Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar

Torshälla kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (264 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Utdrag af Kartan öfver Öfwernäs. Tvenne Bohlby hemmans åker, äng samt skogs delning med de afgärdade hemmanens afdelte skog uti Södermanland, Eskilstuna län, Westra Rekarne Hrad, Gillberga socken. Upprättad år 1752 och 1753 till följe af Landshöfdingens s1752 – 1753Kartan är en kopia, upprättad år 1857, av en karta från åren 1752-53. 
0002:00001Ekonomisk karta över Sverige. 10G Eskilstuna 7g Tumbo.1956Tillhör värderingsinstrument rörande Bjällersta 1:1 och Råbyhed 2:1 
0002:00002Ekonomisk karta över Sverige. 10G Eskilstuna 7h Torshälla.1956Tillhör värderingsinstrument rörande Bjällersta 1:1 och Råbyhed 2:1 
0002:00003Ekonomisk karta över Sverige. 10G Eskilstuna 8h Mälarbaden.1961 
0002:00004Kopia av karta över avstyckning från Nyby 2:1 i Torshälla stad, upprättad vid avstyckningsförrättning den 21 november 1953 av Bertil Jonsson, mätningsman.1953-11-21Fastställd av länsstyrelsen 1954-01-08 
0002:00005[Placeringslista vid kyrkoinvigning]1967? 
0002:00006[Placeringslista vid kyrkoinvigning]1967? 
0003:00001PM med afseende på reparation och dekorering af Torshälla Stads- och Landsförsamlings Kyrka1908? 
0003:00002[Edvardslundskyrkan] Västra Edvardslund, Torshälla [Följebrev]1965-07-01 
0003:00003Ritningsförteckning, Torshälla kyrka1992-01-02 
0003:00004PM till beskrivning och materialförteckning över värme- och sanitetstekniska anläggningar1966-11-08 – 1967-01-12 
0003:00005Torshälla kyrkorestaurering, elinstallationer, ritningsförteckning och PM1966-12-12 – 1967-01-17 
0003:00006Torshälla kyrka, Södermanland, ritningsförteckning och PM1994-01-05 – 1994-03-24 
0003:00007Torshälla gamla kyrkogård, ritningsförteckning1977-02-15 – 1977-11-16 
0003:00008Torshälla nya kyrkogård, ritningsförteckning1977-02-15 – 1977-06-01 
0003:00009Torshälla kyrka, förslag till stenmur [ritningsbeskrivning]1969-09-04 
0003:00010Beskrivning till karta för nybyggnad över stg Bjällersta 1:2 och 605 samt för del av stg Bjällersta 1:1, 1:19 och stg omr 603 i Torshälla1977-06-17 
0003:00011Beskrivning till karta för nybyggnad över stg 581 A i Torshälla1977-06-17 
0003:00012Beskrivning till täckdikningsplan nr 1 över åkerjorden vid Bjällersta i Torshälla socken, Södermanlands län1949-05-28 
0003:00013[Lista över ritningar gjorda av Ipsonius] 
0003:00014Utredning avseende disposition av kv. Kaplanen nr 20 i Torshälla för församlingsändamål.1970-10 
0003:00015[PM] Angående skissförslag avseende om- och tillbyggnad av Kyrkans Hus i Torshälla.1992-06 
0003:00016Kv. Gevaldigern 22, Torshälla, Ritningsförteckning1992-09-10 – 1992-10-15 
0003:00017Kv. Gevaldigern 22, Torshälla, Ombyggnad, Ritningsförteckning1992-10-15 
0003:00018Kv. Gevaldigern 22, Torshälla, Elanläggningar, Ritningsförteckning1992-10-15 
0003:00019Kyrkans Hus, Kv. Gevaldigern 22, Torshälla, Rörinstallation, Luftbehandling, Ritningsförteckning1992-10-15 
0004:00001Dessein till Ny Spira på Kyrko-Tornet i Thorshälla Stad [odaterad och osignerad]1787?Upphovsman troligen Thure G. Wennberg. Godkänd av Kongl. OfverintendentsContoiret 1787-04-18. Gillad av Kungl. Maj:t 1787-05-02 
0004:00002Plan af Thorshälla kyrka1867 
0004:00003Profil af Benkerne1867? 
0004:00004Seksjon af Lektaren [och] Plan af Lektaren1867? 
0004:00005Ritning till nytt tak på Thorshälla kyrka. Plan å taket, Genomskärning1873-07Signerad "C.F.I." 
