en vidhängande beskrivning. 
0023:00017Dräneringskarta. Första etappen tillhörande förslag till utvidgning kyrkogården Folkärna.1948-07 
0024:00001-00002Förslag till urnlund Folkärna kyrkogård. [Alternativ I, alternativ II].1954-03 
0024:00003Förslag till urnlund Folkärna kyrkogård.1954-09-29 
0024:00004Perspektivskiss skyddsplantering. Folkärna kyrkogård.1978 
0024:00005Folkärna kyrka Avesta. Skyddsplantering vid personalbyggnad.1978-04-06 
0024:00006Ellen och Hakon Ahlbergs grav på Folkärna kyrkogård.1960-03-22 
0024:00007Folkärna kyrkogård. Planteringsplan.1966-08-01 
0024:00008[Ritning till kors att uppställa på kyrkogården].1975-09-03 
0024:00009Folkärna kyrkogård. Strandkyrkogården. [Blad 25]. 
0024:00010Folkärna kyrkogård. Förslag till minneslund. Förhandskopia.1984-09-23 
0024:00011Folkärna kyrkogård. Strandkyrkogården. Gravkarta.1981-09-23 
0024:00012Folkärna kyrkogård. Strandkyrkogården. Gravkarta.1981-09-23En del är lös som har varit fastklistrad på ritningen. 
0024:00013Folkärna kyrkogård. Förslag till minneslund. Förhandskopia.1984-09-23 
0024:00014[Folkärna kyrkogård. Strandkyrkogården. Gravkarta].1981-09-23 ? 
0024:00015Folkärna kyrkogård. Strandkyrkogården. Gravkarta.1981-09-23 
0024:00016-00017Folkärna kyrkogård. Strandkyrkogården. Gravkarta.1981-09-23 
0025:00001-00004Växtförteckning till urnlund å Folkärna kyrkogård. Approximativ kostnadsberäkning tillhörande förslag till urnlund, Folkärna kyrkogård.1954-03 
0026:00001Folkärna kyrkogård. Markundersökning av ogrävda gravplatser.Signerad C.L. 
0026:00002[Folkärna kyrkogård]. 
0026:00003[Folkärna kyrkogård]. 
0026:00004Mätning och markundersökningskarta över förslag till utvidgning av Folkärna kyrkogård.1963-09-25 
0026:00005-00007Mätning och markundersökningskarta över förslag till utvidgning av Folkärna kyrkogård.1963-09-25Den ena kartan saknar vissa delar. 
0026:00008-00009Folkärna kyrkogård. Plan över avvägning och borrning utförda av kommunalingenjören.1966-05-31 
0026:00010-00011Folkärna kyrkogård. Förslag till utvidgning.1966-06-09 
0026:00012Folkärna kyrkogård. Minneslund. Beläggningsordning.1986-10-30 
0026:00013Folkärna kyrkogård. Östra kyrkogården. Allmänna varven. Specialritning. 
0026:00014Folkärna kyrkogård. Förslag till gångväg och utrymme för blommor vid minneslund.1994-01-11 
0026:00015Pumprum Folkärna kyrka.1977-11-08 
0027:00001[Bilaga till ritningar ang. avvägning och borrning på Folkärna kyrkogård].1966-05-31 
0028:00001-00002Orienterande beskrivning till förslag till utvidgning av Folkärna kyrkogård. Preliminär kostnadsberäkning av Folkärna kyrkogård.1966-06-17 
0029:00001Folkärna kyrkogård Kopparbergs län. Förslag till ändring och komplettering av kallvattenanläggning.1957-05-22 
0029:00002Folkärna kyrkogård. [Förslag till ändring och komplettering av pumpstation och elanläggning].1957-06-24 
0029:00003-00005Folkärna kyrkogård. Förslag till kyrkogårdsutvidgning. [Alt.1, alt.2, alt.3]. 
0029:00006Folkärna kyrkogård. Huvud- , mått- och planteringsplan.1980-08-15 
0029:00007Folkärna kyrkogård. Översiktsplan.1985-04-24 
0029:00008-00009Alfa-Laval Ladugård. Lantbr. N.Johansson Rossberga, Horndal. [Gödselkanal, sektioner, detaljer; plan under golv].1965-04-29 – 1965-05-03 
0029:00010Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Krylbo köping.1939 – 1940-09-25 
0029:00011Adresskarta Nordanö. Avesta kommun. 
