Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar

Rättviks kyrkoarkiv, Dalarnas län

 Volymer (51 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11284/P III d/11920 – 1944Lejonbackens elektriska förenings protokoll 1920-1944, handlingar 1920-1943, ej alla år, och räkenskaper 1920-1944. 
11549 – 1700Odat. avskrifter av sockenting 17/4 1549 om tvist om äng och dom 4/12 1551 om arvskifte efter Peder Sebbeson. Not- och sångböcker 1600-talet -- början av 1700-talet och odat. Kopior av tryckt ABC-bok från 1611. Avskrifter 1916 ur Västerås domkapitels arkiv av visitationsprotokoll 1635-1731, spridda år. Ritblock, som tillhört Johan Edvin Andersson, död 1951, odat. Exempel på blanketter, som användes när pastorsexpeditionen var folkbokföringsmyndighet (t o m 1991-06-30), odat. 
21610 – 1671Kopior (1960-talet) av avskrifter angående trolldomsväsendet i Rättvik. 
31670 – 1671Kopior (1960-talet) av originalhandlingar angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670-1671 och i Mockfjärd 1664-1665. 
41672 – 1713Predikningar, liktal, avskedstal m.m. hållna och nedskrivna av prosten Olaus Jonae Ekman tjänstgörande i Falun 1688-1713. Handlingarna förvärvade av prosten i Rättvik Olof Kumblaeus 1763. Han uttrycker i ett företal sin stora förhoppning att handlingarna ska förvaras i Rättviks kyrkoarkiv. 
51672 – 1713Predikningar, liktal, avskedstal m.m. hållna och nedskrivna av prosten Olaus Jonae Ekman tjänstgörande i Falun 1688-1713. Handlingarna förvärvade av prosten i Rättvik Olof Kumblaeus 1763. Han uttrycker i ett företal sin stora förhoppning att handlingarna ska förvaras i Rättviks kyrkoarkiv. 
61672 – 1713Predikningar, liktal, avskedstal m.m. hållna och nedskrivna av prosten Olaus Jonae Ekman tjänstgörande i Falun 1688-1713. Handlingarna förvärvade av prosten i Rättvik Olof Kumblaeus 1763. Han uttrycker i ett företal sin stora förhoppning att handlingarna ska förvaras i Rättviks kyrkoarkiv. 
71672 – 1713Predikningar, liktal, avskedstal m.m. hållna och nedskrivna av prosten Olaus Jonae Ekman tjänstgörande i Falun 1688-1713. Handlingarna förvärvade av prosten i Rättvik Olof Kumblaeus 1763. Han uttrycker i ett företal sin stora förhoppning att handlingarna ska förvaras i Rättviks kyrkoarkiv. 
81672 – 1713Predikningar, liktal, avskedstal m.m. hållna och nedskrivna av prosten Olaus Jonae Ekman tjänstgörande i Falun 1688-1713. Handlingarna förvärvade av prosten i Rättvik Olof Kumblaeus 1763. Han uttrycker i ett företal sin stora förhoppning att handlingarna ska förvaras i Rättviks kyrkoarkiv. 
91713 – 1883Om uppsyningsmän 1713 (odat. avskrift). Tryckta personalier över kungligheter 1742, 1751, 1771. Om dalaupproret 1773. Om Röjeråsens kronomagasin 1774-1883. Om tidelagaren Nissa Hans Larsson som avrättades 1763. Förböner för sjuka, svårmodiga och grova syndare 1779 och odat. 
101780 – 1897Rotehandlingar från Röjeråsen. Ej alla år och odat. 
111793 – 1899Almanackor. Spridda år. 
121800 – 1964Ragnar Regeling (1884-1964) efterlämnade handlingar från slutet av 1800-talet-1964. 
131800 – 1964Ragnar Regeling (1884-1964) efterlämnade handlingar från slutet av 1800-talet-1964. 
141800 – 1964Ragnar Regeling (1884-1964) efterlämnade handlingar från slutet av 1800-talet-1964. 
151800 – 1966Ragnar Regeling (1884-1964) efterlämnade handlingar från slutet av 1800-talet-1964. Med dödsbohandlingar 1964-1966. 
161803 – 1810Om utsäde och avkastning inom olika byar 1803-1805, 1807-1810. 
171805 – 1814Förteckningar över antalet kreatur och tunnland öppen jord och besådda delar därav i olika byar 1805, 1810. Om utsäde och avkastning inom olika byar 1811-1814. 
181811 – 1918Förteckning över bräckliga personer 1811. Restlängder 1811, 1818. Dödsrunor och dödsannonser över personer i Rättvik 1814-1918, spridda år. Trätavlor med uppgifter på bönder och deras jordinnehav och utgifter 1815 samt oklart innehåll 1838. Mutsedlar 1824. Soldatkontrakt 1826. Markegångstaxor 1833-1900, spridda år. Storskifteshandlingar 1836, 1839, 1840. 
191853 – 1967Om separatistiska rörelser 1853-1967, spridda år. Räkenskapsbok av okänd proveniens 1856-1891. Kyrkvaktare Petters Olof Perssons efterlämnade papper 1869-1918. 