0004:00006Ritning till nytt tak och tornöfverbyggnad samt div. orneringar å Thorshälla kyrka efter branden den 14 Juli 18731873Godkänd av Kongl. OfverintendentsEmbetet 1873-09-16. Gillad av Kungl. Maj:t 1875-10-01. 
0004:00007Ritning till nytt tak och tornöfverbyggnad samt div. orneringar å Thorshälla kyrka efter branden den 14 Juli 18731873?Godkänd av Kongl. ÖfverintendentsEmbetet 1873-09-16. 
0004:00008Ritning till de nya murade Torngaflarne, Spirorna, Taklisterna m.m. å Thorshälla Stads Kyrka1873 
0004:00009Ritning å nya takstolar till Thorshälla Kyrka och torn1873 
0004:00010Ritning å Klockstolar till Thorshälla Kyrka1874 
0004:00011Ritning öfver Takstolar till Thorshälla Kyrka1873 
0004:00012Ritning till nytt tak och tornöfverbyggnad samt div. orneringar å Thorshälla kyrka efter branden den 14 Juli 18731873 
0005:00001Eskis till dekorering af hvalf i Torshälla kyrka1908-10Monterad på kartong, ritningens mått 20x23 cm 
0005:00002Eskiss till förändring af Torshälla kyrka [profil]1908-10Monterad på kartong, ritningens mått 22x29 cm 
0005:00003Eskiss till förändring af Torshälla kyrka [och] Ritning till förändring af Torshälla kyrka [profiler]1908-10Ritningarna monterad på gemensam kartong, ritningarnas mått 22x25 och 22x17 cm 
0005:00004Eskiss till förändring af Torshälla kyrka [profil]1908-10Monterad på kartong, ritningens mått 24x50 cm 
0005:00005Eskiss till förändring af Torshälla kyrka [plan]1908-10Monterad på kartong, ritningens mått 27x49 cm 
0005:00006Eskiss till förändring af Torshälla kyrka [fasad]1908-10Monterad på kartong, ritningens mått 23x55 cm 
0006:00001Ny skiss till Altartavla i Torshälla Kyrka1911-10-03Monterad på kartong, ritningens mått 25x24 cm. Godkänd av Kungl. ÖfverintendentsÄmbetet 1911-11-28. Gillad av Kungl. Maj:t 1912-01-19. 
0006:00002[Skiss till Altartavla i Torshälla Kyrka]1911? 
0006:00003Skiss till Altartafla i Torshälla Kyrka1910-06-08Anmäld inför Kongl. Öfverintendentsembetet 1910-09-06. 
0006:00004Skiss till Altartafla i Torshälla Kyrka1910-06-08 
0006:00005Skiss till ljuskrona af jern o messing1911 
0006:00006Torshälla kyrka. Altarskåp och Altarring1912-01-29 
0006:00007-00008Ritning till Restaurering af Torshälla Kyrka1909-05Anmäld inför Kongl. Öfverintendentsembetet 1910-09-06. 
0006:00009Ritning till Restaurering af Torshälla Kyrka1909-05Godkänd av Kungl. ÖfverintendentsÄmbetet 1910-09-06. Gillad av Kungl. Maj:t 1911-01-20. Tillhör Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut 1947-08-27. 
0006:00010[Ritning till Restaurering af Torshälla Kyrka] [Delkopia]1909-05Delkopia av SE/ULA/11562/#/0006:00009 
0006:00011Ritning till Altaruppsats för Torshälla Kyrka i Södermanlands län1911-03 
0006:00012Arbetsritning till Förändring af Orgel-Läktaren i Torshälla Kyrka1911-04 
0006:00013Arbetsritning till Förändring af Orgelläktaren i Torshälla Kyrka1911-04 
0006:00014-00015Arbetsritning till Förändring af Orgelläktaren i Torshälla Kyrka1911-04 
0006:00016-00017Arbetsritning till Förändring af Orgelläktaren i Torshälla Kyrka1911-04 
0006:00018Torshälla stads- och landsförsamlings kyrka - ritning för sänkning af golfvet i kyrkan1911-08 
0006:00019Arbetsritning till orgelläktaren m.m. i Torshälla kyrka1911-10 
0006:00020Arbetsritning till orgelläktaren m.m. i Torshälla kyrka1911-10 
0006:00021Ritning till vindfång för södra ingången i Torshälla Kyrka1911-11-22 
0006:00022Ritning till vindfång för södra ingången i Torshälla Kyrka1911-11-22 
0006:00023Ritning till vindfång för södra ingången i Torshälla Kyrka1911-11-22 
0006:00024Ritning till vindfång för södra ingången i Torshälla Kyrka1911-11-22 
0006:00025Ritning till vindfång för södra ingången i Torshälla Kyrka1911-11-22 
0006:00026Torshälla Kyrka. Plan av Orgelläktaren1920-01-05 
0006:00027-00028Torshälla Kyrka. Bottenplan, Vindsplan1920-01-05 
0006:00029Arbetsritning till Ny Altarring i Torshälla Kyrka1873? 
