bild
Arkiv

Tortuna kyrkoarkiv


 Serier (66 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösblad 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i alfabetisk ordning efter huvudmännen. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.
 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsböcker fr o m 1991-07-011992 – 1999 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1992 – 1999 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.
 
GÖvriga längder1749 – 1997
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671805 – 1961Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671804 – 1904Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671883 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671883 – 1915Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671804 – 1948Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671872 – 1954Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1984Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor
- Förnamnsanmälan
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

Finns inga handlingar!
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t , länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda1545 – 1964 
J IIKyrkorådets diarier med tillhörande handlingar1997 – 1999 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar1694 – 1862Renskrifter av sockenstämmoprotokollen 1774 - 15/4 1816, se volymen P IV/4. 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och pastoratsstämmans protokoll1863 – 1980 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och pastoratsstämmans handlingar1873 – 1974 
K III aKyrkorådets och pastoratskyrkorådets protokoll1775 – 1997 
K III bKyrkorådets och pastoratskyrkorådets handlingarSe även serien J II. 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar1847 – 1922 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1650 – 1967
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1732 – 1932 
L IIRäkenskaper för skola1848 – 1931 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1804 – 1968 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll1481 – 1975
 
N IIÄmbetsberättelser1891 – 1986 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1638 – 1996
 
O I aHandlingar angående kyrka
 
O I bHandlingar angående kyrkogården
 
O I cGravböcker1925 – 1960 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1481 – 1970
 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner
 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IPålysningsböcker1817 – 1991
 
P IIHistoriska anteckningar1354 – 1976
 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1960 – 1975 
P IVÖvriga handlingar1751 – 1987 
RKartor och ritningar