Länsstyrelsen i Dalarnas län  (1634 – )

Myndighet

KategoriStatlig myndighet
Alternativa namn
Länsstyrelsen i Kopparbergs län
HistorikLänsstyrelsen är den högsta statliga myndigheten i varje län. Länsstyrelsens chef är landshövdingen. När länsstyrelserna infördes 1634 fick de en mycket stark maktställning. Landshövdingen betraktades som kungens ställföreträdare ute i landet. Långt in på 1900-talet användes oftast beteckningen K. M:ts befallningshafvande, inte länsstyrelse.

Under loppet av 1900-talet överfördes många av länsstyrelsens tidigare uppgifter till fristående myndigheter. Dessutom fick många andra statliga myndigheter avdelningar på länsnivå. Länsstyrelsens roll har förändrats. Den skall nu inte bara företräda statsmakten i länet, utan även tillvarata länets intressen gentemot staten och verka för utveckling av länets näringsliv.

Från 1600-talet till 1950-talet bestod länsstyrelserna av två huvudavdelningar med egna arkiv: landskontor och landskansli. I princip ägnade sig landskontoret åt mantalsskrivning och skatter, landskansliet åt alla andra frågor. Militära ärenden förekom på båda avdelningarna.

Den första större omorganisationen skedde på 1950-talet. Landskansliet delades 1953 in i mindre sektioner och från och med 1958 skedde samma sak med landskontoret. 1971 upphörde sektionerna och ersattes med avdelningar och enheter.

Den 1 januari 1997 bytte länet namn från Kopparbergs län till Dalarnas län.
Hänvisningar till orter
Dalarnas län (Verksamhetsort)
ReferenskodSE/ULA/11545
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/IxPjZq0nIaIpUUEYdaviD1
ExtraID11545