0007:00001Torshälla Kyrka [profil]1939-06-01 
0007:00002-00008Förslag till en yttre restaurering utav Torshälla kyrka [och] Förslag till ordnande av gamla kyrkogården kring Torshälla kyrka1953-10 – 1959-09 
0007:00009-00012Torshälla kyrka. Förslag till kyrkans restaurering1959-04 – 1959-06 
0008:00001-00002[Edvardslundskyrkan] Kyrkolokaler, Västra Edvardslund, Torshälla1965-05 – 1966-10-11 
0008:00003-00004[Edvardslundskyrkan] Västra Edvardslund, Torshälla, Förslag till inredning av kyrkolokaler1966? 
0008:00005[Edvardslundskyrkan] Västra Edvardslund, Torshälla, Förslag till altare i kyrksal1966-11-18 
0008:00006-00009[Edvardslundskyrkan] Västra Edvardslund, Torshälla [plan, fasader, sektioner]1965-03 – 1965-05 
0008:00010-00011[Edvardslundskyrkan] [Fasadutsmyckning]1969-08-01 – 1969-08-02 
0008:00012-00013[Edvardslundskyrkan] [Fasadutsmyckning] Rostfritt kors1969-08-04 – 1969-09-10 
0008:00014[Edvardslundskyrkan] [Fasadutsmyckning] [Skyltbokstäver]1969-08-01 
0008:00015[Edvardslundskyrkan] [Fasadutsmyckning] [Skyltbokstäver]1969-08-17 
0009:00001-00020Torshälla kyrka. Interiördetaljer1966-10-10 – 1967-01-20 
0010:00001-00020Torshälla kyrka. Interiördetaljer1966-10-10 – 1967-10-15 
0011:00001Torshälla kyrka, planer, sektioner1966-12-20 
0011:00002-00007Torshälla kyrka, planer, sektioner1966-12-20 – 1967-03-01 
0012:00001-00003Torshälla kyrka. Vapenhus. Planer och profiler.1967-02-17 – 1967-02-21 
0012:00004-00005Torshälla kyrka. Plan, profiler och detaljer.1966-11-01 
0012:00006-00011Torshälla kyrka. Planer och detaljer. Värme- och sanitetsanläggning.1966-11-08 – 1967-02-10 
0012:00012-00013Torshälla kyrka. Planer. Värme- och sanitetsanläggning.1966-11-08 – 1967-01-12 
0012:00014-00018Torshälla kyrka [planer, sektioner]1966-12-20 
0013:00001Fastighetsbestämning berörande Torshälla 5:8, 5:16 och Väktaren 11988 
0013:00002[Karta över kvarteret Väktaren i Torshälla]1987-02-16 
0013:00003Torshälla kyrka. Uppförstorad kopia ur Sveriges Kyrkor 187. Plan19-- 
0013:00004-00007Torshälla kyrka. Förslag till markbeläggning1987? 
0013:00008-00016Torshälla kyrka [perspektiv] [förslag på olika fasadfärger]1986Signerade "J-86" 
0013:00017Torshälla kyrka [perspektiv] [odaterad och osignerad] 
0013:00018-00020Torshälla kyrka [fasader] [delkopior] [odaterade och osignerade] 
0013:00021-00022Torshälla kyrka [planer] [delkopior] [odaterade och osignerade]  
0014:00001-00002Torshälla kyrka, Eskilstuna kommun, inmätning och avvägning1987-01-19 
0014:00003-00011Torshälla kyrka, markplanerings- och planteringsritningar1987-02-04 – 1987-06-03 
0014:00012-00020Torshälla kyrka, förslag till invändig restaurering1992-08-19 – 1992-11-11 
0015:00001-00007Torshälla kyrka, Södermanland, förslag till invändig restaurering [plan och sektioner]1992-10-01 – 1994-02-09 
0015:00008-00009Torshälla kyrka, Södermanland, invändig restaurering, rivning och demontering1999-06-29 
0015:00010Torshälla kyrka, golvkanalisation1999-10-04 
0015:00011Torshälla kyrka, invändig restaurering, golvplan1999-10-19 
0015:00012Torshälla kyrka, tvärsektionsritning1986? 