0029:00012Adresskarta Fors. Avesta kommun.1978 
0029:00013-00016Karta över Karlbo.1970 
0030:00001Karta öfver Folkerna socken i St. Kopparbergs län. Copia efter O.M.V. Fieandt.1800-tal 
0030:00002Karta öfver en del mark tillhörande Folkärna Kyrkoherdeboställe uti Kopparbergs län, hvilken mark erfordras för en föreslagen utvidgning af kyrkogården vid Folkärna kyrka.1916 
0030:00003Charta öfver Prostgårdens lott på Jädersmark.1817 
0030:00004Utdrag af geograph. chartan öfwer Grytenäs, Follkjärna och By socknar, uti Kopparbergs höfdingedöme och Näsgårds län; såsom den blifwit författad år 1652 af nu mera framledne landtmät:n Jonas Arfwidsson. Förnyad på Kongl. Landtmätericontoiret år 1764 af J1652Kartan är i två delar. 
0030:00005[Karta över kyrkoherdebostället].1855 
0030:00006-00016[Skisser av kyrkfönster till Folkärna kyrka]. [Texttavlor].1931 ? 
0031:00001-00002Karta över åkerjorden till Folkärna Kyrkoherdeboställe i Folkärna socken. 1956 
0031:00003Karta över åkerjorden till Folkärna Kyrkoherdeboställe i Folkärna socken.1956 
0031:00004Karta öfver skog och hagmarken till Folkerna pastorsboställe uti Folkerna socken, Folkare härad och Falu län. Författad åren 1844-45 af Hjalmar Bellander och begagnad vid skogsindelning år 1869 af J. A. Segerdahl. Kopierad samt med nödiga ändringar använd1844 – 1845 
0031:00005Karta öfver skogs- och hagmarken till Folkärna pastorsboställe uti Folkärna socken, Folkare härad och Falu län. Författad åren 1844-45 af Hjalmar Bellander och begagnad vid skogsindelning år 1869 af J.A. Segerdahl.1844 – 1845En del av kartan saknas. 
0031:00006Karta över områden på Jäder 4:8, 5:8, 5:9, 6:9, 9:17, 10:6 och 17:4 Komministergården 1:1 och Prästgården 1:1 i Folkärna socken och kommun, Kopparbergs län. 1961 
0031:00007Förslag till arbetarbostad. [Fasader, plan, sektion].1945-07 
0031:00008Karta öfver alla egorne till kyrkoherdebostället i Folkerna socken.1854 – 1855 
0032:00001[Konsertaffisch Folkärna kyrka, Johannespassionen].1969 
0032:00002[Konsertaffisch Folkärna kyrka, Johannespassionen].1971 
0032:00003Förslag till begravningsplats invid Krylbo för Folkärna församling.1925-11 
0032:00004Folkärna kyrkogård. Förslag till minneslund. Förhandskopia.1984-09-23 
0032:00005Karta öfver alla ägorne till Jäders by uti Fahlu län Folkerna socken.1854 – 1855 
0032:00006Folkärna kyrkogård. Gamla kyrkogården. Mellankyrkogården. Gravkarta.1981-09-23 
0032:00007Karlbo byggnadsplan. Folkärna kommun. 
0032:00008Karlbo byggnadsplan. Folkärna kommun. 
0032:00009Karlbo byggnadsplan. Folkärna kommun. 
0032:00010Topografisk karta Avesta.1989-02-09 
0033:00001Karta över Västerås stift.1942 
0034:00001Folkärna kyrkogård. Strandkyrkogården. Gravkarta.1981-09-23 – 1987-12-14 
0034:00002Folkärna kyrkogård. Strandkyrkogården. Gravkarta.1981-09-23 – 1987-12-14 
0034:00003Folkärna kyrkogård. Strandkyrkogården. Gravkarta.1981-09-23 
0034:00004Folkärna kyrkogård. Strandkyrkogården. Gravkarta.1981-09-23 
0035:00001-00002Skiss till mittfönster för Folkärna kyrka.1931? 
0036:00001[Förstoring av generalstabskartan över Folkärna].1957 
0036:00002[Karta över Folkärna m.fl. orter].Kartan är påklistrad på papper. 
0036:00003Ekonomisk karta. Avesta Kopparbergs län.1959 – 1963 
0037:00001Charta öfver Folkärna sockens pastors- och caplans bords ägor och hagar uti Näsgårds län och Stora Kopparbergs höfdingedöme.1798 
0038:00001Folkärna kyrkogård. [Förslag till ändring och komplettering av pumpstation och el-anläggning].1957-06-24 
0038:00002Folkärna kyrkogård. Gamla kyrkogården. Mellankyrkogården. Gravkarta.1981-09-23 

 Serier (1 st)

ReferenskodTitel 
Se även: SE/ULA/11212/RKartor och ritningar