Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Trosa stadsförsamlings kyrkoarkiv


TROSA STADS KYRKOARKIV


Trosa stad utgjorde eget pastorat till och med 1962.
Ingår från och med 1963 i Trosa-Vagnhärad, Trosa stad och Västerljungs pastorat.Vagnhärad 16 augusti 1977


Bengt Lorentzson
KyrkoherdeUpprättad 1976 av
Gösta Widstrand.

 Serier (64 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1969-1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, utvisar den 91-06-30 aktuella församlingsliggaren, som är lagd bokstavsordning efter huvudmännen. 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i kartonger och är ordnad efter personnummer inom varje dödsår. 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartonger. 
A VI aAvgångsregisterSerien i kartonger. 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker för Trosa sjukstuga
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-011991 – 1999 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden. 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
GAndra befintliga längder
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967
1810 – 1969Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671860 – 1899Bilagorna fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671863 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671891 – 1915Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 1967
1869 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671860 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H XBilagor till ministerialböckerna fr.o.m. 1991-07-01 som skall bevaras 
J ISkrivelser, resolutioner, utslag och memorial 
K ISockenstämmas och sockennämnds protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll1944 – 1977 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IVSkolråds protokoll m fl handlingar rörande skolväsendet1885 – 1911Skolstyrelse bildades 1912. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling
 
L I bRäkenskaper för kyrka. Verifikationer1900 – 1917 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
MPrästvalshandlingar 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser1923 – 1992 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrka  
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböcker1966 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar1590 – 1922
 
P IIIFrivillig kyrklig verksamhet1934 – 1966 
P IVÖvriga handlingar1590 – 1964 
RKartor och ritningar