201877 – 1985Prosten Per petterssons brev och räkningar 1877-1878. Fotografier över kyrkan, kyrkbåtar, pastorsexpeditionen m.m. 1885-1985, spridda år och odat. 
211889 – 1966Organisten Gustaf Alfred Sundells (verksam i Rättvik 1879-1923) efterlämnade musikaliska verk 1889-1953 samt diverse korrespondens överlämnat av dottern Hanna Sundell 1966. 
221893 – 2001Räkenskaper rörande Vasamonumentet 1893-1894. Fotografier över kyrkan, kyrkliga fastigheter, präster, kyrkliga förtroendemän mm 1893-2001, spridda år och odat. 
231900 – 1941Almanackor. Ej alla år. 
241901 – 1959Herbarium samlat av apotekaren J G Gunnarsson 1901. Om förekomsten av björn och varg i Dalarna 1916. Amerikavisan, upptecknad av Hjalmar Alner, tryckt i Borlänge Tidning 1920. Förteckning över emigranter till USA samt "Amerikabrev" 1948-1959 och odat. 
251926Album med fotografier från församlingen till kyrkoherden A E Lefrin vid hans 75-årsdag. 
261931Album med fotografier rörande skolverksamheten i församlingen till skolrådets ordförande prosten A E Lefrin från lärarkåren vid hans 80-årsdag. 
271934Rättviksgubbar. Karikatyrer av Anders Säbb med text av Nils Johansson. Och odat. 
281944 – 1968Nordiska museéts frågelista rörande psalm och psalmbok 1944. Parad av Dalarnas sockenfanor 1951. Foton med text och handlingar om kungaparets besök i Rättvik 1953. Om missionärsvigning 1954-1955. Om Hållams Nils Nilssons målningar i Rättviks kyrka 1963. in memoriam vid Samuel Gabrielssons jordafärd 1968. 
291966 – 1975Organisten John Zimmermans efterlämnade dagböcker och anteckningar rörande gudstjänster m.m. 
301968 – 1978Släktforskningar gällande Rättvikssläkterna Gudmunds, Börtas, Bunis och Hjort utförda av Signe Eriksson 1968. Om byhandel i Rättvik 1968, 1970. Om kalkframställning i Rättvik 1969. Om förändrat levnadsmönster i Rättvik och bygderna däromkring 1971. Om när julpisteln sjöngs i kyrkan 1973. Personuppgifter om stenhuggaren Simon Jöransson Hack, född i Reval 1605, död 1673, 1973. Handlingar i mål mot Dalälvens vattenregleringsföretag 1975-1978. 
311977Avskrifter ur bouppteckningar 1795, 1818, 1822-1824 avseende Rättviksdräkten. 
321977Avskrifter ur bouppteckningar 1825-1828 avseende Rättviksdräkten. 
331977Avskrifter ur bouppteckningar 1829-1832 avseende Rättviksdräkten. 
341977Avskrifter ur bouppteckningar1833-1836 avseende Rättviksdräkten. 
351977Avskrifter ur bouppteckningar 1836-1839 avseende Rättviksdräkten. 
361977Avskrifter ur bouppteckningar 1839-1843 avseende Rättviksdräkten. 
371977Avskrifter ur bouppteckningar 1843-1846 avseende Rättviksdräkten. 
381977Avskrifter ur bouppteckningar 1847-1851 avseende Rättviksdräkten. 
391977Avskrifter ur bouppteckningar 1852-1855 avseende Rättviksdräkten. 
401977Avskrifter ur bouppteckningar 1856-1860 avseende Rättviksdräkten. 
411977Avskrifter ur bouppteckningar 1861-1865 avseende Rättviksdräkten. 
421977Avskrifter ur bouppteckningar 1866-1869 avseende Rättviksdräkten. 
431977Avskrifter ur bouppteckningar 1870-1874 avseende Rättviksdräkten. 
441977Avskrifter ur bouppteckningar 1875-1879 avseende Rättviksdräkten. 
451977Avskrifter ur bouppteckningar 1887-1895 avseende Rättviksdräkten. 
461977Avskrifter ur bouppteckningar 1895-1899 avseende Rättviksdräkten. 
471977Avskrifter ur bouppteckningar 1900-1909 avseende Rättviksdräkten. 
481977Avskrifter ur bouppteckningar 1909-1939 avseende Rättviksdräkten. 
491978 – 1992Julia Sundells (hustru till organisten G A Sundell, som tjänstgjorde i Rättvik 1879-1923) dagbok och minnesanteckningar 1891-1920 i avskrift från 1978. "Kyrkostriden" (om kvinnliga präster) 1984-1985. Om en kopia av "Beskrifning på en resa till Kopparberget och Österdalarna" 1670 i syfte att undersöka förekomsten av häxeri och trolldom 1991. Uppgifter från 1992 om skolbarnen i Rättvik 1744-1748 sorterade efter förnamn, efternamn, gård och by. 
501982Sammanställning av avskrifterna ur bouppteckningarna 1795-1939
(volymerna p IV:31-48).