bild
Arkiv

Sala stadsförsamlings kyrkoarkiv


 Serier (55 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieSerien avslutad.
 
A II bFastighetslängder och ledkortSerien består av bundna fastighetslängder (volymerna 1-11) och ledkort (hänvisning till Sala församling) med uppgifter om ägare och hyresgäster med hänvisning till uppslag i församlingsböckerna.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. 
A IV aFörsamlingsliggareDe 1961/1962 aktuella församlingsliggarna för Sala lands- och stadsförsamlingar samsorterades och tillfördes Sala församling. 
A IV bObefintligregisterDe fr o m 1947 upprättade obefintligregistren för Sala lands- och stadsförsamlingar samsorterades och fördes över till Sala församling vid årsskiftet 1961/1962. 
A IV cEmigrantregisterDe fr o m 1947 upprättade emigrantregistren för Sala lands- och stadsförsamlingar samsorterades och fördes över till Sala församling vid årsskiftet 1961/1962. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis
 
A VFörsamlingsregisterDe 1961/1962 aktuella församlingsrgistren på avtryckskort för Sala lands- och stadsförsamlingar samsorterades och tillfördes Sala församling. 
A VI aAvgångsregister 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien avslutad.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1796 – 1961
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1840 – 1918 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien avslutad.
 
GÖvriga längder1749 – 1922
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna1882 – 1961Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna1769 – 1899Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna1878 – 1961Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängdernaBilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna1821 – 1892Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna1882 – 1890Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
JSkrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda1671 – 1927 
K ISockenstämmans protokoll1807 – 1862 
K II aKyrkostämmans/ kyrkofullmäktiges protokoll1863 – 1961 
K II bKyrkostämmans/ kyrkofullmäktiges handlingar1869 – 1961 
K III aKyrkorådets protokoll1648 – 1961 
K III bKyrkorådets handlingar1949 – 1961 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar1850 – 1933 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1829 – 1958 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1638 – 1961
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer 1817 – 1932Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m m. 
L II aRäkenskaper för skola1783 – 1917 
L II bRäkenskaper för skola. Verifikationer1888 – 1917 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1689 – 1848 
L IVRäkenskaper för kollekt (kollektböcker)1728 – 1961 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1753 – 1961 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1894 – 1960 
MHandlingar angående prästval1745 – 1949 
N IVisitationsprotokoll1853 – 1949 
N IIÄmbetsberättelser1885 – 1960 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1795 – 1980 
O I aHandlingar angående kyrka1727 – 1960 
O I bHandlingar angående kyrkogård1824 – 1959 
O I cGravböcker1936 – 1961 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1574 – 1961 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner1836 – 1941 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1867 – 1961 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1864 – 1946 
P IPålysningsböcker1813 – 1954 
P IIHistoriska anteckningar1305 – 1893 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1854 – 1956Se i övrigt serien P III i Sala kyrkoarkiv. 
P IVÖvriga handlingar1848 – 1879 
RKartor och ritningarOrdnings- och förteckningsarbete pågår.