Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Trosa stadsförsamlings kyrkoarkiv


TROSA STADS KYRKOARKIV


Trosa stad utgjorde eget pastorat till och med 1962.
Ingår från och med 1963 i Trosa-Vagnhärad, Trosa stad och Västerljungs pastorat.Vagnhärad 16 augusti 1977


Bengt Lorentzson
KyrkoherdeUpprättad 1976 av
Gösta Widstrand.

 Serier (65 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1969-1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, utvisar den 91-06-30 aktuella församlingsliggaren, som är lagd bokstavsordning efter huvudmännen. 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i kartonger och är ordnad efter personnummer inom varje dödsår. 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartonger. 
A VI aAvgångsregisterSerien i kartonger. 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker för Trosa sjukstuga
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-011991 – 1999 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden. 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
GAndra befintliga längder
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967
1810 – 1969Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671860 – 1899Bilagorna fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671863 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671891 – 1915Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 1967
1869 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671860 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H XBilagor till ministerialböckerna fr.o.m. 1991-07-01 som skall bevaras 
J ISkrivelser, resolutioner, utslag och memorial 
KProtokoll och handlingar 
K ISockenstämmas och sockennämnds protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll1944 – 1977 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IVSkolråds protokoll m fl handlingar rörande skolväsendet1885 – 1911Skolstyrelse bildades 1912. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
LRäkenskaper 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling
 
L I bRäkenskaper för kyrka. Verifikationer1900 – 1917 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
MPrästvalshandlingar 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser1923 – 1992 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrka  
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböcker1966 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar1590 – 1922
 
P IIIFrivillig kyrklig verksamhet1934 – 1966 
P IVÖvriga handlingar1590 – 1964 
RKartor och ritningar