0015:00013Nybyggnadskarta, upprättad 30/4 1971 av Edvard Gabrielsson, Stadsingenjör. Kv. Höjdhopparen, Tomten nr 3 i Torshälla1971-04-30 
0016:00001-00002Karta över Torshälla nya begravningsplats, kvarter C och D, upprättad i juni 1959 av Olof Robertsson1959-06Kartorna monterade på kartong. Kartongen försedd med nitade hål och upphängningssnören. 
0017:00001Plan över G:la Begravningsplatsen i Torshälla [odaterad och osignerad]Kartan monterad på kartong. Kartongen försedd med nitade hål och upphängningssnören. 
0017:00002-00003Torshälla nya begravningsplats, kvarter A och B1952 – 1959Kartorna monterade på kartong. Kartongen försedd med nitade hål och upphängningssnören. 
0018:00001-00014Torshälla kyrka, förslag till invändig restaurering1992-10-01 – 1994-02-09 
0018:00015Torshälla kyrka [skåp för altarduk m.m.] [odaterad och osignerad] 
0018:00016-00018Näshulta kyrka, Södermanland, textilförvaringshurts1990-11-06 
0018:00019-00020Torshälla kyrka, invändig restaurering, flyttbart altare1999-11-01 
0018:00021Katarina kyrka, Stockholm, återuppbyggnad, uttagsstavar1995-04-28 
0019:00001-00022Torshälla kyrka. Interiördetaljer1966-10-10 – 1967-10-15 
0020:00001-00020Torshälla kyrka. Interiördetaljer1966-10-10 – 1967-10-15 
0021:00001[Karta över] Rågången omkring området för nya Begrafningsplatsen för Torshälla stads- och landsförsamlingar efter en af Kommissionslandtmätaren Raquel Essén år 1889 upprättad karta, copierad år 1891 af C.A. Åkerstein, Kommissionslandtmätare1889 
0021:00002Plan-Ritning öfver den medelst gräfning undersökte, s.ö delen af Thorshälla Församl. Kyrkogård [med på kartan finns en beskrivning] [odaterad och osignerad] 
0021:00003Norra och nordöstra delarne af Thorshälla Kyrkogård [med på kartan är en beskrivning] [odaterad och osignerad] 
0021:00004-00005Förslag till stenmur vid Torshälla Kyrka, Torshälla, med kostnadsförslag1969-07-11 – 1969-09-04 
0021:00006-00007Begravningskapell i Torshälla [fasader, sektioner, planer]1950-10-01 
0021:00008-00009Begravningskapell i Torshälla [fasader, sektioner, planer]1950-10-01 
0021:00010Torshälla nya kyrkogård, Kapellbyggnad, Planer1977-02-15 
0021:00011Situationsplan över området för Gravkapell å Torshälla Nya Begravningsplats1958-01-28 
0022:00001-00004Klockstapel på berget vid Torshälla nya begravningsplats [perspektiv, fasader, planer, sektion]1954-06 
0022:00005Torshälla nya begravningsplats, huvudplan1953-07 
0022:00006[Ritningsförslag till klockstapel, Torshälla stadsförsamling, nya begravningsplatsen]1958-03-07 
0022:00007Ritningsförslag till klockstapel, Torshälla stadsförsamling, nya begravningsplatsen1958-01-28 
0022:00008Ritningsförslag till klockstapel, Torshälla stadsförsamling, nya begravningsplatsen1958-01-28 
0022:00009-00011Klockstapel på kyrkogården i Torshälla1959-01-20 
0022:00012-00013Torshälla Kyrkogård, Klockstapel, grund, detaljer och balkar1959-03-04 – 1960-08-17 
0022:00014Gravvård av Lancashirejärn, fastsvavlad i betongsten. Namnplåt av svartox. koppar1962-10-09 
0023:00001-00005Torshälla kyrka. Detaljer till altare och predikstol1966-12-20 – 1967-02-05 
0023:00006-00008Torshälla kyrka. Förslag till ombyggnad av orgelläktaren1975-01-28 
0023:00009Torshälla kyrka. Illustrationsplan1986-12-05 
0023:00010-00013Torshälla kyrka. Tele- och starkströmsanläggn.1966-12-12 
0023:00014-00015Torshälla kyrka. Tele- och starkströmsanläggn.1966-12-12 
0024:00001[Karta över Torshälla gamla kyrkogård] [odaterad och osignerad] 
0024:00002[Karta över Torshälla gamla kyrkogård] [odaterad och osignerad] 
0024:00003Idéförslag till ordnandet av urnlund på västra delen av Torshälla gamla begravningsplats1934-12Av Kungl. Byggnadsstyrelsen fastställd 1935-05-03 
0024:00004Plan över G:la Begravningsplatsen i Torshälla [odaterad och osignerad]Kopia av SE/ULA/11562/#/0024:00010 
0024:00005Plan över G:la Begravningsplatsen i Torshälla [odaterad och osignerad]Kopia av SE/ULA/11562/#/0024:00004 
0024:00006Gravkarta, kv F, Torshälla kyrkogård1961-02 
0024:00007Plan över Urnlunden på Torshälla kyrkogård1961-12 
0024:00008Urnlunden, Torshälla kyrkogård1964-01 
0024:00009Urnlunden, Torshälla kyrkogård1964-01 
0024:00010Plan över G:la Begravningsplatsen i Torshälla [odaterad och osignerad] 
0024:00011[Del av Torshälla kyrkogård] [odaterad och osignerad] 
0024:00012Torshälla kyrkogård, Kvarter A1968 
0024:00013Torshälla kyrkogård, Kv B samt övre delen vid häck-na1968? 
