Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Rättviks kyrkoarkiv, Dalarnas län


 Serier (74 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderMed ortregister i samtliga volymer.

Serien inbunden.
 
A IIFörsamlingsböcker. Bunden serieOrtregister i samtliga volymer.
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i fastighetsordning och inom varje fastighet i bokstavsordning efter huvudmännen eller familjevis i bokstvsordning på adress. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartonger. 
A VI aAvgångsregisterSerien gallrad.


Jämför serien A VI b.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden, där ej annat anges. 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden, där ej annat anges.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1889 – 1991Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1698 – 1970Se även serien A I.
 
D XKonfirmationsböcker med ADB1991 – 1998Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravnings- samt personalieböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.
 
GÖvriga längder1748 – 1991 
H IBilagor till husförhörslängder och församlingsböckernaOBS! Serien håller på att ordnas och omförtecknas. Därför är det inte säkert att den volymstruktur som visas här till fullo stämmer. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaOBS! Serien håller på att ordnas och omförtecknas. Därför är det inte säkert att den volymstruktur som visas här till fullo stämmer. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerOBS! Serien håller på att ordnas och omförtecknas. Därför är det inte säkert att den volymstruktur som visas här till fullo stämmer. 
H IVBilagor till konfirmationsböcker och kommunionlängderOBS! Serien håller på att ordnas och omförtecknas. Därför är det inte säkert att den volymstruktur som visas här till fullo stämmer. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna samt
äktenskapsböckerna
1736 – 1746OBS! Serien håller på att ordnas och omförtecknas. Därför är det inte säkert att den volymstruktur som visas här till fullo stämmer.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerOBS! Serien håller på att ordnas och omförtecknas. Därför är det inte säkert att den volymstruktur som visas här till fullo stämmer. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.1992 – 1999Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser och resolutioner från kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda1320 – 1965 
J II aFörteckningar över kungörelser1802 – 1832 
J II bUpplästa kungörelser1794 – 1889 
J IIIKyrkofullmäktiges diarium1934 – 1959 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1703 – 1862 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll1863 – 1991Register, se K I:5-6. 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar1864 – 1991Se även J III:1 
K III aKyrkorådets protokoll1745 – 1999Register, se K I:5-6. 
K III bKyrkorådets arbetsutskotts protokoll1977 – 1982 
K III cKyrkorådets handlingar1822 – 1997För tiden 1977-1982 även kyrkorådets arbetsutskotts handlingar. 
K IV aSkolrådets protokoll1842 – 1931Register, se K I 5-6. 
K IV bSkolrådets handlingar1813 – 1932 
K IV cFörteckningar över skolpliktiga barn1740 – 1934 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1917 – 1998 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1627 – 1982 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1609 – 1932Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m m.
 
L I cRäkenskaper för kyrka och församling. Avlöningskort.1947 – 1977
 
L II aRäkenskaper för skola1840 – 1931 
L II bRäkenskaper för skola. Verifikationer1841 – 1930 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1656 – 1921
 
L IVRäkenskaper för kollekt1714 – 2001 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1830 – 1973 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1874 – 1971 
MPrästvalshandlingar1733 – 1982 
N IVisitationsprotokoll1610 – 1998 
N IIÄmbetsberättelser1842 – 1998 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1580 – 1980 
O I aHandlingar angående kyrka1630 – 1993
 
O I bHandlingar angående kyrkogård1627 – 1991 
O I cGravböcker1882 – 1983 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1610 – 1981 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåer1617 – 1973 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1759 – 1995 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1738 – 1977 
P IPålysningsböcker1802 – 1986 
P IIHistoriska anteckningar1700 – 1997 
P III aDiakonikretsens/diakonirådets handlingar1913 – 1984 
P III bKyrkliga ungdomskretsens handlingar1913 – 1953 
P III cKyrkobrödrakårens handlingar1933 – 1974 
P III dÖvriga handlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1899 – 1983 
P IVÖvriga handlingar1549 – 2001