Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för kyrka och församling

Tunabergs kyrkoarkiv

 Volymer (50 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11654 – 1725Skuldbok 1654-1690. Specialräkning 1654-1725, maj 1706 - sept 1712 saknas. Innehåller även inventarieförteckning
1654 (?), anteckningar om donationer till kyrkan 1654, 1655, 1694 samt kyrkans sexmän och kyrkvärdar 1660, sockenstämmans protokoll 1680-1681.
 
21725 – 1774Specialräkning. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1762-1774. 
31743 – 1785Kladdräkning 1743-1763, 1770-1785. Innehåller även fattigkassans kladdräkning 1770-1785 och utgifter för reparationer i kyrkan m.m. 1781-1790. 
41774 – 1795Specialräkning. Innehåller även fattigkassans special 1774-1795. 
51785 – 1807Kladdräkning. Innehåller även fattigkassans kladd 1785-1807 och anteckningar om kollekter 1801-1806. 
61792 – 1861Skuldbok 1792-1826 och huvudräkning 1792-1861. Innehåller även fattigkassans huvudräkning 1792-1848 och skuldbok 1803-1826. 
71807 – 1829Specialräkning. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1807-1829 och anteckningar om kollekter 1808-1821. 
81826 – 1864Kyrkokassans skuldbok. Upplagd som dels intresseräkning, dels kapitalräkning 1826-1849 (1850), vilka 1849-1864 förenats. Innehåller även fattigkassans skuldbok 1826-1850. 
91829 – 1855Specialräkning. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1829-1848. 
101847 – 1853Kyrkokassans kladdräkning. Omfattar inkomstkladd 1848-1853 och utgiftskladd 1847 december - 1853. Innehåller även fattigkassans inkomstkladd 1848-1853 och fattigkassans utgiftskladd 1847 december - 1848. 
111853 – 1868Kladdräkning 1853 -- 1868-04-05. Innehåller även fattigkassans inkomstkladd 1853 -- 1868-04-05 och fattigkassans utgiftskladd 1864-01-01 -- 1868-04-05. 
121855 – 1870Specialräkning för kyrkokassan. 
131862 – 1878Huvudbok. 
141868 – 1894Specialkladd. 
151878 – 1884Huvudbok. 
161895 – 1932Gåvor vid kyrkliga förrättningar, kollekt bl.a. 
171903 – 1910Förteckning över gåvor vid kyrkliga förrättningar. 
181903 – 1926Specialräkenskaper. 
191927 – 1947Specialräkenskaper. 
201947 – 1962Huvudbok. 
211948 – 1960Specialräkenskaper. 
221961 – 1963Kassabok. 
231964 – 1966Huvudbok. 
241964 – 1967Kassadagbok. 
25Vakant. 
261967 – 1969Huvudbok. 
271969 – 1972Kassadagbok. 
281970 – 1971Huvudbok. 
29Vakant. 
301973 – 1977Kassadagbok. 
311977 – 1982Fördelningskort. 
321962 – 1983Bokslut. 
331978 – 1981Kassadagbok. 
341982 – 1985Kassadagbok, t o m 1985-06-06. 
351985 – 1988Kassadagbok 1985-06-10 -- 1988-07-07. 
361983 – 1987Fördelningskort. 
371988 – 1992Fördelningskort. 
381988 – 1991Kassadagbok. 
391991 – 1993Kassadagbok. 
401994Kassadagbok. 
411993 – 1994Fördelningskort. 
421984 – 1995Bokslut. 
431996 – 1997Bokslut. 
441998 – 1999Bokslut. 
- [H0001]1654 – 1690Se L I a:1.Skuldbok 1654-1690 (?).
 
- [H0002]1750 – 1754Se K I:1. Skuldbok 1750(?)-1754. 
- [H0003]1763 – 1770Se L III:1. Kyrkokassans kladd. 
- [H0004]1770 – 1792Se Tuna L I a:4. Kyrkokassans huvudräkning t o m 1792-04-30..
 
- [H0005]1785 – 1793Se Tuna L I a:5. Kyrkans skuldbok. 
- [H0006]1947 – 1963Se L V:9. Huvudbok för pastoratskassan.