0024:00014Torshälla kyrkogård, Kv B1968 
0024:00015Torshälla kyrkogård, Kvarte[r] C1968 
0024:00016Torshälla kyrkogård, Kv D o F1968 
0024:00017Torshälla kyrkogård, Kv E1968 
0024:00018Torshälla kyrkogård, Kv E skogspartiet1969-01 
0025:00001-00003Torshälla gamla kyrkogård, staket, vatten- och avfallsplats, inmätning1977-02-15 
0025:00004-00005Torshälla gamla kyrkogård, huvud- och måttritning1977-02-15 – 1977-11-16 
0025:00006-00008Torshälla gamla kyrkogård, lednings- och bevattningsritning1977-02-15 – 1980-03-01 
0025:00009Torshälla kyrkogård. Gravkarta1978 
0026:00001-00002Karta över Torshälla nya begravningsplats, kvarter C och D, upprättad i juni 1959 av Olof Robertsson1959-06 
0026:00003-00004Torshälla nya begravningsplats, kvarter A och B [osignerad]1952 – 1959 
0026:00005-00007Karta över Torshälla nya begravningsplats, kvarter C och D, upprättad i juni 1959 av Olof Robertsson1959-06 
0026:00008-00010Torshälla nya begravningsplats, kvarter A och B [osignerad]1952 – 1959 
0026:00011Torshälla nya kyrkogård, förslag till dike1988 
0026:00012Torshälla nya kyrkogård, ledningsritning, VA-ledning1977-06-01 
0026:00013Torshälla kyrkogård, utvidgning, alt. placering av ekonomibyggnad och parkeringar1972? 
0026:00014-00016Torshälla nya kyrkogård, minneslund, detaljer1977-02-15 – 1978-03-22 
0026:00017Torshälla nya kyrkogård, vatten och avfallsplats1977-02-15 
0026:00018-00019Torshälla nya kyrkogård, blockstensmur, trappor och trappräcke1977-02-15 
0026:00020Torshälla nya kyrkogård, utvidgning, bingar för jord, sand, löv och avfall1977-02-15 
0026:00021Torshälla nya kyrkogård, katastrofberedskap1986-12-05 
0027:00001-00003Torshälla nya kyrkogård. Utvidgning. Kartering, avvägning, geoteknisk undersökning.1974-12-13 – 1975-03-05 
0027:00004-00014Torshälla nya kyrkogård. Huvud-, mått-, planterings-, markplanerings-, lednings- och bevattningsritningar.1977-02-15 – 1980-03-01 
0027:00015Torshälla kyrkogård, förslag till kyrkogårdsutvidgning1986-12-05 
0027:00016Torshälla nya kyrkogård, utvidgning1988-08-01 
0028:00001Avvägningskarta till blivande kyrkogård i Torshälla1952-10-15 
0028:00002Sektioner å avvägning för blivande kyrkogård i Torshälla1952-10-15 
0028:00003Del av Torshälla 5:8, Eskilstuna. Ridanläggning. Flödesschema, avlopp.1989-08-21 
0028:00004Torshälla nya kyrkogård. Minneslund, detalj, pumpbrunn och konstverk. 
