Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Rättviks kyrkoarkiv, Dalarnas län


 Serier (74 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningarOrdnings- och förteckningsarbete pågår. 
A IHusförhörslängderMed ortregister i samtliga volymer.

Serien inbunden.
 
A IIFörsamlingsböcker. Bunden serieOrtregister i samtliga volymer.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i fastighetsordning och inom varje fastighet i bokstavsordning efter huvudmännen eller familjevis i bokstvsordning på adress. 
A IV bObefintligregisterSerien avslutad. Jämför serien A III. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartonger. 
A VI aAvgångsregisterSerien gallrad.


Jämför serien A VI b.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden, där ej annat anges. 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden, där ej annat anges.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1889 – 1991Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1698 – 1970Se även serien A I.
 
D XKonfirmationsböcker med ADB1991 – 1998Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.

Serien avslutad. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravnings- samt personalieböckerSerien inbunden.

Serien avslutad.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GÖvriga längder1748 – 1991 
H IBilagor till husförhörslängder och församlingsböckernaOBS! Serien håller på att ordnas och omförtecknas. Därför är det inte säkert att den volymstruktur som visas här till fullo stämmer. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaOBS! Serien håller på att ordnas och omförtecknas. Därför är det inte säkert att den volymstruktur som visas här till fullo stämmer.

Åren 1816-1834 saknas.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerOBS! Serien håller på att ordnas och omförtecknas. Därför är det inte säkert att den volymstruktur som visas här till fullo stämmer. 
H IVBilagor till konfirmationsböcker och kommunionlängderOBS! Serien håller på att ordnas och omförtecknas. Därför är det inte säkert att den volymstruktur som visas här till fullo stämmer. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna samt
äktenskapsböckerna
1736 – 1746OBS! Serien håller på att ordnas och omförtecknas. Därför är det inte säkert att den volymstruktur som visas här till fullo stämmer.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerOBS! Serien håller på att ordnas och omförtecknas. Därför är det inte säkert att den volymstruktur som visas här till fullo stämmer. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.1992 – 1999Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser och resolutioner från kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda1320 – 1965 
J II aFörteckningar över kungörelser1802 – 1832 
J II bUpplästa kungörelser1794 – 1889 
J IIIKyrkofullmäktiges diarium1934 – 1959 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1703 – 1862 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll1863 – 1991Register, se K I:5-6. 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar1864 – 1991Se även J III:1 
K III aKyrkorådets protokoll1745 – 1999Register, se K I:5-6. 
K III bKyrkorådets arbetsutskotts protokoll1977 – 1982 
K III cKyrkorådets handlingar1822 – 1997För tiden 1977-1982 även kyrkorådets arbetsutskotts handlingar. 
K IV aSkolrådets protokoll1842 – 1931Register, se K I 5-6. 
K IV bSkolrådets handlingar1813 – 1932 
K IV cFörteckningar över skolpliktiga barn1740 – 1934 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1917 – 1998 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1627 – 1982 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1609 – 1932Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m m.
 
L I cRäkenskaper för kyrka och församling. Avlöningskort.1947 – 1977
 
L II aRäkenskaper för skola1840 – 1931 
L II bRäkenskaper för skola. Verifikationer1841 – 1930 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1656 – 1921
 
L IVRäkenskaper för kollekt1714 – 2001 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1830 – 1973 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1874 – 1971 
MPrästvalshandlingar1733 – 1982 
N IVisitationsprotokoll1610 – 1998 
N IIÄmbetsberättelser1842 – 1998 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1580 – 1980 
O I aHandlingar angående kyrka1630 – 1993
 
O I bHandlingar angående kyrkogård1627 – 1991 
O I cGravböcker1882 – 1983 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1610 – 1981 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåer1617 – 1973 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1759 – 1995 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1738 – 1977 
P IPålysningsböcker1802 – 1986 
P IIHistoriska anteckningar1700 – 1997 
P III aDiakonikretsens/diakonirådets handlingar1913 – 1984 
P III bKyrkliga ungdomskretsens handlingar1913 – 1953 
P III cKyrkobrödrakårens handlingar1933 – 1974 
P III dÖvriga handlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1899 – 1983 
P IVÖvriga handlingar1549 – 2001