Laval, Jaques Ludvig Patrick, de (Lantmätare)  (1807 – 1881)

Person

KategoriPerson (släkt)
ReferenskodSE/ULA/11387
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/WPyjjkmk9oDQ4v2ewkGQv3
ExtraID11387


Arkivbeskrivning
Karta öfver de ägor som Kyrkoherde Bostället uti Husby Socken af Stora Kopparbergs Län erhöll vid det år 1866 af Landt,ätaren H. Bellander verkställda ägobyte från Koncept Kartan kopierad år 1881 af J. de Laval Förste landtmätare.
Ingår i: Husby kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag av: Karta öfver Skogsmarken till Oxbergs By uti Mora Socken och Stora Kopparbergs Län från Storskiftes Kartan kopierad år 1870 af J. de Laval förste landtmätare.
Ingår i: Ovansiljans domsagas ägodelningsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Hemskogen till By sockens kyrkoherdeboställe uti Folkare härad och St. Kopparbergs län, kopierad efter P. Nyréns karta af år 1815 med nödiga ändringar vid interims hushållningsplans upprättande år 1889. Kyrkåsen. Transporterad efter förste lantmätare J. de Lavall 1872 upprättade karta öfver rågränsorna mellan prost- och kapplansgårdens inegor i By socken vid kyrkoherdeboställets skogars interimsindelning till ordnad hushållning år 1889. Hästhagen. Transporterad efter 1851-1853 års laga skifteskarta af J. de Lavall öfver Kyrkbyn, Norrbyn och Westanbeck vid By sockens kyrkoherdeboställes skogars interimsindelning till ordnad hushållning år 1889. Blidbo. Upprättad efter 1847 års karta af Hjalmar Bellander, med nödvändiga ändringar år 1889 vid By sockens kyrkoherdeboställes skogars interimsindelning till ordnad hushållning.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver en del af råskillnaden emellan Wika och Sundborns socknar uti Stora Kopparbergs län afmätt och uppgången år 1781 af A. Ehrnström kalkerad år 1881 af J. de Laval.
Ingår i: Hosjö kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver rågränsorne omkring präst och kappelansgårdanes inägor uti By socken och Stora Kopparbergs län.
Ingår i: By kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Inägorna till Egendomarna L:a P & Pa uti Öfra Heden och Fäbod uti Rexbo Åls Socken och Stora Kopparbergs län från Koncept Kartan kopierad år 1879 af J. de Laval förste landtmätare.
Ingår i: Åls kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver en skogstrakt Kihlen kallad uti Stora Kopparbergs Län och Wika Socken. Laga Skiftad år 1847 af A.G. Hiort af Ornäs. Kalkerad år 1871 af J. de Laval.
Ingår i: Vika kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Skog och Hagmark till Mockfjerds Kapellpredikantboställe Littera Fa i Hedens by Gagnefs socken af Kopparbergs län från Storskifteskartorna kopierad år 1866 af J. de Laval, åboerna emellan fördelad år 1871 af C. H. Friberger, med nödiga ändringar sammanfattad vid utmarkens interimsindelning tillordnad hushållning år 1890 af Wilh. Fellenius.
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av: "Charta öfver byn Bengtsarfvet uti Stora Kopparbergs Län, Ofvan Siljans fögderi af Sophia Magdalena S:n. Uppå Kongl. Maj:ts och Kronans bekostnad afmätt Åren 1830 och 1840 af de vid Storskiftesverket tjenstgörande Landtmätare. Bygränsorne bestämde År 1842 af E. Setterqvist, J. Hardy, F.G. Ericsson. Åbodelningen verkställd År 1843 af J de Laval." Från härstädes förvarad originalkarta, rätt kopierad betygar Falun i länslantmäterikontoret den 28 februari 1922. [Skala saknas men med texten "Mått i tomtskalan"]
Ingår i: Solleröns kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag af kartan öfver Wika socken uti Stora Kopparbergs län.
Ingår i: Hosjö kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Kopior av Kartor över kvarter 33 i Falu stad, Dalarnas län, 1862.]
Ingår i: Svea Hovrätt
(Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg))
 
Utdrag af kartan öfver Rishols skog uti Sundborns socken och Stora Kopparbergs län sammansatt af den år 1732 af landtm. M.Ekström författade karta öfver berörde skog och den år 1781 öfver Vika och Sundborns socken skillnad upprättade karta, samt år 1805 gjorda mätningar utaf A. Ehrnström, kopierad år 1881 af J. de Laval.
Ingår i: Hosjö kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))