0028:00005Torshälla kyrkogård, tvärsektioner 
0028:00006Torshälla nya och gamla kyrkogård, översiktsritning1977-02-15 
0028:00007Nybyggnadskarta. Stg 581 A i Torshälla1977-06-17 
0028:00008Nybyggnadskarta. Stg 581 A i Torshälla1977-06-17 
0028:00009Nybyggnadskarta över stg Bjällersta 1:2 och 605 samt för del av stg Bjällersta 1:1, 1:19 och stg omr 603 i Torshälla, Eskilstuna kommun. Upprättad den 17 juni 1977.1977-06-17 
0028:00010Nybyggnadskarta över stg Bjällersta 1:2 och 605 samt för del av stg Bjällersta 1:1, 1:19 och stg omr 603 i Torshälla, Eskilstuna kommun. Upprättad den 17 juni 1977.1977-06-17 
0028:00011Fastighetsreglering berörande Bjällersta 1:1, 1:2 och 1:19 samt för stg 581-603 och 605 i Torshälla, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Registerområde Torshälla Jrsn och Torshälla Sr.1975 
0028:00012Fastighetsreglering berörande Bjällersta 1:1, 1:2 och 1:19 samt för stg 581-603 och 605 i Torshälla, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Registerområde Torshälla Jrsn och Torshälla Sr.1978Införd i fastighetsregistret 1978-07-21 
0028:00013Torshälla nya kyrkogård1980-03-20Kyrkogårdskvarter med blomsternamn 
0028:00014Torshälla nya kyrkogård1989-11-20 – 1992-08-15Kyrkogårdskvarter med blomsternamn 
0028:00015-00017Torshälla nya kyrkogård1992?Delkopior av SE/ULA/11562/#/0028:00014. Kyrkogårdskvarter med blomsternamn. 
0029:00001Registerkarta över Torshälla stad. Upprättad år 1928 av R. Kjellin, förrättningsman. Kompletterad år 1952 med det område, som jämlikt Kungl. Maj:ts beslut 12.7.1946 införlivats med staden. Kompletterad år 1956 med det område över vilket jämlikt Kungl. Lan1928 
0029:00002Täckdikningsplan n:r 1 över åkerjorden vid Bjällersta i Torshälla socken av Södermanlands län; upprättad år 1949 av Rune Öjert, Hushållningssällskapets jordbrukskonsulent1949 
0029:00003Torshälla kyrka, plan1967 
0029:00004Planutredning gällande utvidgning av Begravningsplatsen, Torshälla1968-10 
0029:00005[Gravkarta över Torshälla kyrkogård] [odaterad och osignerad] 
0029:00006Gravkarta över Skogspartiet å Torshälla kyrkogård1961 
0029:00007Uppmätnings- och avvägningsplan i nuvarande form och plan.1952? 
0029:00008Gravkarta över Nya Kyrkogården Torshälla. Skärkind den 6 april 1968.1968-04-06 
0029:00009Charta öfver Thorshella Prästgård uti Södermanland, WästerRekarne Härad och Thorshella Socken; Författad År 1647 af Landtmätaren Johan Larsson Groth, Afritad i Kungl. Gen. LandtmäteriContoret År 1807 af Nils Kjerner. Samt Utdrag af Landtmätaren Johan Lars1647[med på kartan finns en beskrivning] 
0029:00010Karta över östra delen af Thorshälla begravningsplats der grafställen emot betalning upplåtas, indelad år 1864 af A. J. Hörnström, Commissionslandtmätare.1864 
0029:00011Förslag till ordnandet av norra delen av Torshälla församlingars begravningsplats [på ritningen finns en beskrivning].1923-10 
0029:00012Gravkarta över Nya Kyrkogården, Torshälla.1968-04-06 
0030:00001Detaljritning i naturlig storlek till taklisten å Stora Gafveln på Thorshälla Stads kyrka1873?Troligen Åbom, Johan Fredrik (1817 - 1900) 
0030:00002Detaljritning i naturlig storlek till Thorshälla kyrka, Chor och Sacresties Gafvelhörn1873?Troligen Åbom, Johan Fredrik (1817 - 1900) 
0030:00003Fönster till Sacrestian1873?Troligen Åbom, Johan Fredrik (1817 - 1900) 
0030:00004Stora Taklisten till Thorshälla Stads Kyrka1873?Troligen Åbom, Johan Fredrik (1817 - 1900) 
0030:00005Taklisten öfver Choret till Thorshälla Stads Kyrka - Samma list till Sacrestian.1873?Troligen Åbom, Johan Fredrik (1817 - 1900) 
0031:00001Eskiss till Folkskola för Torshälla stad1897-03 
0031:00002Karta öfver rågången mellan hemmanen Bjellersta och Roxnäs å ena sidan samt Nyby hemman å andra uti Södermanlands län, WesterRekarne h:d och Torshälla socken, efter äldre kartor sammandragen och afkopierad i och för vägens utstakning åren 1881-82 af Rague1881 – 1882Fastställd 1882-12-21 vid lagtima ting med Wester och Öster Rekarne härader. 
0031:00003Skogsindelningskarta öfver kyrkoherdebostället Bjellersta i Torshälla socken, Vester-Rekarne härad, Södermanlands län. Med ledning af äldre karta upprättad år 1910 af F.A. Berggren.1910 
0031:00004Skogskarta över utmarken till Torshälla komministerboställe 1/2 mtl. krono Egelsta nr 2 i Torshälla s:n, Västerrekarne h:d, Södermanlands län; upprättad med användande 1v 1910 års skogskarta år 1928 av Einar P:son Wadstein1928 
0031:00005Karta öfver tomten litt. L. uti Torshälla stad, upprättad år 1882 af Raguel Essén, kommissionslantmätare1892 
0031:00006Karta öfver skog och hagmark till Kyrkoherdebostället Bjellersta, Torshälla socken, Vester Rekarne härad, Södermanlands län. Upprättad år 1888 af Georg Noréus.1888Fastställd 1891-12-15 av Kungl. Domänstyrelsen 
0031:00007Grundkarta över del av Torshälla stad (området kring kyrkskolan)1961-09-20 
0031:00008Stadsägan 409 (Prästgården) Torshälla, Eskilstuna kommun. Omläggning till ny spillvattenledning samt anläggning av regnvattenledning.1983-09-01 
0031:00009Karta över Prästgårdstomten i Torshälla [odaterad och osignerad] 
0032:00001Giographisch Delineation på Torsilla Prästegårdh Och hwad dher till medh rätta kan lyda, inn råå och röör. Belägen i Södermanlandh och Torsilla Sockn på Westre Rekarne. [På kartan är en beskrivning]1820Fastställd av Wäster Rekarne ting 1820-06-04. Kartan monterad på kartong som varit bokomslag. 
0032:00002Prästegården Bjellersta ägor uti Södermanland Thorshälla Socken och Wäster Rekarne Hä:d. Afmätte År 1820 af K.U. Siefvertz.1820Fastställd av Wäster Rekarne Härads Lagtima Vinterting 1821-03-21. 
0033:00001Omändring av prästboställe i Hällby-Brunn [sektion, plan]1926-04-15 
0033:00002-00004Omändring av prästboställe i Hällby-Brunn [fasader, sektion, planer]1926-04-15 
0033:00005-00006Ny prästgård i Torshälla, skåp och bänkinredning i kök1924-07 
0033:00007-00014Ny prästgård, Torshälla [planer, fasader, sektioner]1924-02 
0033:00015-00016Torshälla prästgård. Ritning för värmeledning samt vatten- och avloppsledningar [situationsplan, sektion, källarplan]1924-03-10 
0033:00017-00021Prästgården i Torshälla. Ritning till om- och tillbyggnad av arkiv [planer, fasader, sektioner, detaljer]1961-07-03 
0033:00022Prästgården i Torshälla. Om- och tillbyggnad av arkiv. Bjälklagsplaner och sektion.1961-09-14 
0033:00023Prästgården, Torshälla. Tillbyggnad av garage [fasader, plan]1954-06 
0034:00001Torshälla församlingshem, exteriör från nordväst [perspektiv]1944-10Monterad i passepartout, ritningens storlek 32x43 cm. 
0034:00002Torshälla församlingshem, interiör från stora salen [perspektiv]1944-10Monterad i passepartout, ritningens storlek 32x43 cm. 
0035:00001-00002Torshälla nya församlingshem [planer]1944-10 
0035:00003[Karta över] Torshälla. Upprättad år 1950.1950 
0035:00004-00013Torshälla nämndhus. Kv. Gevaldigern no 22 [planer, fasader, sektioner]1953-08-05Godkända av byggnadsnämnden 1953-10-20 
0035:00014-00017Församlingshem, Torshälla [planer]1959-04-09 – 1959-04-18 
0035:00018Kopia av Karta över del av kvarteret Gevaldigern i Torshälla stad med förslag till partiell ändring av tomtindelningen, upprättad den 26 maj 1953 av Bertil Jonsson, mätningsman.1953-05-26 
0035:00019Kopia av Karta över kvarteret Kaplanen i Torshälla stad med förslag till partiell ändring av tomtindelningen, upprättad den 23 mars 1961 av K.G. Hemmendorff, mätningsman.1961-03-23Fastställd av länsstyrelsen i Nyköping 1961-07-24 
0035:00020Karta över kvarteret Kaplanen i Torshälla stad med förslag till partiell ändring av tomtindelningen, upprättad den 27 maj 1964.1964-05-27 
0035:00021-00024Kv. Kaplanen 20, Torshälla. Utredningsskiss till församlingshem [situationsplan, fasader, planer]1970-10 
0036:00001Förslag för ombyggnad av Torshälla nämndhus till församlingshem1972? 
0036:00002-00005Kv. Gevaldigern 22, Torshälla. Ombyggnad till församlingshem.1972-01-21 – 1972-02-01 
0036:00006-00008Kv. Gevaldigern 22, Torshälla. Torshälla nämndhus. Ombyggnad till församlingshem. Värme- och sanitetsanläggning.1971-12-07 – 1972-04-06 
0036:00009-00011[Kv. Gevaldigern, Torshälla. Förslag till inredning, detaljer] [odaterad och osignerad]1972? 
0036:00012-00013[Kv. Gevaldigern, Torshälla. Förslag till inredning, detaljer] [odaterad och osignerad]1972? 
0036:00014-00016Utökning av dag- och fritidshem samt tillbyggnad av kallförråd. Kv. Höjdhopparen nr 3, Torshälla, Eskilstuna kommun, Hus 2:1 [plan, fasader, sektion, detaljer]1984-06-13 – 1984-06-19 
0036:00017-00018Kyrkans hus, Torshälla1987-02-04 – 1987-02-10 
0036:00019-00021Kyrkans hus, Torshälla, inmätning och avvägning1987-01-19 
0037:00001Kyrkans hus, Torshälla, västra flygeln.1992-06-01 – 1996-06-12På ritningen finns en beskrivning 
0038:00001-00004Kyrkans Hus, Torshälla. Skisser, om- och tillbyggnad. [sektion, plan]1992-05-29 
0038:00005-00008Kyrkans Hus, Torshälla. Skisser, om- och tillbyggnad. [sektion, plan]1992-05-29 
0038:00009-00012Kyrkans Hus, Torshälla. Skisser, om- och tillbyggnad. [sektion, plan]1992-05-29 
0039:00001-00002Kyrkans hus, Torshälla. Ombyggnad, öppen förskola.1992-05-29 
0039:00003-00005Kyrkans hus, Torshälla, västra flygeln, skisser1992-06-01 – 1992-08-28 
0039:00006-00012Kv. Gevaldigern 22, Torshälla, Eskilstuna. Ombyggnad. Bygglovsritningar. [situationsplan, planer, fasader]1992-09-10 – 1992-10-26 
0040:00001-00025Kv. Gevaldigern 22, Torshälla, Eskilstuna. Ombyggnad. Förfrågningsunderlag. [situationsplan, planer, fasader, relationer, detaljer, snickerier]1992-09-10 – 1992-10-15 
0041:00001-00020Kv. Gevaldigern 22, Torshälla, Eskilstuna. Ombyggnad. Arbetsritningar. [situationsplan, planer, fasader, relationer, detaljer, snickerier]1992-09-10 – 1992-11-30 
0042:00001-00005Kv. Gevaldigern 22, Torshälla, Eskilstuna. Ombyggnad. Bjlg. [Bjälklag] [planer, sektioner]1992-10-15 
0042:00006-00008Kv. Gevaldigern 22, Torshälla, Eskilstuna. Ombyggnad. Bjlg. [Bjälklag] [planer, sektioner]1992-10-15 – 1992-11-30 
0043:00001-00011Kv. Gevaldigern 22, Torshälla, Eskilstuna. Ombyggnad. [El och tele] [planer]1992-10-15 
0044:00001-00011Kv. Gevaldigern 22, Torshälla, Eskilstuna. Ombyggnad. [El och tele] [planer]1992-10-15 – 1993-04-13 
0044:00012-00022Kv. Gevaldigern 22, Torshälla, Eskilstuna. Ombyggnad. [El och tele] [planer]1992-10-15 – 1993-04-13 
0045:00001-00021Kv. Gevaldigern 22, Torshälla, Eskilstuna. Ombyggnad. [VVS] [planer]1992-10-15 – 1993-02-19 
0046:00001Västra Edvardslund, Torshälla. Situationsplan.1965-02 – 1965-06-03 
0046:00002Torshälla nya kyrkogård. Huvudritning.1977? 
0046:00003-00004Torshälla nya kyrkogård. Tvärsektioner.1977-02-15 
0047:00001Förslag till ordnande af Begravningsplats för Torshälla församlingar.1891Fastställd 1891-05-26 av Konungens Befallningshafvande i Södermanlands län och Biskopen i Strengnäs stift. 
0047:00002-00003Torshälla nya kyrkogård. Östra kyrkogården. Gravkarta.1980-03-20